Atkvæði þingmanns: Geir H. Haarde


Atkvæðaskrá

Fjárlög 2009

1. mál
16.12.2008 14:46 Brtt. 341 (ný sundurliðun 1 (tekjur í A-hluta))
16.12.2008 14:46 Brtt. 338 1–14
16.12.2008 14:48 Brtt. 338 15–16
16.12.2008 14:49 Brtt. 338 17
16.12.2008 14:50 Brtt. 338 18–59.f
16.12.2008 14:52 Brtt. 338 59.g
16.12.2008 14:52 Brtt. 338 59.h–65
16.12.2008 14:54 Brtt. 338 66
16.12.2008 14:54 Brtt. 338 67–88
16.12.2008 14:56 Brtt. 338 89–91
16.12.2008 14:57 Brtt. 338 92
16.12.2008 14:58 Brtt. 338 93
16.12.2008 14:59 Brtt. 338 94
16.12.2008 14:59 Brtt. 338 95–97
16.12.2008 15:01 Brtt. 338 98–117
16.12.2008 15:03 Brtt. 338 118–164
16.12.2008 15:04 Brtt. 338 165
16.12.2008 15:07 Brtt. 338 166
16.12.2008 15:07 Brtt. 338 167–181
16.12.2008 15:09 Brtt. 338 182
16.12.2008 15:10 Brtt. 338 183
16.12.2008 15:10 Brtt. 338 184–190
16.12.2008 15:12 Brtt. 338 191–192
16.12.2008 15:12 Brtt. 338 193–194.a
16.12.2008 15:14 Brtt. 338 194.b
16.12.2008 15:14 Brtt. 338 194.c–248
16.12.2008 15:16 Brtt. 338 249
16.12.2008 15:17 Brtt. 338 250–272
16.12.2008 15:19 Brtt. 338 273–295
16.12.2008 15:21 Brtt. 338 296–307
16.12.2008 15:23 Brtt. 338 308–320
16.12.2008 15:25 Brtt. 338 321–339
16.12.2008 15:27 Þskj. 1 Sundurliðun 2 (fjármál ríkisaðila í A-hluta), svo breytt,
16.12.2008 15:27 Brtt. 339 (ný sundurliðun 3 (fjármál ríkisfyrirtækja í B-hluta))
16.12.2008 15:28 Brtt. 340 (ný sundurliðun 4 (fjármál lánastofnana í C-hluta))
16.12.2008 15:28 Þskj. 1 1. gr., svo breytt,
16.12.2008 15:28 Þskj. 1 2.–4. gr., svo breyttar,
16.12.2008 15:28 Þskj. 1 5. gr.
16.12.2008 15:29 Þskj. 1 6. gr.
22.12.2008 09:36 Afbrigði 40124
22.12.2008 13:35 Afbrigði 40137
22.12.2008 14:26 Afbrigði 40138
22.12.2008 19:30 Brtt. 442 (ný sundurliðun 1)
22.12.2008 19:31 Brtt. 462
22.12.2008 19:31 Brtt. 463 1
22.12.2008 19:32 Brtt. 441
22.12.2008 19:32 Brtt. 448
22.12.2008 19:32 Brtt. 443
22.12.2008 19:33 Brtt. 444
22.12.2008 19:33 Brtt. 463 2
22.12.2008 19:34 Brtt. 445
22.12.2008 19:38 Brtt. 450 nei
22.12.2008 19:41 Frv. 360, svo breytt,
24.03.2009 14:31 Afbrigði 40557 fjarverandi

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands

(kosning í þróunarsamvinnunefnd) 3. mál
09.10.2008 10:48 Þskj. 3 1. gr.
09.10.2008 10:48 Þskj. 3 2. gr.
13.10.2008 15:18 Frv. 3

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins

13. mál
16.03.2009 16:24 Brtt. 672 fjarverandi
16.03.2009 16:24 Tillgr. 13, svo breytt, fjarverandi
16.03.2009 16:25 Till. 13, svo breytt, fjarverandi

Barnaverndarlög

(bann við líkamlegum refsingum o.fl.) 19. mál
24.03.2009 14:27 Brtt. 773 1 (ný 1. gr.) fjarverandi
24.03.2009 14:28 Brtt. 773 2–4 (nýjar 2.–4. gr.) fjarverandi
24.03.2009 14:28 Þskj. 19 5. gr. fjarverandi

Vatnalög

(frestun gildistöku laganna) 23. mál
14.10.2008 13:34 Afbrigði 39587 fjarverandi
16.10.2008 13:36 Þskj. 23 1. gr. fjarverandi
16.10.2008 13:36 Þskj. 23 2.–4. gr. fjarverandi
28.10.2008 14:14 Frv. 23 fjarverandi

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(álagningarstofn eftirlitsgjalds) 28. mál
17.12.2008 16:17 Brtt. 352 1 (ný grein, verður 1. gr.) fjarverandi
17.12.2008 16:17 Brtt. 352 2 (ný 1. gr., verður 2. gr.) fjarverandi
17.12.2008 16:18 Þskj. 28 2. gr. (verður 3. gr.) fjarverandi
18.12.2008 17:36 Frv. 376

Verðbréfaviðskipti

(yfirtökureglur) 53. mál
16.03.2009 16:26 Brtt. 690 1 fjarverandi
16.03.2009 16:26 Þskj. 53 1. gr., svo breytt, fjarverandi
16.03.2009 16:26 Brtt. 690 2–6 fjarverandi
16.03.2009 16:27 Þskj. 53 2.–18. gr., svo breyttar, fjarverandi
17.03.2009 14:03 Frv. 53 fjarverandi

Heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði

(breytt staða íslenskra banka) 80. mál
06.10.2008 16:53 Afbrigði 39532
06.10.2008 17:36 Frv. vísað til 2. umr. 80
06.10.2008 21:45 Afbrigði 39536
06.10.2008 23:07 Brtt. 82 1
06.10.2008 23:07 Þskj. 80 1. gr., svo breytt,
06.10.2008 23:08 Brtt. 82 2
06.10.2008 23:08 Þskj. 80 2. gr., svo breytt,
06.10.2008 23:08 Þskj. 80 3.–4. gr.
06.10.2008 23:10 Brtt. 82 3
06.10.2008 23:10 Þskj. 80 5. gr., svo breytt,
06.10.2008 23:10 Þskj. 80 6.–7. gr.
06.10.2008 23:12 Brtt. 82 4
06.10.2008 23:12 Þskj. 80 8. gr., svo breytt,
06.10.2008 23:12 Þskj. 80 9. gr.
06.10.2008 23:13 Brtt. 82 5
06.10.2008 23:13 Þskj. 80 10. gr., svo breytt,
06.10.2008 23:13 Brtt. 82 6
06.10.2008 23:14 Þskj. 80 11. gr., svo breytt,
06.10.2008 23:14 Þskj. 80 12. gr.
06.10.2008 23:15 Brtt. 82 7 (ný grein, verður 13. gr.)
06.10.2008 23:15 Þskj. 80 13. gr. (verður 14. gr.)
06.10.2008 23:15 Brtt. 82 8 (nýtt ákvæði til bráðabirgða)
06.10.2008 23:18 Afbrigði 39557
06.10.2008 23:18 Frv. 80

Niðurlagning úrskurðarnefnda á sviði siglingamála

94. mál
04.12.2008 14:09 Þskj. 101 1. gr. fjarverandi
04.12.2008 14:09 Þskj. 101 2.–3. gr. fjarverandi
04.12.2008 14:10 Brtt. 245 (ný grein, verður 4. gr.) fjarverandi
04.12.2008 14:10 Þskj. 101 4. gr. (verður 5. gr.) fjarverandi
05.12.2008 10:44 Frv. 257 fjarverandi

Stjórn fiskveiða

(aukin heimild til flutnings aflamarks milli ára) 114. mál
12.12.2008 15:46 Þskj. 123 1. gr. fjarverandi
12.12.2008 15:47 Þskj. 123 2. gr. fjarverandi
12.12.2008 15:50 Afbrigði 39910 fjarverandi
12.12.2008 17:57 Frv. 123 fjarverandi

Atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa

(hærri bætur vegna minnkaðs starfshlutfalls) 115. mál
13.11.2008 14:24 Brtt. 166 fjarverandi
13.11.2008 14:24 Þskj. 124 1. gr., svo breytt, fjarverandi
13.11.2008 14:24 Þskj. 124 2.–3. gr. fjarverandi
13.11.2008 14:28 Afbrigði 39693 fjarverandi
13.11.2008 14:28 Frv. 124 fjarverandi

Fjármálafyrirtæki

(leyfisbundin starfsemi þrotabús) 119. mál
11.11.2008 16:24 Þskj. 129 1. gr. fjarverandi
11.11.2008 16:25 Brtt. 152 1 fjarverandi
11.11.2008 16:25 Brtt. 140 1 fjarverandi
11.11.2008 16:26 Þskj. 129 2. gr., svo breytt, fjarverandi
11.11.2008 16:26 Brtt. 140 2.a (ný grein, verður 3. gr.) fjarverandi
11.11.2008 16:27 Brtt. 140 2.b (ný grein, verður 4. gr.) fjarverandi
11.11.2008 16:28 Brtt. 152 2 fjarverandi
11.11.2008 16:29 Þskj. 129 3. gr. (verður 5. gr.) fjarverandi
11.11.2008 16:29 Brtt. 140 3 fjarverandi
11.11.2008 16:29 Ákvæði til bráðabirgða 129, svo breytt, fjarverandi
11.11.2008 16:30 Fyrirsögn 129 fjarverandi
13.11.2008 19:22 Brtt. 173 fjarverandi
13.11.2008 19:22 Frv. 129, svo breytt, fjarverandi

Umgengni um nytjastofna sjávar

(útflutningur óunnins afla) 120. mál
12.12.2008 15:44 Brtt. 318 fjarverandi
12.12.2008 15:44 Brtt. 319 fjarverandi
12.12.2008 15:45 Frv. 130 fjarverandi

Lífsýnasöfn

(skil milli þjónustusýna og vísindasýna o.fl.) 123. mál
25.03.2009 15:56 Þskj. 133 1. gr. fjarverandi
25.03.2009 15:57 Þskj. 133 2.–4. gr. fjarverandi
25.03.2009 15:57 Brtt. 777 fjarverandi
25.03.2009 15:57 Þskj. 133 5. gr., svo breytt, fjarverandi
25.03.2009 15:58 Þskj. 133 6.–8. gr. fjarverandi

Ábyrgðarmenn

(heildarlög) 125. mál
25.03.2009 16:12 Þskj. 135 1. gr. fjarverandi
25.03.2009 16:13 Brtt. 786 1 (ný 2. gr.) fjarverandi
25.03.2009 16:13 Þskj. 135 3. gr. fjarverandi
25.03.2009 16:13 Brtt. 786 2 fjarverandi
25.03.2009 16:13 Þskj. 135 4. gr., svo breytt, fjarverandi
25.03.2009 16:14 Brtt. 786 3 fjarverandi
25.03.2009 16:14 Þskj. 135 5. gr., svo breytt, fjarverandi
25.03.2009 16:14 Þskj. 135 6. gr. fjarverandi
25.03.2009 16:15 Brtt. 786 4 fjarverandi
25.03.2009 16:15 Þskj. 135 7. gr., svo breytt, fjarverandi
25.03.2009 16:15 Þskj. 135 8. gr. fjarverandi
25.03.2009 16:15 Brtt. 786 5 fjarverandi
25.03.2009 16:15 Þskj. 135 9. gr., svo breytt, fjarverandi
25.03.2009 16:16 Brtt. 786 6 fjarverandi
25.03.2009 16:16 Þskj. 135 10. gr., svo breytt, fjarverandi
25.03.2009 16:16 Þskj. 135 11. gr. fjarverandi
25.03.2009 16:16 Brtt. 786 7 fjarverandi
25.03.2009 16:17 Þskj. 135 12. gr., svo breytt, fjarverandi
25.03.2009 16:17 Brtt. 786 8 (nýtt ákvæði til bráðabirgða) fjarverandi

Húsnæðismál

(lengri lánstími skuldbreytingarlána vegna greiðsluerfiðleika) 137. mál
11.11.2008 16:30 Afbrigði 39676 fjarverandi
04.12.2008 14:05 Þskj. 150 1. gr. fjarverandi
04.12.2008 14:05 Brtt. 218 fjarverandi
04.12.2008 14:06 Þskj. 150 2. gr., svo breytt, fjarverandi
04.12.2008 14:06 Þskj. 150 3. gr. fjarverandi
05.12.2008 10:43 Frv. 255 fjarverandi

Stimpilgjald

(undanþága gjalds vegna skuldbreytingar lána) 151. mál
13.11.2008 14:29 Afbrigði 39695 fjarverandi
17.11.2008 23:14 Brtt. 188 1
17.11.2008 23:14 Þskj. 171 1. gr., svo breytt,
17.11.2008 23:14 Brtt. 188 2 (ný grein, verður 2. gr.)
17.11.2008 23:15 Þskj. 171 2. gr. (verður 3. gr.)
17.11.2008 23:19 Afbrigði 39722
17.11.2008 23:19 Frv. 171

Kolvetnisstarfsemi

(breyting ýmissa laga) 152. mál
20.12.2008 10:10 Þskj. 176 1. gr.
20.12.2008 10:10 Þskj. 176 2. gr.
20.12.2008 10:11 Brtt. 387 1 (ný grein, verður 3. gr.)
20.12.2008 10:11 Þskj. 176 3.–6. gr. (verða 4.–7. gr.)
20.12.2008 10:12 Brtt. 387 2–15
20.12.2008 10:12 Þskj. 176 7.–28. gr. (verða 8.–26. gr.), svo breyttar,
20.12.2008 17:14 Frv. 176

Tollalög

(greiðsluaðlögun aðflutningsgjalda) 158. mál
17.11.2008 22:06 Afbrigði 39705
17.11.2008 22:07 Þskj. 184 1. gr.
17.11.2008 22:08 Þskj. 184 2. gr.
17.11.2008 22:10 Afbrigði 39709
17.11.2008 22:10 Frv. 184

Greiðslujöfnun fasteignaveðlána til einstaklinga

(greiðslujöfnunarvísitala) 159. mál
17.11.2008 23:15 Þskj. 185 1. gr.
17.11.2008 23:15 Þskj. 185 2.–6. gr.
17.11.2008 23:16 Brtt. 192
17.11.2008 23:16 Þskj. 185 7. gr., svo breytt,
17.11.2008 23:16 Þskj. 185 8.–9. gr.
17.11.2008 23:20 Frv. 185

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

161. mál
05.12.2008 11:02 Afbrigði 39790
05.12.2008 19:47 Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 265 nei
05.12.2008 19:48 Till. 189

Tóbaksvarnir

(EES-reglur, varúðarmerking og auglýsingar) 162. mál
24.03.2009 14:25 Þskj. 190 1. gr. fjarverandi
24.03.2009 14:26 Þskj. 190 2.–4. gr. fjarverandi

Niðurfelling laga um kísilgúrverksmiðju við Mývatn og ráðstöfun eigna Kísilgúrsjóðs

169. mál
17.12.2008 16:19 Þskj. 204 1. gr. fjarverandi
17.12.2008 16:19 Þskj. 204 2.–3. gr. fjarverandi
18.12.2008 17:37 Frv. 204

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

173. mál
24.11.2008 19:02 Till. 209 nei

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. og virðisaukaskattur

(endurgreiðsla vegna útflutnings ökutækja) 175. mál
04.12.2008 14:07 Brtt. 246 fjarverandi
04.12.2008 14:08 Þskj. 212 1.–2. gr., svo breyttar, fjarverandi
04.12.2008 14:08 Þskj. 212 3. gr. fjarverandi
11.12.2008 17:29 Brtt. 296 fjarverandi
11.12.2008 17:30 Frv. 256, svo breytt, fjarverandi

Samningar um ábyrgð ríkissjóðs vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á EES-svæðinu

177. mál
05.12.2008 19:45 Afbrigði 39791
05.12.2008 19:50 Till. til rökst. dagskrár á þskj. 260 nei
05.12.2008 19:50 Till. til rökst. dagskrár á þskj. 271 nei
05.12.2008 19:53 Brtt. 261 nei
05.12.2008 19:56 Brtt. 272 nei
05.12.2008 19:58 Till. 219

Frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins o.fl.

(framlenging aðlögunartíma) 179. mál
17.12.2008 16:21 Þskj. 222 1. gr. fjarverandi
17.12.2008 16:22 Brtt. 359 (ný grein, verður 2. gr.) fjarverandi
17.12.2008 16:22 Þskj. 222 2.–4. gr. (verða 3.–5. gr.) fjarverandi
18.12.2008 17:37 Frv. 377

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008

(rannsóknarnefnd á vegum Alþingis) 180. mál
27.11.2008 11:02 Afbrigði 39750 fjarverandi
12.12.2008 17:54 Brtt. 336 1 fjarverandi
12.12.2008 17:54 Þskj. 223 1. gr., svo breytt, fjarverandi
12.12.2008 17:55 Brtt. 336 2–8 fjarverandi
12.12.2008 17:55 Þskj. 223 2.–19. gr., svo breyttar, fjarverandi
12.12.2008 17:55 Brtt. 336 9 (nýtt ákvæði til bráðabirgða) fjarverandi
12.12.2008 17:59 Afbrigði 39921 fjarverandi
12.12.2008 18:01 Brtt. 344 fjarverandi
12.12.2008 18:01 Frv. 223, svo breytt, fjarverandi

Tekjustofnar sveitarfélaga og gatnagerðargjald

(lögveðsréttur fasteignaskatts og endurgreiðsla gatnagerðargjalds) 185. mál
12.02.2009 13:37 Þskj. 228 1. gr. fjarverandi
12.02.2009 13:37 Þskj. 228 2.–5. gr. fjarverandi
02.03.2009 15:38 Brtt. 586 fjarverandi
02.03.2009 15:38 Frv. 228 svo breytt fjarverandi

Dýravernd

(hlutverk tilraunadýranefndar og gjaldtökuheimild) 186. mál
19.12.2008 11:22 Brtt. 378
19.12.2008 11:23 Þskj. 229 1. gr., svo breytt,
19.12.2008 11:23 Þskj. 229 2. gr.
20.12.2008 10:19 Frv. 413

Uppbygging og rekstur fráveitna

(heildarlög) 187. mál
24.02.2009 14:07 Þskj. 230 1. gr. fjarverandi
24.02.2009 14:07 Þskj. 230 2.–8. gr. fjarverandi
24.02.2009 14:08 Brtt. 559 1 fjarverandi
24.02.2009 14:08 Þskj. 230 9. gr., svo breytt fjarverandi
24.02.2009 14:08 Þskj. 230 10.–13. gr. fjarverandi
24.02.2009 14:09 Brtt. 559 2–7 fjarverandi
24.02.2009 14:09 Þskj. 230 14.–23. gr., svo breyttar, og ákvæði til bráðabirgða fjarverandi
02.03.2009 15:38 Frv. 230 fjarverandi

Gjaldeyrismál

(takmörkun gjaldeyrisviðskipta) 189. mál
27.11.2008 20:19 Afbrigði 39753
28.11.2008 03:07 Afbrigði 39758
28.11.2008 04:50 Þskj. 232 1. gr.
28.11.2008 04:50 Þskj. 232 2.–5. gr.
28.11.2008 04:50 Brtt. 236
28.11.2008 04:51 Ákvæði til bráðabirgða 232, svo breytt,
28.11.2008 04:52 Afbrigði 39764
28.11.2008 04:53 Frv. 232

Tollalög

(landið eitt tollumdæmi) 193. mál
04.12.2008 11:13 Afbrigði 39766 fjarverandi
11.12.2008 17:27 Þskj. 240 1. gr. fjarverandi
11.12.2008 17:27 Þskj. 240 2.–28. gr. fjarverandi
11.12.2008 17:28 Brtt. 307 fjarverandi
11.12.2008 17:28 Þskj. 240 29. gr., svo breytt, fjarverandi
11.12.2008 17:28 Þskj. 240 30.–48. gr. og ákvæði til bráðabirgða fjarverandi
12.12.2008 15:43 Frv. 240 fjarverandi

Loftferðir

(flugvernd, gjaldtaka, EES-reglur o.fl.) 196. mál
02.03.2009 15:40 Þskj. 243 1. gr. fjarverandi
02.03.2009 15:40 Þskj. 243 2.–18. gr. og ákvæði til bráðabirgða fjarverandi
05.03.2009 13:55 Brtt. 647 fjarverandi
05.03.2009 13:56 Frv. 243, svo breytt, fjarverandi

Viðbótarsamningar við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Albaníu og Króatíu

197. mál
08.12.2008 15:06 Afbrigði 39799
12.02.2009 13:35 Till. 244 fjarverandi

Íslensk málstefna

198. mál
09.12.2008 14:02 Afbrigði 39809
12.03.2009 14:09 Brtt. 594 fjarverandi
12.03.2009 14:09 Tillgr. 248, svo breytt, fjarverandi
12.03.2009 14:09 Till. 248, svo breytt, fjarverandi

Lyfjalög

(gildistaka greinar um smásölu) 203. mál
11.12.2008 17:26 Frv. 258 fjarverandi

Búnaðargjald

(nýr staðall um atvinnugreinaflokkun) 206. mál
12.12.2008 15:48 Þskj. 279 1. gr. fjarverandi
12.12.2008 15:48 Þskj. 279 2. gr. fjarverandi
12.12.2008 17:57 Frv. 279 fjarverandi

Stjórn fiskveiða

(gildistími ákvæða um áframeldi og krókaaflahlutdeild) 207. mál
04.03.2009 12:18 Þskj. 280 1. gr. fjarverandi
04.03.2009 12:19 Brtt. 609 fjarverandi
04.03.2009 12:19 Þskj. 280 2. gr., svo breytt, fjarverandi
04.03.2009 12:19 Þskj. 280 3. gr. fjarverandi
05.03.2009 13:38 Frv. 280 fjarverandi

Skattlagning kolvetnisvinnslu

(heildarlög) 208. mál
09.12.2008 16:03 Afbrigði 39810
22.12.2008 18:22 Þskj. 281 1. gr.
22.12.2008 18:22 Þskj. 281 2.–6. gr.
22.12.2008 18:23 Brtt. 458 1
22.12.2008 18:23 Þskj. 281 7. gr., svo breytt,
22.12.2008 18:23 Þskj. 281 8.–12. gr.
22.12.2008 18:25 Brtt. 458 2
22.12.2008 18:25 Þskj. 281 13. gr., svo breytt,
22.12.2008 18:25 Þskj. 281 14.–20. gr.
22.12.2008 18:25 Brtt. 458 3
22.12.2008 18:26 Þskj. 281 21. gr., svo breytt,
22.12.2008 18:26 Þskj. 281 22.–23. gr.
22.12.2008 19:21 Afbrigði 40173
22.12.2008 19:22 Frv. 281

Verslun með áfengi og tóbak

(álagning ÁTVR) 209. mál
18.12.2008 17:39 Þskj. 282 1. gr.
18.12.2008 17:39 Þskj. 282 2.–4. gr.
18.12.2008 18:29 Frv. 282

Kjararáð

(launalækkun alþingismanna og ráðherra) 210. mál
19.12.2008 11:20 Brtt. 380 1 (ný grein, verður 1. gr.)
19.12.2008 11:21 Brtt. 380 2
19.12.2008 11:21 Þskj. 283 1. gr. (verður 2. gr.), svo breytt,
19.12.2008 11:22 Þskj. 283 2. gr. (verður 3. gr.)
20.12.2008 10:18 Frv. 412

Virðisaukaskattur

(gjaldaaðlögun og uppgjörstímabil) 211. mál
18.12.2008 17:42 Þskj. 284 1. gr.
18.12.2008 17:42 Þskj. 284 2.–3. gr.
18.12.2008 18:31 Frv. 284

Ársreikningar

(heimild til færslu bókhalds í erlendum gjaldmiðli) 212. mál
18.12.2008 17:40 Brtt. 368
18.12.2008 17:40 Þskj. 285 1. gr., svo breytt,
18.12.2008 17:40 Þskj. 285 2. gr.
18.12.2008 18:30 Frv. 285

Stimpilgjald

(fjárnámsendurrit) 213. mál
22.12.2008 18:18 Þskj. 286 1. gr.
22.12.2008 18:18 Þskj. 286 2. gr.
22.12.2008 19:23 Frv. 286

Meðferð sakamála

(frestun á stofnun embættis héraðssaksóknara) 217. mál
18.12.2008 17:38 Þskj. 294 1. gr.
18.12.2008 17:38 Þskj. 294 2.–5. gr.
18.12.2008 18:28 Afbrigði 40025
18.12.2008 18:28 Frv. 294

Ríkisútvarpið ohf.

(hækkun sérstaks gjalds, auglýsingatekjur, eftirlit o.fl.) 218. mál
11.12.2008 11:16 Afbrigði 39852

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(greiðsla séreignarsparnaðar, fjárfestingarstefna, EES-reglur o.fl.) 219. mál
22.12.2008 18:27 Þskj. 297 1. gr.
22.12.2008 18:28 Þskj. 297 2.–9. gr.
22.12.2008 18:28 Brtt. 461 1
22.12.2008 18:29 Þskj. 297 10. gr., svo breytt,
22.12.2008 18:29 Brtt. 461 2
22.12.2008 18:29 Þskj. 297 11. gr., svo breytt,
22.12.2008 18:30 Þskj. 297 12. gr.
22.12.2008 18:30 Brtt. 461 3
22.12.2008 18:30 Þskj. 297 13. gr., svo breytt,
22.12.2008 18:31 Brtt. 461 4
22.12.2008 18:31 Þskj. 297 14. gr., svo breytt,
22.12.2008 19:22 Frv. 297

Tryggingagjald

(brottfall ákvæðis um hlutdeild Icepros í gjaldi) 220. mál
18.12.2008 17:41 Þskj. 298 1. gr.
18.12.2008 17:41 Þskj. 298 2. gr.
18.12.2008 18:30 Frv. 298

Aukatekjur ríkissjóðs

(niðurfelling skilmálabreytingagjalds fasteignaveðlána o.fl.) 226. mál
18.12.2008 17:43 Þskj. 305 1. gr.
18.12.2008 17:43 Þskj. 305 2.–5. gr.
18.12.2008 18:31 Frv. 305

Tekjuskattur

(gerð skattframtala o.fl.) 228. mál
12.12.2008 11:07 Afbrigði 39891 fjarverandi
20.12.2008 10:12 Þskj. 313 1. gr.
20.12.2008 10:13 Þskj. 313 2.–6. gr.
20.12.2008 10:13 Brtt. 406 1
20.12.2008 10:13 Þskj. 313 7. gr., svo breytt,
20.12.2008 10:14 Brtt. 406 2
20.12.2008 10:14 Þskj. 313 8. gr., svo breytt,
20.12.2008 10:14 Þskj. 313 9. gr.
20.12.2008 17:14 Frv. 313

Tollalög, virðisaukaskattur og gjald af áfengi og tóbaki

(tollfrjáls innflutningur ferðamanna á varningi o.fl.) 231. mál
20.12.2008 14:03 Þskj. 317 1. gr.
20.12.2008 14:03 Brtt. 423
20.12.2008 14:03 Þskj. 317 2. gr., svo breytt,
20.12.2008 14:04 Þskj. 317 3.–11. gr.
20.12.2008 17:15 Frv. 317

Gjald af áfengi og tóbaki

(hækkun áfengisgjalds og tóbaksgjalds) 232. mál
11.12.2008 18:13 Afbrigði 39876 fjarverandi
11.12.2008 19:14 Afbrigði 39881
11.12.2008 19:19 Þskj. 320 1. gr.
11.12.2008 19:19 Þskj. 320 2.–4. gr.
11.12.2008 19:22 Afbrigði 39888
11.12.2008 19:22 Frv. 320

Olíugjald og kílómetragjald, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. og bifreiðagjald

(hækkun gjalda) 233. mál
11.12.2008 19:20 Þskj. 321 1. gr.
11.12.2008 19:20 Þskj. 321 2.–6. gr.
11.12.2008 19:23 Frv. 321

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga

(heildarlög) 234. mál
18.12.2008 17:45 Þskj. 322 1. gr.
18.12.2008 17:45 Brtt. 372 1
18.12.2008 17:45 Þskj. 322 2. gr., svo breytt,
18.12.2008 17:45 Þskj. 322 3. gr.
18.12.2008 17:46 Brtt. 372 2
18.12.2008 17:46 Þskj. 322 4. gr., svo breytt,
18.12.2008 17:46 Þskj. 322 5.–12. gr. og ákvæði til bráðabirgða
18.12.2008 18:32 Frv. 322

Almannatryggingar

(frítekjumark öryrkja) 235. mál
17.12.2008 16:20 Þskj. 326 1. gr. fjarverandi
17.12.2008 16:20 Þskj. 326 2. gr. fjarverandi
18.12.2008 17:38 Frv. 326

Vextir og verðtrygging

(lækkun dráttarvaxta) 237. mál
18.12.2008 17:43 Brtt. 374 1
18.12.2008 17:44 Þskj. 332 1. gr., svo breytt,
18.12.2008 17:44 Brtt. 374 2 (ný 2. gr.)
18.12.2008 18:32 Frv. 332

Fjáraukalög 2008

239. mál
16.12.2008 14:39 Afbrigði 39927
20.12.2008 10:04 Brtt. 385 1
20.12.2008 10:05 Brtt. 385 2
20.12.2008 10:06 Brtt. 385 3–9
20.12.2008 10:07 Brtt. 385 10
20.12.2008 10:08 Þskj. 350 Sundurliðun 2, svo breytt,
20.12.2008 10:08 Þskj. 350 1. gr., svo breytt,
20.12.2008 10:08 Þskj. 350 2.–4. gr.
22.12.2008 15:22 Afbrigði 40139
22.12.2008 16:31 Afbrigði 40140
22.12.2008 19:47 Brtt. 466 1-47
22.12.2008 19:50 Brtt. 466 48
22.12.2008 19:51 Brtt. 464
22.12.2008 19:51 Brtt. 473
22.12.2008 19:52 Brtt. 467
22.12.2008 19:52 Brtt. 468
22.12.2008 19:53 Brtt. 469
22.12.2008 19:53 Frv. 433, svo breytt,

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga) 243. mál
16.12.2008 14:38 Afbrigði 39926
20.12.2008 09:41 Þskj. 357 1. gr.
20.12.2008 09:44 Þskj. 357 2. gr.
20.12.2008 09:44 Þskj. 357 3.–4. gr.
20.12.2008 09:44 Þskj. 357 5. gr.
20.12.2008 09:46 Þskj. 357 6. gr.
20.12.2008 09:46 Þskj. 357 7. gr.
20.12.2008 09:47 Brtt. 404 1
20.12.2008 09:48 Þskj. 357 8. gr., svo breytt,
20.12.2008 09:48 Þskj. 357 9.–12. gr.
20.12.2008 09:48 Þskj. 357 13. gr.
20.12.2008 09:50 Þskj. 357 14.–15. gr.
20.12.2008 09:55 Þskj. 357 16.–17. gr.
20.12.2008 09:56 Brtt. 404 2 (tvær nýjar greinar, verða 18.–19. gr.)
20.12.2008 09:56 Þskj. 357 18. gr.
20.12.2008 17:07 Afbrigði 40113
20.12.2008 17:09 Frv. 357

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(réttindaávinnsla o.fl.) 246. mál
22.12.2008 10:04 Brtt. 429 1 nei
22.12.2008 10:07 Þskj. 363 1. gr.
22.12.2008 10:10 Brtt. 426 nei
22.12.2008 10:10 Brtt. 429 2–5 nei
22.12.2008 10:11 Þskj. 363 2.–7. gr.
22.12.2008 10:12 Þskj. 363 8. gr.
22.12.2008 10:13 Þskj. 363 9. gr.
22.12.2008 10:13 Þskj. 363 10.–11. gr.
22.12.2008 10:17 Brtt. 429 6 nei
22.12.2008 10:17 Þskj. 363 12. gr.
22.12.2008 18:21 Frv. 363

Virðisaukaskattur, vörugjald o.fl.

(framlenging ákvæða um lækkun gjalda af vistvænum ökutækjum) 247. mál
17.12.2008 14:03 Afbrigði 39973 fjarverandi
20.12.2008 14:05 Brtt. 421 1 nei
20.12.2008 14:05 Þskj. 364 1. gr.
20.12.2008 14:05 Þskj. 364 2.–3. gr.
20.12.2008 14:07 Brtt. 421 2 nei
20.12.2008 14:08 Þskj. 364 4. gr.
20.12.2008 17:15 Frv. 364

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla úr ríkissjóði til málshöfðunar fyrir erlendum dómstólum

248. mál
20.12.2008 14:08 Þskj. 365 1. gr.
20.12.2008 14:09 Þskj. 365 2.–3. gr. og ákvæði til bráðabirgða
20.12.2008 17:25 Frv. 365

Veiting ríkisborgararéttar

249. mál
19.12.2008 11:24 Þskj. 379 1. gr.
19.12.2008 11:24 Þskj. 379 2. gr.
20.12.2008 10:16 Frv. 379

Peningamarkaðs- og skammtímasjóðir

253. mál
20.12.2008 09:35 Beiðni um skýrslu leyfð 407

Ríkisútvarpið ohf.

(fjárhæð sérstaks gjalds) 262. mál
20.12.2008 17:26 Þskj. 424 1. gr.
20.12.2008 17:26 Þskj. 424 2. gr.
22.12.2008 18:20 Frv. 424

Frestun á fundum Alþingis

264. mál
20.12.2008 09:34 Afbrigði 40051
20.12.2008 10:15 Till. 428

Seðlabanki Íslands

(skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd) 280. mál
20.02.2009 16:32 Brtt. 567 1 (ný 1. gr.) fjarverandi
20.02.2009 16:33 Þskj. 506 2. gr. fjarverandi
20.02.2009 16:35 Brtt. 570 1 fjarverandi
20.02.2009 16:37 Brtt. 567 2 (ný 3. gr.) fjarverandi
20.02.2009 16:37 Brtt. 567 3 fjarverandi
20.02.2009 16:38 Þskj. 506 4. gr., svo breytt, fjarverandi
20.02.2009 16:38 Brtt. 567 4 fjarverandi
20.02.2009 16:39 Þskj. 506 5. gr., svo breytt, fjarverandi
20.02.2009 16:39 Þskj. 506 6. gr. fjarverandi
20.02.2009 16:39 Brtt. 567 5 fjarverandi
20.02.2009 16:39 Þskj. 506 7. gr., svo breytt, fjarverandi
20.02.2009 16:40 Þskj. 506 8. gr. fjarverandi
20.02.2009 16:40 Brtt. 567 6 (ný 9. gr.) fjarverandi
20.02.2009 16:40 Þskj. 506 10.–12. gr. fjarverandi
20.02.2009 16:41 Ákvæði til bráðabirgða 506 I fjarverandi
20.02.2009 16:42 Brtt. 567 7 fjarverandi
20.02.2009 16:42 Ákvæði til bráðabirgða 506 II, svo breytt, fjarverandi
20.02.2009 16:43 Brtt. 570 2 fjarverandi
20.02.2009 16:44 Brtt. 567 8 (nýtt ákvæði til bráðabirgða, verður ákvæði til bráðabirgða III) fjarverandi
26.02.2009 11:11 Afbrigði 40303 fjarverandi
26.02.2009 17:34 Brtt. 591 fjarverandi
26.02.2009 17:38 Brtt. 592 fjarverandi
26.02.2009 17:45 Frv. 506, svo breytt, fjarverandi

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(greiðsluaðlögun) 281. mál
05.02.2009 11:15 Afbrigði 40207 fjarverandi
16.03.2009 16:31 Brtt. 710 1 (ný grein, verður 1. gr.) fjarverandi
16.03.2009 16:31 Brtt. 710 2 fjarverandi
16.03.2009 16:32 Þskj. 507 1. gr. (verður 2. gr.), svo breytt, fjarverandi
16.03.2009 16:32 Þskj. 507 2.–3. gr. (verða 3.–4. gr.) fjarverandi
16.03.2009 16:32 Brtt. 710 3 (ákvæði til bráðabirgða fellur brott) fjarverandi

Virðisaukaskattur

(hækkuð endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað) 289. mál
05.03.2009 13:57 Þskj. 515 1. gr. fjarverandi
05.03.2009 13:57 Brtt. 638 fjarverandi
05.03.2009 13:57 Þskj. 515 2. gr., svo breytt, fjarverandi
05.03.2009 13:58 Þskj. 515 3. gr. fjarverandi
06.03.2009 15:15 Brtt. 669
06.03.2009 15:18 Frv. 515, svo breytt,

Lögskráning sjómanna

(heildarlög) 290. mál
10.02.2009 14:08 Afbrigði 40221 fjarverandi

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(afnám laganna) 313. mál
17.02.2009 13:34 Afbrigði 40244 fjarverandi
03.03.2009 14:06 Afbrigði 40331 fjarvist
04.03.2009 12:35 Þskj. 543 1. gr. fjarverandi
04.03.2009 12:36 Þskj. 543 2.–3. gr. fjarverandi
04.03.2009 12:38 Brtt. 627 1 fjarverandi
04.03.2009 12:40 Þskj. 543 4. gr. fjarverandi
04.03.2009 12:40 Þskj. 543 5. gr. fjarverandi
04.03.2009 12:41 Brtt. 627 2 fjarverandi
05.03.2009 13:39 Brtt. 649 fjarverandi
05.03.2009 13:54 Frv. 543, svo breytt, fjarverandi

Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis

(umsagnarréttur sveitarfélaga) 317. mál
02.03.2009 15:39 Þskj. 549 1. gr. fjarverandi
02.03.2009 15:39 Þskj. 549 2.–3. gr. fjarverandi
03.03.2009 14:07 Frv. 549 fjarvist

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl.

(útgreiðsla séreignarsparnaðar) 321. mál
06.03.2009 11:09 Afbrigði 40383
06.03.2009 15:10 Þskj. 553 1. gr.
06.03.2009 15:10 Þskj. 553 2. gr.
06.03.2009 15:11 Brtt. 666 1
06.03.2009 15:11 Þskj. 553 3. gr., svo breytt,
06.03.2009 15:12 Þskj. 553 4. gr.
06.03.2009 15:12 Brtt. 666 2 (ný 5. gr.)
06.03.2009 15:13 Brtt. 666 3 (6. gr. fellur brott)
06.03.2009 15:13 Þskj. 553 7. gr. (verður 6. gr.)
06.03.2009 15:13 Brtt. 666 4 (ný fyrirsögn)
09.03.2009 15:31 Afbrigði 40398 fjarvist (veik.)
10.03.2009 14:08 Brtt. 668
10.03.2009 14:17 Frv. 553

Aðför o.fl.

(bætt staða skuldara) 322. mál
25.03.2009 15:34 Afbrigði 40561 fjarverandi
25.03.2009 15:45 Þskj. 554 1. gr. fjarverandi
25.03.2009 15:46 Þskj. 554 2. gr. fjarverandi
25.03.2009 15:46 Brtt. 801 1 fjarverandi
25.03.2009 15:46 Þskj. 554 3. gr., svo breytt, fjarverandi
25.03.2009 15:47 Þskj. 554 4. gr. fjarverandi
25.03.2009 15:47 Brtt. 801 2 (5. gr. falli brott) fjarverandi
25.03.2009 15:47 Þskj. 554 6. gr. (verður 5. gr.) fjarverandi
25.03.2009 15:48 Brtt. 801 3 (ný grein, verður 6. gr.) fjarverandi
25.03.2009 15:48 Þskj. 554 7. gr. fjarverandi
25.03.2009 15:48 Brtt. 801 4 (ný fyrirsögn) fjarverandi
25.03.2009 15:50 Afbrigði 40573 fjarverandi
25.03.2009 15:51 Frv. 554 fjarverandi

Kosningar til Alþingis

(viðmiðunardagur umsóknar um kosningarrétt) 328. mál
02.03.2009 15:41 Þskj. 564 1. gr. fjarverandi
02.03.2009 15:41 Þskj. 564 2.–3. gr. fjarverandi
03.03.2009 14:08 Frv. 564 fjarvist

Visthönnun vöru sem notar orku

(heildarlög, EES-reglur) 335. mál
25.03.2009 16:02 Þskj. 575 1. gr. fjarverandi
25.03.2009 16:02 Þskj. 575 2. gr. fjarverandi
25.03.2009 16:03 Brtt. 783 fjarverandi
25.03.2009 16:03 Þskj. 575 3. gr., svo breytt, fjarverandi
25.03.2009 16:03 Þskj. 575 4.–14. gr. fjarverandi

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn) 356. mál
03.03.2009 14:06 Afbrigði 40330 fjarvist

Iðnaðarmálagjald

357. mál
16.03.2009 16:28 Þskj. 607 1. gr. fjarverandi
16.03.2009 16:28 Þskj. 607 2. gr. fjarverandi
17.03.2009 14:03 Frv. 607 fjarverandi

Opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og verðbréfaviðskipti

(gagnsæi í störfum Fjármálaeftirlitsins) 358. mál
16.03.2009 16:33 Þskj. 608 1. gr. fjarverandi
16.03.2009 16:34 Þskj. 608 2.–3. gr. fjarverandi
17.03.2009 14:03 Frv. 608 fjarverandi

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 71/2008, um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn

(flutningastarfsemi) 360. mál
16.03.2009 16:39 Till. 611 fjarverandi

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 114/2007, um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn

(fjármálaþjónusta) 361. mál
16.03.2009 16:48 Till. 612 fjarverandi

Náttúruvernd

(gjaldtökuheimild) 362. mál
25.03.2009 15:56 Brtt. 766 (ný 1. gr.) fjarverandi
25.03.2009 15:56 Þskj. 613 2. gr. fjarverandi
25.03.2009 18:09 Frv. 613 fjarverandi

Tollalög, vörugjald og virðisaukaskattur

(greiðsludreifing aðflutningsgjalda) 365. mál
18.03.2009 12:29 Brtt. 751 1 (ný 1. gr.) fjarverandi
18.03.2009 12:30 Brtt. 751 2 (ný 2. gr.) fjarverandi
18.03.2009 12:30 Þskj. 617 3. gr. fjarverandi
18.03.2009 12:30 Brtt. 751 3 (ný 4. gr.) fjarverandi
18.03.2009 12:34 Frv. 617 fjarverandi

Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa

(frestun innheimtu eftirlitsgjalds) 371. mál
12.03.2009 14:06 Þskj. 626 1. gr. fjarverandi
12.03.2009 14:06 Þskj. 626 2. gr. fjarverandi
16.03.2009 16:34 Frv. 626 fjarverandi

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 142/2007, um breytingu á VII. viðauka og bókun 37 við EES

(gagnkvæm viðurkenning á starfsmenntun og hæfi) 373. mál
16.03.2009 16:48 Till. 630 fjarverandi

Atvinnuleysistryggingar

(hlutaatvinnuleysisbætur, auknar upplýsingar, eftirlit o.fl.) 376. mál
24.03.2009 14:29 Þskj. 635 1. gr. fjarverandi
24.03.2009 14:29 Þskj. 635 2.–10. gr. fjarverandi
24.03.2009 14:30 Brtt. 770 1 (tvær nýjar greinar, verða 11.–12. gr.) fjarverandi
24.03.2009 14:30 Þskj. 635 11.–24. gr. (verða 13.–26. gr.) fjarverandi
24.03.2009 14:30 Brtt. 770 2 fjarverandi
24.03.2009 14:30 Þskj. 635 25. gr. (verður 27. gr.), svo breytt, fjarverandi
24.03.2009 14:31 Þskj. 635 26. gr. (verður 28. gr.) fjarverandi

Leikskólar og grunnskólar

(réttur forsjárlausra foreldra til upplýsinga) 390. mál
16.03.2009 16:49 Þskj. 656 1. gr. fjarverandi
16.03.2009 16:50 Þskj. 656 2.–3. gr. fjarverandi
24.03.2009 14:23 Frv. 656 fjarverandi

Embætti sérstaks saksóknara

(rýmri rannsóknarheimildir) 393. mál
25.03.2009 15:52 Brtt. 762 1 fjarverandi
25.03.2009 15:52 Þskj. 663 1. gr., svo breytt, fjarverandi
25.03.2009 15:53 Brtt. 762 2 (ný grein, verður 2. gr.) fjarverandi
25.03.2009 15:53 Þskj. 663 2. gr. (verður 3. gr.) fjarverandi
25.03.2009 18:05 Afbrigði 40637 fjarverandi
25.03.2009 18:05 Frv. 663 fjarverandi

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(styrkir til breyttrar orkuöflunar og orkusparnaðar) 397. mál
25.03.2009 15:59 Þskj. 675 1. gr. fjarverandi
25.03.2009 15:59 Brtt. 780 1 (ný grein, verður 2. gr.) fjarverandi
25.03.2009 15:59 Brtt. 780 2 fjarverandi
25.03.2009 16:00 Þskj. 675 2. gr. (verður 3. gr.), svo breytt, fjarverandi
25.03.2009 16:00 Þskj. 675 3. gr. (verður 4. gr.) fjarverandi
25.03.2009 16:00 Brtt. 780 3 fjarverandi
25.03.2009 16:00 Þskj. 675 4. gr. (verður 5. gr.), svo breytt, fjarverandi
25.03.2009 16:01 Þskj. 675 5.–10. gr. (verða 6.–11. gr.) fjarverandi

Raforkulög

(frestun gildistöku ákvæða um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi) 398. mál
25.03.2009 16:01 Þskj. 676 1. gr. fjarverandi
25.03.2009 16:02 Þskj. 676 2. gr. fjarverandi
25.03.2009 18:09 Frv. 676 fjarverandi

Íslenskur ríkisborgararéttur

(próf og gjaldtökuheimild) 402. mál
25.03.2009 15:54 Þskj. 683 1. gr. fjarverandi
25.03.2009 15:54 Þskj. 683 2. gr. fjarverandi
25.03.2009 18:06 Frv. 683 fjarverandi

Virðisaukaskattur

(samræming málsliða) 403. mál
16.03.2009 16:52 Þskj. 684 1. gr. fjarverandi
16.03.2009 16:53 Þskj. 684 2. gr. fjarverandi
17.03.2009 14:04 Frv. 684 fjarverandi

Kosningar til Alþingis

(frestir, mörk kjördæma o.fl.) 405. mál
12.03.2009 13:44 Frv. vísað til 2. umr. 687 fjarverandi
18.03.2009 12:31 Þskj. 687 1. gr. fjarverandi
18.03.2009 12:31 Þskj. 687 2.–6. gr. og ákvæði til bráðabirgða fjarverandi
18.03.2009 12:33 Afbrigði 40526 fjarverandi
18.03.2009 12:34 Frv. 687 fjarverandi

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(hærra endurgreiðsluhlutfall) 407. mál
12.03.2009 11:07 Afbrigði 40417

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð) 412. mál
24.03.2009 14:26 Brtt. 769 fjarverandi
24.03.2009 14:26 Þskj. 700 1. gr., svo breytt, fjarverandi
24.03.2009 14:27 Þskj. 700 2. gr. fjarverandi

Bjargráðasjóður

(heildarlög) 413. mál
13.03.2009 11:01 Afbrigði 40451 fjarverandi

Breyting á ýmsum lögum vegna færslu eftirlits með öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga

(flutningur yfirstjórnar málaflokksins til umhverfisráðuneytis) 420. mál
25.03.2009 15:55 Þskj. 713 1. gr. fjarverandi
25.03.2009 15:55 Þskj. 713 2.–14. gr. fjarverandi
25.03.2009 18:06 Frv. 713 fjarverandi

Grunnskólar

(samræmd könnunarpróf) 421. mál
24.03.2009 14:24 Þskj. 714 1. gr. fjarverandi
24.03.2009 14:24 Þskj. 714 2. gr. fjarverandi

Náms- og starfsráðgjafar

(heildarlög, EES-reglur) 422. mál
24.03.2009 14:25 Þskj. 715 1. gr. fjarverandi
24.03.2009 14:25 Þskj. 715 2.–9. gr. fjarverandi

Tilkynning um dagskrá

B769. mál
24.03.2009 14:17 Afbrigði um 4. mgr. 10. gr. þingskapa, um lengd þingfundar, lengd þingfundar fjarverandi

Samtölur

Fjöldi já-atkvæða: 286
Fjöldi nei-atkvæða: 13
Tilkynnt fjarvist: 5
Fjarverandi: 277