2010-09-08 14:19:17# 138. lþ.#F 153.#7. fundur. Útlendingar., til 14:20:34| A gert 8 15:48
[prenta uppsett í dálka] 153. fundur, 138. lþ.

Útlendingar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 509. mál (dvalarleyfi fórnarlamba mansals). --- Þskj. 896, nál. 1470.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:19]

Brtt. í nál. 1470 samþ. með 35 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 35 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 35 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.