Ferill 76. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


148. löggjafarþing 2017–2018.
Prentað upp.

Þingskjal 140  —  76. mál.
Undirskrift.

Síðari umræða.


Nefndarálit


um tillögu til þingsályktunar um staðfestingu samnings milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2017.

Frá utanríkismálanefnd.


    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Helgu Hauksdóttur, Þorvald Hrafn Yngvason, Pétur G. Thorsteinsson og Katrínu Einarsdóttur frá utanríkisráðuneyti og Jóhann Guðmundsson frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti.
    Með tillögunni er leitað heimildar Alþingis til staðfestingar á samningi milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2017 sem gengið var frá með bréfaskiptum í Reykjavík og Þórshöfn 2. júní og 26. júlí 2017.
    Samningurinn kveður á um heimildir aðila til veiða á uppsjávarfiski í lögsögu hvors annars á árinu 2017 og samkvæmt honum eru íslenskum skipum heimilar veiðar á allt að 1.300 lestum af makríl og 2.000 lestum af kolmunna og síld, annarri en norsk-íslenskri, innan færeyskrar lögsögu á árinu 2017.
    Fram kemur í greinargerð með tillögunni að á árlegum fundi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Íslands og sjávarútvegsráðherra Færeyja sem haldinn var í Þórshöfn í Færeyjum 12.–13. desember 2017 náðist ekki samkomulag um veiðiheimildir Færeyinga í íslenskri lögsögu og um gagnkvæman aðgang að lögsögum ríkjanna vegna veiða á kolmunna og norsk-íslenskri síld árið 2018. Á fundinum bauð Ísland fram óbreyttan samning en Færeyjar kröfðust aukinna heimilda í botnfiski, þar með talið þorski, ásamt því að krefjast þess að allar takmarkanir á löndun loðnu til manneldisvinnslu í Færeyjum og vegna manneldisvinnslu færeyskra vinnsluskipa yrðu afnumdar. Án samkomulags við Færeyjar mun íslenskum skipum ekki verða heimilar veiðar á kolmunna og norsk-íslenskri síld innan lögsögu Færeyja á árinu 2018. Því er í tillögunni lagt til að veiðiheimildir færeyskra skipa í íslenskri lögsögu loðnuvertíðina 2017/2018 verði bundnar þeim fyrirvara að íslenskum skipum séu jafnframt heimilar veiðar á kolmunna og norsk-íslenskri síld innan lögsögu Færeyja á árinu 2018.
    Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt óbreytt.
    Inga Sæland sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykk áliti þessu.

Alþingi, 29. desember 2017.

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir,
form., frsm.
Ari Trausti Guðmundsson. Birgir Þórarinsson.
Bryndís Haraldsdóttir. Jón Steindór Valdimarsson. Logi Einarsson.
Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Silja Dögg Gunnarsdóttir. Smári McCarthy.