Kristinn H. Gunnarsson: frumvörp

1. flutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. Almennur eignarskattur (heildarlög) , 26. febrúar 2009
 2. Atvinnuleysistryggingar (bætur meðan á námi stendur) , 9. febrúar 2009
 3. Félagsleg aðstoð (rýmri ákvæði um umönnunargreiðslur) , 14. október 2008
 4. Fjáraukalög 2009 (lækkun framlaga til stjórnmálaflokka) , 4. febrúar 2009
 5. Fjárreiður ríkisins (brottfall heimildar til greiðslu án heimildar í fjárlögum) , 6. október 2008
 6. Háskóli á Ísafirði, 6. október 2008
 7. Heimild til greiðslu útsvars í tveimur sveitarfélögum, 19. desember 2008
 8. Listaverk í eigu Landsbanka Íslands, Kaupþings og Glitnis, 28. október 2008
 9. Meðferð sakamála (réttargæslumaður hlerunarþola) , 16. október 2008
 10. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna og stjórn fiskveiða (flutningur verkefna til umhverfisráðuneytis) , 6. október 2008
 11. Ríkisendurskoðun (kosning ríkisendurskoðanda) , 13. október 2008
 12. Sjúkratryggingar (tannlæknakostnaður) , 13. október 2008
 13. Stjórnarskipunarlög (bráðabirgðalög, þingseta ráðherra) , 6. október 2008
 14. Stjórnarskipunarlög (persónusæti og kosningabandalög) , 17. mars 2009
 15. Tekjuskattur o.fl. (hækkun fjármagnstekjuskatts og hlutdeild sveitarfélaga í honum) , 26. febrúar 2009
 16. Tímabundnar ráðstafanir í þágu einstaklinga (léttari greiðslubyrði lána) , 10. nóvember 2008
 17. Þingsköp Alþingis (málsmeðferð í nefndum og reglur um framsögu mála) , 24. febrúar 2009

135. þing, 2007–2008

 1. Almannatryggingar (tannlækningar) , 4. október 2007
 2. Almannatryggingar og málefni aldraðra (bætur elli- og örorkulífeyrisþega) , 2. október 2007
 3. Félagsleg aðstoð (rýmri ákvæði um umönnunargreiðslur) , 4. október 2007
 4. Fjáraukalög 2007 (yfirtaka ríkisins á Hvalfjarðargöngum) , 31. október 2007
 5. Fjárreiður ríkisins (brottfall heimildar til greiðslu án heimildar í fjárlögum) , 4. október 2007
 6. Háskóli á Ísafirði (heildarlög) , 4. október 2007
 7. Meðferð opinberra mála (réttargæslumaður hlerunarþola) , 10. október 2007
 8. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna og stjórn fiskveiða (flutningur verkefna til umhverfisráðuneytis) , 9. október 2007
 9. Ríkisendurskoðun (Alþingi kjósi ríkisendurskoðanda) , 31. mars 2008
 10. Stjórnarskipunarlög (bráðabirgðalög, þingseta ráðherra) , 18. október 2007
 11. Tekjuskattur (sérstakur viðbótarpersónuafsláttur) , 2. október 2007

133. þing, 2006–2007

 1. Fjárreiður ríkisins (brottfall heimildar til greiðslu án heimildar í fjárlögum) , 9. október 2006
 2. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna og stjórn fiskveiða (yfirstjórn hafrannsókna, heildaraflamark) , 4. október 2006
 3. Stjórnarskipunarlög (bráðabirgðalög, þingseta ráðherra) , 3. október 2006

132. þing, 2005–2006

 1. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna og stjórn fiskveiða (yfirstjórn hafrannsókna, heildaraflamark) , 11. október 2005

131. þing, 2004–2005

 1. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna og stjórn fiskveiða (yfirstjórn hafrannsókna, heildaraflamark) , 16. febrúar 2005

130. þing, 2003–2004

 1. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna og stjórn fiskveiða (yfirstjórn hafrannsókna, heildaraflamark) , 19. febrúar 2004
 2. Stjórnarskipunarlög (bráðabirgðalög, þingseta ráðherra) , 11. nóvember 2003

128. þing, 2002–2003

 1. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna (færsla Hafrannsóknastofnunar undir umhverfisráðuneyti) , 7. nóvember 2002

123. þing, 1998–1999

 1. Afnám laga um gjald af kvikmyndasýningum, 6. október 1998
 2. Stjórn fiskveiða (réttur til handfæra) , 7. desember 1998
 3. Stjórn fiskveiða (veiðar krókabáta) , 11. mars 1999
 4. Þingfararkaup (leyfi frá opinberu starfi o.fl.) , 6. október 1998

122. þing, 1997–1998

 1. Gjald af kvikmyndasýningum, 2. febrúar 1998
 2. Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla, 19. febrúar 1998
 3. Lækkun fasteignaskatta (breyting ýmissa laga) , 3. nóvember 1997
 4. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna (Hafrannsóknastofnun o.fl.) , 11. nóvember 1997
 5. Stjórn fiskveiða (handfæraveiðar, veiðiskylda, krókaveiðar o.fl.) , 22. október 1997
 6. Stjórn fiskveiða (brottfall laga) , 4. nóvember 1997
 7. Stjórn fiskveiða (frysti- og vinnsluskip) , 19. febrúar 1998
 8. Tekjuskattur og eignarskattur (sala aflaheimildar) , 8. október 1997
 9. Þingfararkaup alþingismanna (leyfi frá opinberu starfi o.fl.) , 23. október 1997
 10. Þjóðhagsstofnun, 23. febrúar 1998

121. þing, 1996–1997

 1. Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (horfnir menn) , 19. mars 1997
 2. Lækkun fasteignaskatta (breyting ýmissa laga) , 7. apríl 1997
 3. Stjórn fiskveiða (heimildir smábáta, framsal o.fl.) , 7. apríl 1997
 4. Stjórn fiskveiða, 13. maí 1997
 5. Tekjuskattur og eignarskattur (sala aflaheimildar) , 13. maí 1997

117. þing, 1993–1994

 1. Fjáröflun til varna gegn ofanflóðum (breyting ýmissa laga) , 1. nóvember 1993
 2. Hlutafélög (hlutabréf, stjórnarkosning, ársreikningur o.fl.) , 27. október 1993
 3. Orlof (orlofsreikningur launþega) , 1. nóvember 1993
 4. Sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga) , 1. nóvember 1993
 5. Tekjuskattur og eignarskattur (vaxtagjöld af íbúðarlánum) , 27. október 1993

116. þing, 1992–1993

 1. Almannatryggingar (tryggingaráð) , 18. september 1992
 2. Almenn hegningarlög (aðdróttanir við opinberan starfsmann) , 18. september 1992
 3. Fjáröflun til varna gegn ofanflóðum (breyting ýmissa laga) , 30. mars 1993
 4. Greiðslufrestur á fasteignalánum vegna fjárhagserfiðleika, 22. október 1992
 5. Hlutafélög (hlutabréf, stjórnarkosning, ársreikningur o.fl.) , 14. janúar 1993
 6. Húsnæðisstofnun ríkisins (skyldusparnaður) , 18. september 1992
 7. Orlof (orlofsreikningur launþega) , 25. mars 1993
 8. Sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga) , 14. desember 1992
 9. Tekjuskattur og eignarskattur (vaxtagjöld af íbúðarlánum) , 30. mars 1993

115. þing, 1991–1992

 1. Almannatryggingar (tryggingaráð) , 18. mars 1992
 2. Almenn hegningarlög (aðdróttanir við opinberan starfsmann) , 30. mars 1992
 3. Hlutafélög (hlutabréf, stjórnarkosning, ársreikningur o.fl.) , 25. mars 1992
 4. Húsnæðisstofnun ríkisins (skyldusparnaður) , 27. mars 1992

Meðflutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands (kosning í þróunarsamvinnunefnd), 2. október 2008
 2. Breyting á ýmsum lögum vegna færslu eftirlits með öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga (flutningur yfirstjórnar málaflokksins til umhverfisráðuneytis), 13. mars 2009
 3. Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja, 17. nóvember 2008
 4. Húsnæðismál (heimild sveitarfélaga til að afla leiguhúsnæðis með leigusamningum), 19. febrúar 2009
 5. Lyfjalög (gildistaka greinar um smásölu), 23. mars 2009
 6. Þjóðlendur (sönnunarregla), 6. október 2008

135. þing, 2007–2008

 1. Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja, 28. febrúar 2008
 2. Rannsóknarnefnd til að gera úttekt á fiskveiðiheimildum, 12. mars 2008
 3. Stjórn fiskveiða (veiðiréttur), 4. október 2007
 4. Tekjuskattur (ferðakostnaður), 4. október 2007
 5. Tekjuskattur (íþróttastyrkir og heilsuvernd), 11. október 2007
 6. Útlendingar og réttarstaða þeirra (réttarstaða gagnvart atvinnurekendum o.fl.), 19. nóvember 2007
 7. Þingsköp Alþingis (starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.), 28. nóvember 2007
 8. Þjóðlendur (sönnunarregla og fráfall réttinda), 11. febrúar 2008
 9. Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra (leiðsöguhundar), 29. janúar 2008

133. þing, 2006–2007

 1. Breyting á ýmsum lögum vegna íslenska táknmálsins, 22. febrúar 2007
 2. Íslenska táknmálið, 15. febrúar 2007
 3. Íslenska táknmálið (heildarlög), 22. febrúar 2007
 4. Jarðalög (veðtökuheimildir óðalsbænda), 30. nóvember 2006

131. þing, 2004–2005

 1. Stjórnarskipunarlög (þingseta ráðherra), 12. október 2004

130. þing, 2003–2004

 1. Erfðafjárskattur (lagaskil), 14. apríl 2004
 2. Lánasjóður íslenskra námsmanna (ábyrgðarmenn), 2. mars 2004

128. þing, 2002–2003

 1. Búnaðargjald (skipting tekna), 6. desember 2002
 2. Innflutningur dýra (innflutningur svína), 12. desember 2002
 3. Lax- og silungsveiði (yfirstjórn fisksjúkdómamála), 14. mars 2003
 4. Skyldutrygging lífeyrisréttinda (viðmiðun lífeyris), 2. desember 2002
 5. Tekjuskattur og eignarskattur (endurútgáfa), 6. mars 2003
 6. Veiðieftirlitsgjald (greiðsluskylda), 5. desember 2002

127. þing, 2001–2002

 1. Ábyrgðarmenn, 25. febrúar 2002
 2. Áhugamannahnefaleikar, 4. október 2001
 3. Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (framlenging ábyrgðar), 4. apríl 2002
 4. Innflutningur dýra (heimild til gjaldtöku), 15. nóvember 2001
 5. Lífræn landbúnaðarframleiðsla (EES-reglur), 21. nóvember 2001
 6. Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins (krókaaflamarksbátar), 18. apríl 2002
 7. Virðisaukaskattur og tryggingagjald (reikningshald í erlendum gjaldmiðli), 7. mars 2002

126. þing, 2000–2001

 1. Ábúðarlög (mat á eignum), 26. apríl 2001
 2. Ábyrgðarmenn, 30. október 2000
 3. Kristnihátíðarsjóður, 16. desember 2000
 4. Lögleiðing ólympískra hnefaleika, 9. nóvember 2000
 5. Réttur til að kalla sig viðskiptafræðinga eða hagfræðinga (réttur til starfsheitis o.fl.), 27. febrúar 2001
 6. Tekjuskattur og eignarskattur (stofnverð hlutabréfa í sparisjóði), 17. maí 2001
 7. Umgengni um nytjastofna sjávar (kostnaður við veiðieftirlit), 15. desember 2000
 8. Verðbréfaviðskipti, rafræn eignarskráning verðbréfa og hlutafélög (safnskráning), 15. desember 2000

125. þing, 1999–2000

 1. Lánasjóður landbúnaðarins (lánsheimildir), 28. apríl 2000
 2. Lögleiðing ólympískra hnefaleika, 17. desember 1999
 3. Siglingalög (sjópróf), 6. desember 1999
 4. Vaxtalög (regluheimildir), 20. mars 2000

123. þing, 1998–1999

 1. Almannatryggingar (tryggingaráð), 4. desember 1998
 2. Almannavarnir (almannavarnaráð), 3. desember 1998
 3. Einkahlutafélög (slit á félagi og innlausn hluta), 19. október 1998
 4. Siglingalög (sjópróf), 8. október 1998

122. þing, 1997–1998

 1. Almannatryggingar (tryggingaráð), 17. nóvember 1997
 2. Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna (undanþágur), 25. febrúar 1998
 3. Atvinnuréttindi vélfræðinga (undanþágur), 25. febrúar 1998
 4. Einkahlutafélög (slit á félagi og innlausn hluta), 2. febrúar 1998
 5. Jarðhitaréttindi, 7. október 1997
 6. Orka fallvatna, 7. október 1997
 7. Réttur til launa í veikindaforföllum (breyting ýmissa laga), 28. janúar 1998
 8. Siglingalög (sjópróf), 11. mars 1998
 9. Stjórnarskipunarlög (eignarréttur á náttúruauðæfum og landi), 4. nóvember 1997
 10. Tekjuskattur og eignarskattur (tekjutenging bótaliða), 6. október 1997
 11. Þjónustugjöld í heilsugæslu (breyting ýmissa laga), 6. október 1997

121. þing, 1996–1997

 1. Áhættu- og nýsköpunarlánasjóður, 2. október 1996
 2. Jarðhitaréttindi, 2. október 1996
 3. Lánasjóður íslenskra námsmanna (samtímagreiðslur o.fl.), 2. október 1996
 4. Orka fallvatna, 2. október 1996
 5. Réttur til launa í veikindaforföllum (læknisfræðilegar aðgerðir, líffæragjafar, sjómannalög), 2. október 1996
 6. Stjórn fiskveiða (úrelding fiskiskipa), 4. nóvember 1996
 7. Tekjuskattur og eignarskattur (tekjutenging bótaliða), 2. október 1996
 8. Þjónustugjöld í heilsugæslu (almannatryggingar, heilbrigðisþjónusta), 7. október 1996

120. þing, 1995–1996

 1. Áhættu- og nýsköpunarlánasjóður, 5. mars 1996
 2. Jarðhitaréttindi, 5. október 1995
 3. Laun forseta Íslands (skattgreiðslur), 7. desember 1995
 4. Lánasjóður íslenskra námsmanna (samtímagreiðslur o.fl.), 5. mars 1996
 5. Orka fallvatna, 5. október 1995
 6. Stjórn fiskveiða (heildarafli þorsks, úrelding nótaskipa o.fl.), 21. mars 1996

119. þing, 1995

 1. Lánasjóður íslenskra námsmanna (lánsréttur), 22. maí 1995

118. þing, 1994–1995

 1. Jarðhitaréttindi, 3. október 1994
 2. Lánasjóður íslenskra námsmanna (lánsréttur), 13. desember 1994
 3. Lánskjör og ávöxtun sparifjár, 6. október 1994
 4. Orka fallvatna, 3. október 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Brunavarnir og brunamál (rannsókn eldsvoða), 28. apríl 1994
 2. Húsnæðisstofnun ríkisins (útrýming heilsuspillandi húsnæðis), 4. október 1993
 3. Hæstiréttur Íslands (skipun dómara o.fl.), 11. október 1993
 4. Jarðhitaréttindi, 5. október 1993
 5. Lánskjör og ávöxtun sparifjár, 18. október 1993
 6. Meðferð opinberra mála (skipunartími ríkissaksóknara o.fl.), 11. október 1993
 7. Orka fallvatna, 5. október 1993
 8. Sjóður til að styrkja efnilega íþróttamenn, 8. desember 1993
 9. Sveitarstjórnarlög (kjörskrár, framboðsfrestur), 3. mars 1994

116. þing, 1992–1993

 1. Gatnagerðargjöld (göngustígar o.fl.), 16. september 1992
 2. Húsnæðisstofnun ríkisins (útrýming heilsuspillandi húsnæðis), 8. mars 1993
 3. Jarðhitaréttindi, 3. september 1992
 4. Landgræðslulög (áfrýjun ágreiningsmála), 29. október 1992
 5. Lánasjóður íslenskra námsmanna (lánsréttur), 19. ágúst 1992
 6. Orka fallvatna, 26. október 1992
 7. Réttindi þeirra sem ekki hafa atvinnu (breyting ýmissa laga), 23. mars 1993
 8. Sjóður til að styrkja efnilega íþróttamenn, 22. október 1992

115. þing, 1991–1992

 1. Gatnagerðargjöld (göngustígar o. fl.), 19. mars 1992
 2. Jarðhitaréttindi, 14. október 1991
 3. Sjóður til að styrkja efnilega íslenska íþróttamenn, 17. október 1991
 4. Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir (Verðlags- og samkeppnisstofnun, markaðsráðandi fyrirtæki o.fl.), 25. mars 1992