Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 683. máls.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 1391  —  683. mál.
Nefndarálitum till. til þál. um fullgildingu fríverslunarsamnings milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Lýðveldisins Perús og landbúnaðarsamnings milli Íslands og Lýðveldisins Perús.

Frá utanríkismálanefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Hauk Ólafsson, Maríu Erlu Marelsdóttur og Ragnar G. Kristjánsson frá utanríkisráðuneytinu.
    Með tillögunni er leitað heimildar Alþingis til fullgildingar tveggja samninga. Annars vegar er um að ræða fríverslunarsamning milli aðildarríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Lýðveldisins Perús sem undirritaður var af ráðherrum EFTA-ríkjanna 24. júní 2010 í Reykjavík og af Perú í Líma 14. júlí 2010 og hins vegar landbúnaðarsamning milli Íslands og Lýðveldisins Perús sem undirritaður var í Reykjavík og Líma sömu daga.
    Fríverslunarsamningurinn við Perú er af svokallaðri annarri kynslóð fríverslunarsamninga. Við umfjöllun nefndarinnar kom fram að við gerð samningsins var ákveðið að semja ekki um markaðsaðgang á sviði þjónustuviðskipta, heldur skyldi hefja samningaviðræður um það efni að ári liðnu frá gildistöku samningsins.
    Landbúnaðarsamningurinn milli Íslands og Perús er viðbótarsamningur og gerður með vísan til fríverslunarsamninganna. Viðskipti með óunnar landbúnaðarvörur falla undir landbúnaðarsamninginn, en í tilviki Perús veitist Íslandi niðurfelling tolla á lifandi hrossum og vatni við gildistöku samningsins en á lambakjöti í skrefum.
    Vöruútflutningur til Perús er lítill. Með fríverslunarsamningnum fella EFTA-ríkin niður tolla af iðnaðarvörum og sjávarafurðum frá og með gildistöku samningsins. Af hálfu Perús falla niður tollar af stærstum hluta þeirra sjávarafurða sem Ísland flytur að jafnaði út. Aðlögunartími er á nokkrum vörum, svo sem síld og lýsi.
    Fríverslunar- og landbúnaðarsamningarnir eru mikilvægir til að bæta aðgang fyrirtækja í EFTA-ríkjunum, þar á meðal íslenskra fyrirtækja, að mörkuðum Perús. Með samningunum verður dregið úr viðskiptahindrunum eða þær afnumdar og því mun samkeppnisstaða íslenskra fyrirtækja batna í Perú.
    Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt.
    Björgvin G. Sigurðsson og Ólöf Nordal voru fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 9. maí 2011.Árni Þór Sigurðsson,


form., frsm.


Birgitta Jónsdóttir.


Guðfríður Lilja Grétarsdóttir.Helgi Hjörvar.


Jón Gunnarsson.


Valgerður Bjarnadóttir.Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.