Hermann Jónasson: frumvörp

1. flutningsmaður

86. þing, 1965–1966

 1. Sala eyðijarðarinnar Selárdals í Súgandafirði, 29. mars 1966

83. þing, 1962–1963

 1. Vegagerð á Vestfjörðum og Austurlandi, 25. október 1962

82. þing, 1961–1962

 1. Vegagerð á Vestfjörðum og Austurlandi, 7. febrúar 1962

81. þing, 1960–1961

 1. Fiskveiðilandhelgi Íslands, 12. október 1960
 2. Framleiðslu- og atvinnuaukningarsjóður (jafnvægi í byggð landsins) , 20. október 1960
 3. Vegagerð á Vestfjörðum og Austurlandi, 14. október 1960

80. þing, 1959–1960

 1. Vegagerð á Vestfjörðum og Austurlandi, 30. nóvember 1959

77. þing, 1957–1958

 1. Fjáraukalög 1955, 7. mars 1958
 2. Fjárlög fyrir árið 1958, 10. október 1957
 3. Hlutatryggingasjóður bátaútvegsins, 10. apríl 1958
 4. Jarðhiti, 16. október 1957
 5. Samkomudagur reglulegs Alþingis 1958, 4. febrúar 1958
 6. Tollafgreiðslustöðvun, 12. maí 1958
 7. Tollskrá o. fl, 11. október 1957
 8. Útflutningssjóður o. fl., 13. maí 1958
 9. Varnir gegn útbreiðslu kartöfluhnúðorma, 8. maí 1958

76. þing, 1956–1957

 1. Eyðing refa og minka, 3. apríl 1957
 2. Framkvæmdabanki Íslands, 17. maí 1957
 3. Jarðhiti, 1. apríl 1957
 4. Kosningar til Alþingis, 11. febrúar 1957
 5. Landnám, ræktun og byggingar í sveitum, 25. febrúar 1957
 6. Landsbanki Íslands, 17. maí 1957
 7. Samkomudag reglulegs Alþingis 1957, 13. febrúar 1957
 8. Skipakaup, 15. október 1956
 9. Útvegsbanki Íslands, 17. maí 1957

74. þing, 1954–1955

 1. Iðnskóli í sveit, 22. október 1954

73. þing, 1953–1954

 1. Óréttmætir verslunarhættir, 23. febrúar 1954

72. þing, 1952–1953

 1. Sala jarðeigna í opinberri eigu, 7. nóvember 1952
 2. Sjúkrahús o. fl., 4. nóvember 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Viðauki um gengisskráningu, launabreytingar, stóreignaskatt, framlgj. o.fl., 8. október 1951

70. þing, 1950–1951

 1. Aðstoð til bænda á óþurrkasvæðunum (austan- og norðanlands) , 16. október 1950
 2. Ábúðarlög, 1. nóvember 1950
 3. Lax- og silungsveiði (lengd veiðivélar frá árbakka) , 28. febrúar 1951
 4. Loðdýrarækt, 26. október 1950
 5. Sala Vatnsleysu í Viðvíkursveit, 13. nóvember 1950
 6. Skipun prestakalla, 16. nóvember 1950
 7. Vegalagabreyting, 11. október 1950

69. þing, 1949–1950

 1. Tekjuskattur og eignarskattur, 2. febrúar 1950
 2. Verðlag, verðlagseftirlit og verðlagsdómur, 5. desember 1949

68. þing, 1948–1949

 1. Verðlag, verðlagseftirlit og verðlagsdómur, 21. mars 1949

66. þing, 1946–1947

 1. Hafnargerðir og lendingarbætur, 22. apríl 1947
 2. Iðnskóli í sveitum, 18. nóvember 1946

64. þing, 1945–1946

 1. Byggingarlánasjóður, 2. nóvember 1945
 2. Iðnskóli í sveitum, 21. nóvember 1945
 3. Jarðræktarlög, 17. október 1945
 4. Stjórnarskipunarlög, 5. apríl 1946

62. þing, 1943

 1. Jarðræktarlög, 23. september 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Kynnisferð sveitafólks, 21. janúar 1943
 2. Útvarpsrekstur ríkisins, 6. febrúar 1943

59. þing, 1942

 1. Eftirlit með ungmennum o.fl., 18. febrúar 1942
 2. Gjaldeyrisverslun o.fl., 25. febrúar 1942
 3. Lendingarbætur í Skipavík, 8. apríl 1942
 4. Loftvarnir, 25. febrúar 1942
 5. Læknaráð, 16. mars 1942
 6. Læknisvitjanasjóður, 16. mars 1942
 7. Skemmtanaskattur, 25. febrúar 1942
 8. Útsvör, 19. febrúar 1942
 9. Vegabréf innanlands, 23. febrúar 1942

58. þing, 1941

 1. Vátryggingarfélög fyrir vélbáta, 18. október 1941

56. þing, 1941

 1. Áfengislög, 19. febrúar 1941
 2. Eyðing svartbaks, 30. apríl 1941
 3. Fiskveiðar í landhelgi, 18. febrúar 1941
 4. Fjárlög, 17. febrúar 1941
 5. Frestun ágildistöku bifreiðalaga og umferðarlaga, 19. febrúar 1941
 6. Friðun æðarfugls, 30. apríl 1941
 7. Gjald af innlendum tollvörutegundum, 10. maí 1941
 8. Hegningarlög, 19. febrúar 1941
 9. Innflutningur á sauðfé, 18. febrúar 1941
 10. Kaupþing, 6. mars 1941
 11. Leigutaka á húsnæði í sveitum og kauptúnum o.fl., 2. apríl 1941
 12. Loftvarnir, 19. febrúar 1941
 13. Ríkisborgararéttur, 13. maí 1941
 14. Ríkisstjóri Íslands, 5. júní 1941
 15. Staðarprestakall á Reykjanesi, 4. júní 1941
 16. Veiting prestakalla, 19. febrúar 1941
 17. Þjóðfáni Íslendinga, 7. mars 1941

54. þing, 1939–1940

 1. Dómsmálastörf, lögreglustjórn, gjaldheimta o. fl. í Reykjavík, 23. nóvember 1939
 2. Lax- og silungsveiði, 16. febrúar 1939
 3. Lögreglumenn, 23. nóvember 1939

53. þing, 1938

 1. Gerðardómur í farmannakaupdeilu, 5. maí 1938
 2. Gerðardómur í togarakaupdeilu, 16. mars 1938

52. þing, 1937

 1. Afkynjanir, vananir o. fl., 23. október 1937
 2. Kosningar til Alþingis, 19. október 1937

51. þing, 1937

 1. Fjárforráð ómyndugra, 20. febrúar 1937
 2. Jarðræktarlög, 1. apríl 1937
 3. Leiga á mjólkurvinnslustöð, 17. febrúar 1937
 4. Meðferð einkamála í héraði, 20. febrúar 1937
 5. Sauðfjárveiki, 16. febrúar 1937

49. þing, 1935

 1. Framfærslulög, 16. desember 1935

48. þing, 1934

 1. Sala mjólkur og rjóma, 6. október 1934
 2. Sláturfjárafurðir, 6. október 1934
 3. Tilbúinn áburður, 6. október 1934
 4. Útflutningur á kjöti, 6. október 1934
 5. Útflutningur á síldarmjöli, 26. október 1934
 6. Verðtollur, 6. október 1934

Meðflutningsmaður

87. þing, 1966–1967

 1. Búnaðarbanki Íslands, 31. október 1966
 2. Framleiðnilánadeild við Framkvæmdasjóð Íslands, 17. október 1966
 3. Vegalög, 13. október 1966

86. þing, 1965–1966

 1. Búnaðarbanki Íslands, 20. október 1965
 2. Bústofnslánasjóður, 8. mars 1966
 3. Framleiðnilánadeild við Framkvæmdabanka Íslands, 7. mars 1966
 4. Íþróttalög, 25. október 1965
 5. Samvinnubúskapur, 14. febrúar 1966
 6. Vegalög, 22. mars 1966

85. þing, 1964–1965

 1. Búnaðarbanki Íslands, 30. mars 1965
 2. Samvinnubúskapur, 28. október 1964

84. þing, 1963–1964

 1. Bústofnslánasjóður, 24. október 1963
 2. Framleiðnilánadeild, 31. október 1963
 3. Samvinnubúskapur, 18. febrúar 1964
 4. Stofnlánadeild landbúnaðarins, 20. nóvember 1963
 5. Stofnlánadeild landbúnaðarins, 19. desember 1963

83. þing, 1962–1963

 1. Afnám aðflutningsgjalda af vélum til landbúnaðar, 23. október 1962
 2. Bústofnslánasjóður, 13. febrúar 1963
 3. Stofnlánadeild landbúnaðarins, 6. febrúar 1963
 4. Vegalög, 11. desember 1962

82. þing, 1961–1962

 1. Ræktunarsjóður Íslands og Byggingarsjóður sveitabæja, 14. febrúar 1962
 2. Vegalög, 16. október 1961

81. þing, 1960–1961

 1. Ræktunarsjóður Íslands og Byggingarsjóður sveitabæja (greiðsla erlendra lána), 24. október 1960
 2. Vegalög, 25. október 1960

80. þing, 1959–1960

 1. Erlend lán á Ræktunarsjóði Íslands og Byggingarsjóði sveitabæja, 22. febrúar 1960
 2. Framleiðslu- og atvinnuaukningarsjóður, 2. desember 1959

74. þing, 1954–1955

 1. Happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna, 29. október 1954

73. þing, 1953–1954

 1. Hjúskapur, ættleiðing og lögráð, 2. apríl 1954

71. þing, 1951–1952

 1. Eyðing svartbaks, 6. nóvember 1951

70. þing, 1950–1951

 1. Kaup á ítökum, 31. október 1950

69. þing, 1949–1950

 1. Kaup á ítökum, 10. mars 1950
 2. Skógrækt, 2. febrúar 1950

68. þing, 1948–1949

 1. Bifreiðaskattur o.fl., 6. maí 1949
 2. Bráðabirgðarfjárgreiðslur úr ríkissjóði 1949, 15. desember 1948
 3. Dýrtíðarráðstafanir, 16. desember 1948
 4. Einkasala á tóbaki, 3. maí 1949
 5. Eyðing svartbaks, 2. nóvember 1948
 6. Iðnskóli í sveit, 17. febrúar 1949
 7. Laun starfsmanna ríkisins, 27. apríl 1949
 8. Ráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna, 15. desember 1948
 9. Ríkisborgararéttur, 25. janúar 1949
 10. Tekjuskattur og eignarskattur, 27. apríl 1949

67. þing, 1947–1948

 1. Hækkun á aðflutningsgjöldum 1947, 14. október 1947

66. þing, 1946–1947

 1. Bifreiðasala innanlands, 12. maí 1947
 2. Brunamál, 22. apríl 1947
 3. Búnaðarmálasjóður, 19. desember 1946
 4. Byggingarsjóður íbúðarhús o.fl., 6. desember 1946
 5. Laun starfsmanna ríkisins, 11. febrúar 1947
 6. Ljósmæðralög, 25. nóvember 1946
 7. Lögtak og fjárnám, 7. maí 1947

64. þing, 1945–1946

 1. Almannatryggingar, 8. desember 1945
 2. Eyðing svartbaks, 7. nóvember 1945
 3. Íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum, 20. nóvember 1945

63. þing, 1944–1945

 1. Alþýðutryggingar, 15. janúar 1945
 2. Atkvæðagreiðsla um niðurfellingu dansk-íslenzka sambandslagasamningsins og lýðveldisstjórnarskrár Ís, 25. febrúar 1944

62. þing, 1943

 1. Alþýðutryggingar, 9. nóvember 1943
 2. Alþýðutryggingar, 9. nóvember 1943
 3. Bannsvæði herstjórnar, 20. apríl 1943
 4. Eignaraukaskattur, 17. apríl 1943
 5. Eyðing svartbaks, 11. október 1943
 6. Fyrning skulda og annarra kröfuréttinda, 27. október 1943
 7. Heilsuhæli fyrir drykkjumenn, 4. nóvember 1943
 8. Ríkisborgararéttur, 22. nóvember 1943
 9. Ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla, 8. september 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Óskilgetin börn, 31. mars 1943