2010-06-11 13:27:20# 138. lþ.#F 137.#10. fundur. Hafnalög., til 13:28:53| A gert 12 10:49
[prenta uppsett í dálka] 137. fundur, 138. lþ.

Hafnalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 525. mál (innheimta aflagjalds). --- Þskj. 914, nál. 1260.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:27]

1. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1260 samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁPÁ, ÁJ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BJJ, BVG, EyH, GuðbH, GStein, GBS, HHj, JóhS, KJak, KLM, LRM, LMós, MSch, MPét, MT, MÁ, OH, ÓÞ, PHB, RR, RM, SER, SII, SKK, SkH, SJS, TÞH, UBK, VBj, ÞSveinb, ÞrB, ÞBack, ÖS.

1 þm. (ÞSa) greiddi ekki atkv.

21 þm. (ÁI, BÁ, BirgJ, BjarnB, EKG, GÞÞ, HöskÞ, JBjarn, JónG, JRG, KaJúl, KÞJ, ÓBK, ÓN, REÁ, SDG, SIJ, SF, SSv, VigH, ÖJ) fjarstaddur.

2. gr., svo breytt samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁPÁ, ÁJ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BJJ, BVG, EyH, GuðbH, GÞÞ, GStein, GBS, HHj, JóhS, KJak, KLM, LRM, LMós, MSch, MPét, MT, MÁ, OH, ÓÞ, PHB, RR, RM, SER, SII, SKK, SkH, SJS, TÞH, UBK, VBj, ÞSveinb, ÞrB, ÞBack, ÖS.

1 þm. (ÞSa) greiddi ekki atkv.

20 þm. (ÁI, BÁ, BirgJ, BjarnB, EKG, HöskÞ, JBjarn, JónG, JRG, KaJúl, KÞJ, ÓBK, ÓN, REÁ, SDG, SIJ, SF, SSv, VigH, ÖJ) fjarstaddir.

3.--4. gr. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁPÁ, ÁJ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BJJ, BVG, EyH, GuðbH, GÞÞ, GStein, GBS, HHj, JóhS, KJak, KLM, LRM, LMós, MSch, MPét, MT, MÁ, OH, ÓÞ, PHB, RR, RM, SER, SII, SKK, SkH, SJS, TÞH, UBK, VBj, ÞSveinb, ÞrB, ÞBack, ÖS.

1 þm. (ÞSa) greiddi ekki atkv.

20 þm. (ÁI, BÁ, BirgJ, BjarnB, EKG, HöskÞ, JBjarn, JónG, JRG, KaJúl, KÞJ, ÓBK, ÓN, REÁ, SDG, SIJ, SF, SSv, VigH, ÖJ) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.