Ásmundur Friðriksson: frumvörp

1. flutningsmaður

150. þing, 2019–2020

 1. Náttúruvernd (sorp og úrgangur) , 11. september 2019

149. þing, 2018–2019

 1. Náttúruvernd (rusl á almannafæri, sektir) , 19. september 2018

145. þing, 2015–2016

 1. Leiðsögumenn ferðamanna (heildarlög) , 10. september 2015

144. þing, 2014–2015

 1. Leiðsögumenn ferðamanna (heildarlög) , 24. mars 2015

Meðflutningsmaður

150. þing, 2019–2020

 1. Barnaverndarlög (refsing við tálmun eða takmörkun á umgengni), 17. september 2019
 2. Heilbrigðisþjónusta (stjórn Landspítala), 20. febrúar 2020
 3. Lyfjalög (bann við útflutningi lyfja), 3. mars 2020
 4. Sjúkratryggingar (tannlækningar og tannréttingar vegna afleiðinga meðfæddra galla), 29. janúar 2020
 5. Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði), 11. september 2019
 6. Tekjuskattur (gengishagnaður), 12. september 2019
 7. Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (Grænland og Færeyjar), 13. september 2019
 8. Vegalög (þjóðferjuleiðir), 11. september 2019
 9. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað), 12. september 2019
 10. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla virðisaukaskatts), 19. september 2019

149. þing, 2018–2019

 1. Barnaverndarlög (refsing við tálmun eða takmörkun á umgengni), 20. september 2018
 2. Endurgreiðslur til félagasamtaka til almannaheilla vegna mannvirkjagerðar og annarra framkvæmda, 25. september 2018
 3. Erfðafjárskattur (þrepaskipting), 14. september 2018
 4. Fasteignalán til neytenda (eftirstöðvar í kjölfar nauðungarsölu), 24. september 2018
 5. Framkvæmdaleyfi vegna uppbyggingar á Vestfjarðavegi, 11. apríl 2019
 6. Fæðingar- og foreldraorlof (fæðingarstyrkur vegna ættleiðingar), 25. október 2018
 7. Náttúruhamfaratrygging Íslands (skýstrókar), 9. október 2018
 8. Réttur barna sem aðstandendur, 17. október 2018
 9. Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði), 18. september 2018
 10. Stjórn fiskveiða (strandveiðar), 19. mars 2019
 11. Tekjuskattur (gengishagnaður), 21. janúar 2019
 12. Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (Grænland og Færeyjar), 19. mars 2019
 13. Vegalög, 13. september 2018
 14. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla virðisaukaskatts), 27. september 2018
 15. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað), 15. nóvember 2018

148. þing, 2017–2018

 1. Endurgreiðslur til félagasamtaka til almannaheilla vegna mannvirkjagerðar og annarra framkvæmda, 9. maí 2018
 2. Heilbrigðisþjónusta (réttur til einbýlis og sambúðar við maka á öldrunarstofnunum), 6. febrúar 2018
 3. Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði), 15. desember 2017
 4. Stjórn fiskveiða (strandveiðar), 23. mars 2018
 5. Veiðigjald (endurreikningur veiðigjalds 2018), 30. maí 2018
 6. Veiðigjald (veiðigjald 2018), 8. júní 2018

147. þing, 2017

 1. Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði), 26. september 2017
 2. Tekjuskattur (afnám rúmmálsreglu og frístundahúsnæði), 26. september 2017

146. þing, 2016–2017

 1. Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (kröfur til mönnunar o.fl.), 12. maí 2017
 2. Erfðafjárskattur (fyrirframgreiddur arfur), 29. mars 2017
 3. Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði), 30. mars 2017
 4. Stjórn fiskveiða (brottfall og framlenging bráðabirgðaákvæða), 30. maí 2017
 5. Tekjuskattur (fæðispeningar sjómanna), 1. febrúar 2017

145. þing, 2015–2016

 1. Almennar íbúðir (staða stofnframlaga), 28. september 2016
 2. Endurgreiðslur til félagasamtaka til almannaheilla vegna mannvirkjagerðar og annarra framkvæmda, 11. október 2016
 3. Náttúruvernd (rusl á almannafæri, sektir), 21. september 2015
 4. Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (styrkur til hitaveitna), 4. apríl 2016
 5. Raforkulög (tenging minni virkjana við dreifikerfi raforku), 4. apríl 2016
 6. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (eignarhald, lýðræði í lífeyrissjóðum), 11. september 2015
 7. Stjórn fiskveiða (byggðakvóti og framlenging bráðabirgðaákvæða), 25. maí 2016
 8. Stjórn fiskveiða (síld og makríll), 7. september 2016
 9. Virðisaukaskattur (undanþága og endurgreiðslur til íþróttafélaga), 10. september 2015
 10. Virðisaukaskattur (veltumörk skattskyldu og fjárhæðarmörk uppgjörstímabila), 12. maí 2016

144. þing, 2014–2015

 1. Almannatryggingar o.fl. (örorkugreiðslur almannatrygginga og lífeyrissjóða), 10. desember 2014
 2. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (eignarhald, lýðræði í lífeyrissjóðum), 16. mars 2015
 3. Stjórn fiskveiða (tilfærsla á viðmiðun aflareynslu, ráðstöfun makríls), 1. júlí 2015
 4. Uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka (gildistími laganna), 27. nóvember 2014
 5. Uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka (fjárheimild), 12. júní 2015
 6. Virðisaukaskattur (undanþága og endurgreiðslur til íþróttafélaga), 28. nóvember 2014

143. þing, 2013–2014

 1. Endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi (frestun gildistöku sektarákvæðis), 29. nóvember 2013
 2. Náttúruvernd (rusl á almannafæri), 16. maí 2014
 3. Velferð dýra (eftirlit), 29. nóvember 2013
 4. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum), 14. nóvember 2013

142. þing, 2013

 1. Almannatryggingar (breytt orðalag ákvæðis til bráðabirgða), 10. september 2013