Útbýting 149. þingi, 33. fundi 2018-11-20 00:22:06, gert 20 8:52

Biðtími og stöðugildi sálfræðinga, 376. mál, fsp. AKÁ, þskj. 487.

Byrlun ólyfjanar, 208. mál, svar dómsmrh., þskj. 481.

Rafræn stjórnsýsla við afgreiðslu dvalarleyfa, 375. mál, fsp. LínS, þskj. 486.

Stöðugildi lækna, 377. mál, fsp. AKÁ, þskj. 488.