Útbýting 144. þingi, 98. fundi 2015-04-29 18:31:28, gert 30 8:23
Alþingishúsið

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða, 244. mál, nál. 1. minni hluta atvinnuvn., þskj. 1247; nál. 2. minni hluta atvinnuvn., þskj. 1248.