Útbýting 149. þingi, 107. fundi 2019-05-22 01:30:30, gert 22 10:16

Breyting á þingsályktun nr. 26/148, um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku, 791. mál, nál. minni hluta atvinnuveganefndar, þskj. 1585.

Dagsektir í umgengnismálum, 941. mál, fsp. HallaG, þskj. 1587.

Raforkulög, 792. mál, nál. minni hluta atvinnuveganefndar, þskj. 1584.

Raforkulög og Orkustofnun, 782. mál, nál. minni hluta atvinnuveganefndar, þskj. 1586.

Þjóðarsjóður, 434. mál, nál. 1. minni hluta efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 1583.