Útbýting 141. þingi, 85. fundi 2013-02-21 10:31:33, gert 21 16:31
Alþingishúsið

Verktakasamningar, 558. mál, svar menntmrh., þskj. 1048.