Útbýting 146. þingi, 43. fundi 2017-03-13 15:03:12, gert 14 9:28

Fjöldi vínveitingaleyfa, 123. mál, svar ferðam.- og iðnrh., þskj. 363.

Innviða- og byggingarréttargjald, 107. mál, svar samgrh., þskj. 345.