2012-06-01 13:05:03# 140. lþ.#F 111.#22. fundur. Réttarstaða einstaklinga með kynáttunarvanda., til 13:09:44| A gert 4 9:32
[prenta uppsett í dálka] 111. fundur, 140. lþ.

Réttarstaða einstaklinga með kynáttunarvanda, frh. 2. umr.

Stjfrv., 736. mál (heildarlög). --- Þskj. 1174, nál. 1418.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:09]

[13:05] Hlusta | Horfa

Jónína Rós Guðmundsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁRJ, BirgJ, BJJ, BjörgvS, EKG, EyH, GuðbH, GLG, GStein, GBS, HHj, IllG, JBjarn, JRG, KÞJ, LRM, LMós, MN, MSch, MT, MÁ, OH, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SER, SII, SkH, SJS, UBK, VBj, ÞSa, ÞBack, ÖS.

23 þm. (AtlG, ÁI, ÁJ, ÁsmD, BaldÞ, BÁ, BjarnB, BVG, GÞÞ, HöskÞ, JónG, KJak, KLM, LGeir, SDG, SIJ, SF, SSv, TÞH, VigH, ÞKG, ÞrB, ÖJ) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:06] Hlusta | Horfa

Mörður Árnason:


[13:07] Hlusta | Horfa

Guðfríður Lilja Grétarsdóttir:


[13:08] Hlusta | Horfa

Unnur Brá Konráðsdóttir:


2.--13. gr. samþ. með 38 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.