Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1665, 145. löggjafarþing 863. mál: stjórn fiskveiða (síld og makríll).
Lög nr. 94 19. september 2016.

Lög um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006, með síðari breytingum (síld og makríll).


1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á ákvæði til bráðabirgða VIII í lögunum:
  1. Í stað orðanna „20 lestum“ í 2. málsl. 2. mgr. kemur: 35 lestum.
  2. 1. málsl. 3. mgr. orðast svo: Verð á aflaheimildum í síld og makríl skv. 1. mgr. skal á hverjum tíma nema sömu fjárhæð og veiðigjald fyrir síld og makríl samkvæmt lögum um veiðigjald, nr. 74/2012.


2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 13. september 2016.