Útbýting 136. þingi, 100. fundi 2009-03-11 20:44:02, gert 12 8:36

Endurskipulagning þjóðhagslega mikilvægra atvinnufyrirtækja, 411. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 696.

Tekjuskattur, 410. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 695.