Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 88, 142. löggjafarþing 5. mál: stjórnarskipunarlög (tímabundið ákvæði um breytingu á stjórnarskrá).
Lög nr. 91 11. júlí 2013.

Stjórnarskipunarlög um breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, með síðari breytingum.


1. gr.

     Við stjórnarskrána bætist nýtt ákvæði um stundarsakir, svohljóðandi:
     Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 79. gr. er heimilt, fram til 30. apríl 2017, að breyta stjórnarskránni með eftirfarandi hætti: Samþykki Alþingi frumvarp til laga um breytingu á stjórnarskrá með minnst 2/ 3 hlutum greiddra atkvæða skal það borið undir atkvæði allra kosningarbærra manna í landinu til samþykktar eða synjunar. Atkvæðagreiðslan skal fara fram í fyrsta lagi sex mánuðum og í síðasta lagi níu mánuðum eftir samþykkt frumvarpsins á Alþingi. Til þess að frumvarpið teljist samþykkt þarf það að hafa hlotið meiri hluta gildra atkvæða í þjóðaratkvæðagreiðslunni, þó minnst atkvæði 40 af hundraði allra kosningarbærra manna, og skal það staðfest af forseta lýðveldisins og telst þá gild stjórnarskipunarlög. Í heiti frumvarps til stjórnarskipunarlaga á þessum grundvelli skal koma fram tilvísun til ákvæðis þessa.
     Um þjóðaratkvæðagreiðsluna fer samkvæmt lögum.

2. gr.

     Lög þessi taka gildi er nýkjörið Alþingi hefur samþykkt þau.

Samþykkt á Alþingi 5. júlí 2013.