2011-09-16 22:21:15# 139. lþ.#F 165.#44. fundur. Samvinna milli vestnorrænu ríkjanna um stjórn veiða úr sameiginlegum fiskstofnum., til 22:22:31| A gert 17 13:1
[prenta uppsett í dálka] 165. fundur, 139. lþ.

Samvinna milli vestnorrænu ríkjanna um stjórn veiða úr sameiginlegum fiskstofnum, frh. síðari umr.

Þáltill. ÓÞ o.fl., 480. mál. --- Þskj. 775, nál. 1532.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:21]

Brtt. í nál. 1532 samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, DSt, EyH, GuðbH, GÞÞ, GBS, HLÞ, IllG, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LGeir, MSch, ÓÞ, ÓN, RR, SDG, SER, SII, SkH, SJS, SSv, UBK, VBj, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

25 þm. (AtlG, ÁPÁ, ÁJ, ÁsbÓ, BÁ, BjörgvS, EKG, GLG, GStein, HHj, HöskÞ, JónG, KaJúl, KÞJ, LMós, MT, MÁ, OH, REÁ, RM, SIJ, SF, TÞH, VigH, ÞKG) fjarstaddir.

Tillgr., svo breytt, samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, DSt, EyH, GuðbH, GÞÞ, GBS, HLÞ, IllG, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LGeir, MSch, ÓÞ, ÓN, RR, SDG, SER, SII, SkH, SJS, SSv, UBK, VBj, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

25 þm. (AtlG, ÁPÁ, ÁJ, ÁsbÓ, BÁ, BjörgvS, EKG, GLG, GStein, HHj, HöskÞ, JónG, KaJúl, KÞJ, LMós, MT, MÁ, OH, REÁ, RM, SIJ, SF, TÞH, VigH, ÞKG) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till., svo breytt, samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BirgJ, BJJ, BVG, DSt, EyH, GuðbH, GÞÞ, GBS, HLÞ, IllG, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LGeir, MSch, ÓÞ, ÓN, RR, SDG, SER, SII, SkH, SJS, SSv, UBK, VBj, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

26 þm. (AtlG, ÁPÁ, ÁJ, ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, BjörgvS, EKG, GLG, GStein, HHj, HöskÞ, JónG, KaJúl, KÞJ, LMós, MT, MÁ, OH, REÁ, RM, SIJ, SF, TÞH, VigH, ÞKG) fjarstaddir.