Fundargerð 149. þingi, 110. fundi, boðaður 2019-05-24 15:30, stóð 15:31:04 til 10:27:00 gert 27 7:49
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

110. FUNDUR

föstudaginn 24. maí,

kl. 3.30 síðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[15:31]

Útbýting þingskjala:


Lengd þingfundar.

[15:31]

Horfa

Forseti sagðist líta svo á að samkomulag væri um að þingfundur gæti staðið lengur en þingsköp kvæðu á um.


Um fundarstjórn.

Beiðni um frestun dagskrármáls.

[15:31]

Horfa

Málshefjandi var Helgi Hrafn Gunnarsson.


Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 93/2017, um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 777. mál (þriðji orkupakkinn). --- Þskj. 1237, nál. 1504 og 1525.

[15:32]

Horfa

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 19:22]


Um fundarstjórn.

Afmæli stjórnmálaflokks og þingfundur.

[20:17]

Horfa

Málshefjandi var Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.


Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 93/2017, um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 777. mál (þriðji orkupakkinn). --- Þskj. 1237, nál. 1504 og 1525.

[20:22]

[23:02]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 2.--24. mál.

Fundi slitið kl. 10:27.

---------------