Útbýting 149. þingi, 59. fundi 2019-01-30 19:36:38, gert 31 8:28

Evrópuráðsþingið 2018, 528. mál, skýrsla Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins, þskj. 859.

Kærur og málsmeðferðartími, 424. mál, svar heilbrrh., þskj. 873.