Útbýting 139. þingi, 104. fundi 2011-03-31 18:50:06, gert 6 13:31
Alþingishúsið

Endurútreikningur gengistryggðra lána, 713. mál, fsp. EyH, þskj. 1236.

Kröfur um starfsleyfi fjármálafyrirtækja, 712. mál, fsp. EyH, þskj. 1235.

Ríkisábyrgð til Nýja Kaupþings banka hf., nú Arion banka hf., 591. mál, svar fjmrh., þskj. 1232.