Útbýting 149. þingi, 34. fundi 2018-11-20 13:36:19, gert 21 8:40

Kostnaður við hækkun ellilífeyris, 378. mál, fsp. HHG, þskj. 489.

Þýðing á íslenskum lögum og reglugerðum, 246. mál, svar dómsmrh., þskj. 482.