Útbýting 136. þingi, 100. fundi 2009-03-11 15:55:39, gert 12 8:36

Störf nefndar um eflingu háskólastarfs á Vestfjörðum, 311. mál, svar menntmrh., þskj. 655.