Útbýting 149. þingi, 12. fundi 2018-09-27 13:09:54, gert 16 10:52

Aðgerðaáætlun í húsnæðismálum, 5. mál, þáltill. LE o.fl., þskj. 5.

Fjármögnun þjónustu SÁÁ og meðferðarúrræði utan höfuðborgarsvæðisins, 166. mál, fsp. AFE, þskj. 167.

Kostir og gallar aðildar Íslands að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, 159. mál, beiðni ÓÍ o.fl. um skýrslu, þskj. 159.

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð Reykjavíkurflugvallar, 86. mál, þáltill. NTF o.fl., þskj. 86.