2019-05-06 15:49:27# 149. lþ.#F 100.#4. fundur. Milligjöld fyrir kortatengdar greiðslur., til 15:51:33| A gert 12 12:9
[prenta uppsett í dálka] 100. fundur, 149. lþ.

Milligjöld fyrir kortatengdar greiðslur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 636. mál. --- Þskj. 1042, nál. 1385.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:50]

1. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1385 samþ. með 50 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

4.--9. gr. og ákv. til brb. samþ. með 47 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. gengur til 3. umr.