Ferill 494. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


148. löggjafarþing 2017–2018.
Þingskjal 716  —  494. mál.
Stjórnartillaga.Tillaga til þingsályktunar


um fjármálaáætlun fyrir árin 2019–2023.


Frá fjármála- og efnahagsráðherra.    Alþingi ályktar, sbr. lög nr. 123/2015, um opinber fjármál, að stjórnvöld fylgi fjármálaáætlun um opinber fjármál fyrir árin 2019–2023, sem byggð er á fyrirliggjandi fjármálastefnu fyrir sama tímabil og skilyrðum hennar, samkvæmt eftirfarandi yfirlitum um markmið fyrir afkomu og efnahag hins opinbera í heild og fyrir opinbera aðila og um áætlanir um þróun tekna og gjalda þeirra næstu fimm árin.
    Alþingi telur að fjármálaáætlunin sé í samræmi við fyrirliggjandi fjármálastefnu fyrir árin 2018–2022.

Lykiltölur um afkomu og efnahag opinberra aðila.

Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun
ma.kr. 2019 2020 2021 2022 2023
Hið opinbera (A-hluti ríkis og A-hluti sveitarfélaga)
Rekstrarafkoma      94 100 104 97 106
Heildarafkoma      36 35 33 35 41
Hrein eign1      663 752 844 940 1.035
Nafnvirði heildarútgjalda      1.199 1.256 1.314 1.364 1.423
Heildarskuldir,2 % af VLF      65 61 57 53 52
Skuldir skv. viðmiði laga um op. fjármál,3 % af VLF      29 28 24 23 22
Opinber fyrirtæki:
Rekstrarafkoma      71 76 81 84 87
Heildarafkoma      50 57 62 66 69
Hrein eign1      654 690 716 742 780
Opinberir aðilar í heild:
Rekstrarafkoma      165 176 185 181 193
Heildarafkoma      86 92 95 101 110
Hrein eign1      1.317 1.442 1.561 1.681 1.815
1 Staða í árslok, efnislegar og peningalegar eignir að frádregnum brúttóskuldum að meðtöldum lífeyrisskuldbindingum og viðskiptaskuldum, þ.e. heildarskuldum.
2 Brúttóskuldir að meðtöldum lífeyrisskuldbindingum og viðskiptaskuldum.
3 Heildarskuldir, að frátöldum lífeyrisskuldbindingum og viðskiptaskuldum og að frádregnum sjóðum og bankainnstæðum, sbr. 7. gr. laga nr. 123/2015, um opinber fjármál.

Fjárstreymisyfirlit fyrir hið opinbera árin 2019–2023.

Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun
Þjóðhagsgrunnur, ma.kr. 2019 2020 2021 2022 2023
Heildartekjur      1.235,4 1.290,8 1.347,2 1.399,1 1.464,0
    Skatttekjur      998,8 1.048,7 1.099,3 1.149,7 1.203,8
         Skattar á tekjur og hagnað      549,0 574,1 600,7 629,3 662,1
         Skattar á launagreiðslur og vinnuafl      8,9 9,4 9,7 10,1 10,5
         Eignarskattar      61,0 62,7 64,9 68,0 71,6
         Skattar á vöru og þjónustu      359,5 382,6 404,7 423,8 442,2
         Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti      2,9 3,1 3,3 3,4 3,6
         Aðrir skattar      17,5 16,9 16,0 15,1 13,8
     Tryggingagjöld      99,5 103,0 106,7 112,6 118,4
     Fjárframlög      3,7 3,9 4,1 4,3 4,5
     Aðrar tekjur      133,3 135,1 137,1 132,5 137,3
         Eignatekjur      61,1 60,5 59,6 51,4 52,9
              þ.a. vaxtatekjur      17,7 17,8 17,8 17,8 18,2
              þ.a. arðgreiðslur      33,6 32,7 31,7 23,3 24,3
         Sala á vöru og þjónustu      64,9 67,9 71,1 74,4 77,5
         Ýmsar aðrar tekjur      7,3 6,7 6,4 6,7 6,9
Heildargjöld      1.198,7 1.255,8 1.314,4 1.364,2 1.423,0
     Rekstrarútgjöld      1.140,8 1.190,9 1.243,3 1.302,2 1.357,7
         Laun      409,9 431,9 455,5 482,8 509,4
         Kaup á vöru og þjónustu      287,3 302,0 315,9 330,5 344,8
         Afskriftir      45,2 46,9 48,4 50,1 51,7
         Vaxtagjöld      78,7 78,1 78,3 80,3 80,5
         Framleiðslustyrkir      42,2 42,9 44,1 45,1 46,3
         Fjárframlög      3,5 4,0 4,3 4,6 4,5
         Félagslegar tilfærslur til heimila      207,3 217,6 227,3 236,7 246,3
         Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög      66,7 67,5 69,4 72,0 74,2
     Fastafjárútgjöld      57,9 64,9 71,2 62,0 65,4
         Fjárfesting í efnislegum eignum      103,1 111,8 119,6 112,1 117,1
         Afskriftir (-)      -45,2 -46,9 -48,4 -50,1 -51,7
Heildarafkoma      36,7 34,9 32,8 35,0 40,9
Peningalegar eignir, hreyfingar      45,6 43,1 23,2 44,5 49,4
    Handbært fé, nettó      22,3 26,4 80,1 21,2 26,4
    Lánveitingar      4,1 6,3 -10,7 6,0 5,6
    Hlutafé og stofnfjárframlög      -6,0 -8,4 -56,9 0,8 0,8
    Viðskiptakröfur      25,2 18,8 10,7 16,5 16,6
Skuldir, hreyfingar      9,9 9,1 -9,4 9,9 10,0
    Lántökur      -46,0 -40,9 -53,4 -47,2 0,0
    Lífeyrisskuldbindingar      14,1 15,8 15,4 15,8 15,4
    Viðskiptaskuldir      41,8 34,2 28,6 41,3 -5,4

Fjárstreymisyfirlit fyrir A-hluta ríkissjóðs árin 2019–2023.

Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun
Þjóðhagsgrunnur, ma.kr. 2019 2020 2021 2022 2023
Heildartekjur      890,8 929,2 968,1 1.000,7 1.046,0
     Skatttekjur      699,6 734,2 769,0 802,3 838,8
         Skattar á tekjur og hagnað      309,9 321,5 334,5 349,1 368,1
         Skattar á launagreiðslur og vinnuafl      8,9 9,4 9,7 10,1 10,5
         Eignarskattar      6,2 6,4 6,7 7,1 7,3
         Skattar á vöru og þjónustu      354,2 376,9 398,8 417,5 435,6
         Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti      2,9 3,1 3,3 3,4 3,6
         Aðrir skattar      17,5 16,9 16,0 15,1 13,8
     Tryggingagjöld      99,5 103,0 106,7 112,6 118,4
     Fjárframlög      5,4 5,7 5,9 6,3 6,5
     Aðrar tekjur      86,3 86,3 86,4 79,6 82,3
         Eignatekjur      48,0 47,0 45,7 36,9 37,9
              þ.a. vaxtatekjur      12,8 12,9 13,0 12,9 13,3
              þ.a. arðgreiðslur      28,2 27,0 25,7 16,9 17,6
         Sala á vöru og þjónustu      32,2 33,9 35,6 37,4 39,0
         Ýmsar tekjur og óskilgreindar tekjur      6,1 5,4 5,1 5,3 5,4
Heildargjöld      862,2 902,0 942,5 972,4 1.012,3
     Rekstrarútgjöld      825,5 858,8 893,4 933,7 971,4
         Laun      202,0 212,1 223,7 238,3 251,8
         Kaup á vöru og þjónustu      119,3 125,1 130,1 135,5 140,3
         Afskriftir      31,8 32,7 33,5 34,4 35,3
         Vaxtagjöld      63,0 62,5 62,9 64,7 64,9
         Framleiðslustyrkir      36,6 37,0 37,9 38,6 39,5
         Fjárframlög      299,6 315,7 330,0 344,6 360,2
         Félagslegar tilfærslur til heimila      21,9 22,2 22,7 23,2 23,7
         Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög      51,4 51,5 52,6 54,4 55,8
     Fastafjárútgjöld      36,6 43,2 49,1 38,7 40,9
         Fjárfesting í efnislegum eignum      68,4 75,8 82,6 73,1 76,2
         Afskriftir (-)      -31,8 -32,7 -33,5 -34,4 -35,3
Heildarafkoma      28,6 27,2 25,6 28,3 33,7
Peningalegar eignir, hreyfingar      36,0 35,4 21,8 38,3 43,8
    Handbært fé, nettó      19,8 20,0 71,0 13,2 18,4
    Lánveitingar      6,9 7,3 -8,3 7,5 7,1
    Hlutafé og stofnfjárframlög      -7,0 -8,3 -57,6 0,5 0,5
    Viðskiptakröfur      16,3 16,4 16,7 17,1 17,8
Skuldir, hreyfingar      7,3 8,2 -3,8 10,0 10,1
    Lántökur      -47,0 -38,7 -46,7 -42,2 5,0
    Lífeyrisskuldbindingar      12,4 14,0 13,6 13,9 13,5
    Viðskiptaskuldir      41,9 32,9 29,3 38,3 -8,4

Fjárstreymisyfirlit fyrir A-hluta sveitarfélaga árin 2019–2023.

Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun
Þjóðhagsgrunnur, ma.kr. 2019 2020 2021 2022 2023
Heildartekjur      380,1 398,7 418,2 439,1 460,4
     Skatttekjur      299,3 314,5 330,4 347,5 364,9
         Skattar á tekjur og hagnað      239,1 252,6 266,2 280,2 294,0
         Eignarskattar      54,8 56,2 58,2 61,0 64,3
         Skattar á vöru og þjónustu      5,4 5,7 6,0 6,3 6,6
     Fjárframlög      33,8 35,4 37,1 38,7 40,5
     Aðrar tekjur      47,0 48,8 50,7 52,9 55,0
         Eignatekjur      13,1 13,5 13,9 14,5 15,0
              þ.a. vaxtatekjur      4,9 4,9 4,8 4,9 4,9
              þ.a. arðgreiðslur      5,4 5,7 6,0 6,4 6,7
         Sala á vöru og þjónustu      32,7 34,0 35,5 37,0 38,5
         Ýmsar tekjur og óskilgreindar tekjur      1,2 1,3 1,3 1,4 1,5
Heildarútgjöld      373,2 391,8 411,2 432,8 454,8
     Rekstrarútgjöld      352,0 370,1 389,2 409,6 430,4
         Laun      177,9 188,1 198,7 209,9 221,5
         Kaup á vöru og þjónustu      113,2 119,0 125,3 131,8 138,6
         Afskriftir      13,4 14,2 14,9 15,7 16,5
         Vaxtagjöld      15,6 15,5 15,4 15,6 15,5
         Framleiðslustyrkir      5,1 5,3 5,6 5,9 6,2
         Fjárframlög      1,7 1,7 1,8 1,9 2,0
         Félagslegar tilfærslur til heimila      10,4 10,8 11,3 11,8 12,3
         Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög      14,7 15,5 16,2 17,0 17,8
     Fastafjárútgjöld      21,2 21,7 22,0 23,2 24,4
         Fjárfesting í efnislegum eignum      34,6 35,9 36,9 38,9 40,9
         Afskriftir (-)      -13,4 -14,2 -14,9 -15,7 -16,5
Heildarafkoma      6,9 6,9 7,0 6,3 5,6
Peningalegar eignir, hreyfingar      9,5 7,8 1,4 6,2 5,5
    Handbært fé, nettó      2,5 6,4 9,1 8,0 8,0
    Lánveitingar      -2,8 -1,0 -2,4 -1,5 -1,5
    Hlutafé og stofnfjárframlög      1,0 -0,1 0,7 0,3 0,3
    Viðskiptakröfur      8,9 2,4 -6,0 -0,6 -1,2
Skuldir, hreyfingar      2,6 0,9 -5,6 -0,1 -0,1
    Lántökur      1,0 -2,2 -6,7 -5,0 -5,0
    Lífeyrisskuldbindingar      1,7 1,8 1,8 1,9 1,9
    Viðskiptaskuldir      -0,1 1,3 -0,7 3,0 3,0

Heildarútgjöld málefnasviða árin 2019–2023.

Heildarútgjöld málefnasviða í m.kr. á verðlagi 2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess      5.384 6.236 6.118 4.596 4.605
02 Dómstólar      3.105 3.066 3.054 3.084 3.114
03 Æðsta stjórnsýsla      2.486 3.198 3.105 3.584 2.323
04 Utanríkismál      15.844 16.586 17.319 18.295 18.286
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla      22.878 21.960 21.391 21.914 22.438
06 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál      3.796 3.740 3.684 3.690 3.672
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar      14.089 14.483 14.483 14.584 14.684
08 Sveitarfélög og byggðamál      22.343 22.923 23.484 24.024 24.604
09 Almanna- og réttaröryggi      28.576 28.736 28.653 28.748 29.046
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála      14.160 14.202 13.892 13.571 13.508
11 Samgöngu- og fjarskiptamál      43.390 42.628 42.173 36.087 36.010
12 Landbúnaður      16.000 15.774 15.644 15.521 15.424
13 Sjávarútvegur og fiskeldi      6.841 6.596 6.477 6.493 6.509
14 Ferðaþjónusta      2.200 1.785 1.749 1.592 1.625
15 Orkumál      4.035 3.994 3.639 3.675 3.717
16 Markaðseftirlit, neytendamál og stj.sýsla atv.mála      4.596 4.605 4.574 4.640 4.707
17 Umhverfismál      18.317 19.293 19.555 20.360 21.359
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál      13.987 13.753 13.449 13.562 13.529
19 Fjölmiðlun      4.512 4.694 4.873 5.075 5.271
20 Framhaldsskólastig      31.612 31.649 31.635 31.948 32.311
21 Háskólastig      45.256 45.719 46.470 46.958 47.397
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menn.mála      5.243 5.140 5.037 5.045 5.054
23 Sjúkrahúsþjónusta      98.127 103.589 110.311 109.150 109.953
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa      50.671 51.968 53.777 56.028 58.263
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta      48.369 50.890 52.983 53.035 53.382
26 Lyf og lækningavörur      23.618 24.522 25.071 26.221 27.393
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks      67.516 69.123 70.710 72.328 73.989
28 Málefni aldraðra      78.531 80.881 83.301 85.793 88.361
29 Fjölskyldumál      34.861 35.817 36.344 37.099 37.881
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi      23.425 25.556 26.412 26.464 26.517
31 Húsnæðisstuðningur      14.099 11.844 11.686 11.706 11.727
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála      8.748 8.726 8.318 8.332 8.346
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar      68.723 69.128 70.955 73.974 74.337
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir      10.380 10.874 11.867 12.664 17.111
Heildargjöld á verðlagi ársins 2018      855.717 873.676 892.190 899.840 916.452
Uppsafn. áætl. launa- og verðlagsbætur frá árinu 2018      23.381 46.450 70.281 94.149 118.331
Heildargjöld á verðlagi hvers árs      879.098 920.126 962.471 993.989 1.034.784
Heildargjöld aðlöguð að GFS-staðli1      -16.946 -18.147 -20.001 -21.565 -22.456
Heildarútgjöld samkvæmt GFS-staðli á verðl. hvers árs      862.151 901.979 942.470 972.424 1.012.327
1 Hér er meðal annars um að ræða aðlaganir vegna innbyrðis viðskipta milli A-hluta aðila, svo sem Ríkiskaupa og Framkvæmdasýslu ríkisins, þannig að ekki komi til tvítalningar útgjalda. Þá eru einnig gerðar aðlaganir á meðferð lífeyrisskuldbindinga og vaxtagjalda.

Útgjaldarammar málefnasviða árin 2019–2023.

Málefnasvið án liða utan ramma,1 m.kr. á verðlagi 2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess      5.384 6.236 6.118 4.596 4.605
02 Dómstólar      3.105 3.066 3.054 3.084 3.114
03 Æðsta stjórnsýsla      2.486 3.198 3.105 3.584 2.323
04 Utanríkismál      15.844 16.586 17.319 18.295 18.286
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla      22.878 21.960 21.391 21.914 22.438
06 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál      3.796 3.740 3.684 3.690 3.672
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar      14.089 14.483 14.483 14.584 14.684
08 Sveitarfélög og byggðamál      2.215 2.227 2.239 2.270 2.300
09 Almanna- og réttaröryggi      28.576 28.736 28.653 28.748 29.046
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála      14.160 14.202 13.892 13.571 13.508
11 Samgöngu- og fjarskiptamál      43.390 42.628 42.173 36.087 36.010
12 Landbúnaður      16.000 15.774 15.644 15.521 15.424
13 Sjávarútvegur og fiskeldi      6.841 6.596 6.477 6.493 6.509
14 Ferðaþjónusta      2.200 1.785 1.749 1.592 1.625
15 Orkumál      4.035 3.994 3.639 3.675 3.717
16 Markaðseftirlit, neytendamál og stj.sýsla atv.mála      4.596 4.605 4.574 4.640 4.707
17 Umhverfismál      18.317 19.293 19.555 20.360 21.359
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál      13.987 13.753 13.449 13.562 13.529
19 Fjölmiðlun      4.512 4.694 4.873 5.075 5.271
20 Framhaldsskólastig      31.612 31.649 31.635 31.948 32.311
21 Háskólastig      45.256 45.719 46.470 46.958 47.397
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menn.mála      5.243 5.140 5.037 5.045 5.054
23 Sjúkrahúsþjónusta      98.127 103.589 110.311 109.150 109.953
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa      50.671 51.968 53.777 56.028 58.263
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta      48.369 50.890 52.983 53.035 53.382
26 Lyf og lækningavörur      23.618 24.522 25.071 26.221 27.393
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks      67.516 69.123 70.710 72.328 73.989
28 Málefni aldraðra      78.531 80.881 83.301 85.793 88.361
29 Fjölskyldumál      34.861 35.817 36.344 37.099 37.881
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi      5.405 5.423 5.442 5.501 5.561
31 Húsnæðisstuðningur      14.099 11.844 11.686 11.706 11.727
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála      8.748 8.726 8.318 8.332 8.346
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar      - - - - -
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir      10.380 10.874 11.867 12.664 17.111
Samtals frumgjöld innan ramma á verðl. 2017      748.846 763.720 779.021 783.150 798.855
Liðir utan ramma1      59.376 63.886 67.049 69.523 72.022
Aðlaganir að GFS-staðli, einkum innb. viðskipti2      -32.457 -34.614 -36.781 -39.079 -41.801
Frumgjöld samkvæmt GFS-staðli á verðlagi 2018      775.765 792.991 809.289 813.593 829.076
Uppsafn. áætl. launa- og verðlagsbætur frá árinu 2018      23.381 46.450 70.281 94.149 118.331
Frumgjöld samkvæmt GFS-staðli verðlagi hvers árs      799.146 839.441 879.570 907.742 947.407
Vaxtagjöld samtals      63.005 62.539 62.900 64.682 64.919
Heildargjöld samkvæmt GFS-staðli á verðlagi hvers árs      862.151 901.979 942.470 972.424 1.012.327
1 Liðir sem falla utan ramma málefnasviða eru eftirfarandi: vaxtagjöld ríkissjóðs, ríkisábyrgðir, lífeyrisskuldbindingar, Atvinnuleysistryggingasjóður og framlög til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.
2 Hér er m.a. um að ræða aðlaganir vegna innbyrðis viðskipta milli A-hluta aðila, svo sem Ríkiskaup, þannig að ekki komi til tvítalningar útgjalda. Þá er einnig um að ræða aðlögun á meðferð lífeyrisskuldbindinga.

Smellið á PDF hér efst á síðunni til að skoða greinargerðina.