Sturla Böðvarsson: frumvörp

1. flutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 (rannsóknarnefnd á vegum Alþingis) , 26. nóvember 2008
 2. Þingsköp Alþingis (fækkun fastanefnda) , 17. febrúar 2009

135. þing, 2007–2008

 1. Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (aðstoðarmenn alþingismanna) , 19. febrúar 2008
 2. Þingsköp Alþingis (starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.) , 28. nóvember 2007

133. þing, 2006–2007

 1. Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (heildarlög) , 22. nóvember 2006
 2. Fjarskipti (öryggi í fjarskiptum og aukin neytendavernd) , 6. desember 2006
 3. Flugmálastjórn Íslands (heimildir til gjaldtöku) , 22. nóvember 2006
 4. Hafnalög (gjaldskrár, neyðarhafnir, EES-reglur o.fl.) , 16. nóvember 2006
 5. Íslensk alþjóðleg skipaskrá (heildarlög) , 1. mars 2007
 6. Loftferðir (EES-reglur) , 22. nóvember 2006
 7. Niðurlagning úrskurðarnefnda á sviði siglingamála, 19. október 2006
 8. Póst- og fjarskiptastofnun (tekjugrunnur) , 22. nóvember 2006
 9. Siglingavernd (EES-reglur) , 16. október 2006
 10. Umferðarlög (ökuskírteini, hert viðurlög) , 22. nóvember 2006
 11. Vegalög (heildarlög) , 6. desember 2006
 12. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heildarlög, leyfisveitingar) , 13. febrúar 2007

132. þing, 2005–2006

 1. Áhafnir íslenskra fiskiskipa og annarra skipa (heildarlög) , 6. apríl 2006
 2. Bílaleigur (flutningur leyfisveitinga o.fl.) , 25. nóvember 2005
 3. Brottfall laga um Flugskóla Íslands hf., 1. febrúar 2006
 4. Fjarskiptasjóður, 12. október 2005
 5. Flugmálastjórn Íslands (heildarlög) , 3. apríl 2006
 6. Hafnalög (frestun framkvæmda o.fl.) , 25. nóvember 2005
 7. Heimild til að staðfesta samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, 25. nóvember 2005
 8. Póst- og fjarskiptastofnun (afnám úrskurðarnefndar) , 3. nóvember 2005
 9. Rannsókn sjóslysa (forstöðumaður, aðgangur að gögnum) , 9. desember 2005
 10. Siglingalög (öryggi á sjó) , 25. nóvember 2005
 11. Siglingastofnun Íslands (fulltrúi skemmtibátaeigenda í siglingaráði) , 25. nóvember 2005
 12. Skráning og þinglýsing skipa (miðlægur þinglýsingargagnagrunnur) , 27. mars 2006
 13. Stofnun hlutafélags um flugleiðsöguþjónustu og flugvallarekstur Flugmálastjórnar Íslands, 3. apríl 2006
 14. Umferðarlög (EES-reglur o.fl.) , 25. nóvember 2005
 15. Umferðarlög (EES-reglur o.fl.) , 7. febrúar 2006

131. þing, 2004–2005

 1. Fjarskipti (fjarskiptaáætlun o.fl.) , 7. apríl 2005
 2. Fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (farmflutningar) , 1. apríl 2005
 3. Loftferðir (EES-reglur) , 1. apríl 2005
 4. Póst- og fjarskiptastofnun (afnám úrskurðarnefndar) , 29. apríl 2005
 5. Rannsóknarnefnd umferðarslysa, 25. október 2004
 6. Skipan ferðamála (heildarlög) , 5. apríl 2005
 7. Þriðja kynslóð farsíma, 11. október 2004

130. þing, 2003–2004

 1. Alþjóðasamningur um loftflutninga milli landa, 16. apríl 2004
 2. Flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála (flugvallaskattur) , 16. apríl 2004
 3. Loftferðir (Montreal-samningurinn, EES-reglur o.fl.) , 16. apríl 2004
 4. Rannsókn flugslysa, 11. desember 2003
 5. Siglingastofnun Íslands (siglingavernd, kóðar, gjaldtaka) , 12. desember 2003
 6. Siglingavernd, 9. febrúar 2004
 7. Þriðja kynslóð farsíma, 29. mars 2004

128. þing, 2002–2003

 1. Eftirlit með skipum (heildarlög, EES-reglur) , 13. nóvember 2002
 2. Fjarskipti (heildarlög, EES-reglur) , 11. febrúar 2003
 3. Hafnalög (heildarlög) , 4. mars 2003
 4. Póst- og fjarskiptastofnun (heildarlög, EES-reglur) , 11. febrúar 2003
 5. Póstþjónusta (EES-reglur) , 29. október 2002
 6. Rannsókn flugslysa (heildarlög) , 27. janúar 2003
 7. Rannsókn sjóslysa (starfshættir rannsóknarnefndar, aðsetur o.fl.) , 29. janúar 2003
 8. Siglingastofnun Íslands (vaktstöð siglinga, EES-reglur) , 29. janúar 2003
 9. Skipamælingar (heildarlög) , 9. október 2002
 10. Skipulag ferðamála (afnám Ferðamálasjóðs) , 10. desember 2002
 11. Skráning skipa (þurrleiguskráning fiskiskipa) , 9. október 2002
 12. Vaktstöð siglinga (heildarlög, EES-reglur) , 25. nóvember 2002
 13. Vinnutími sjómanna (EES-reglur) , 25. nóvember 2002
 14. Vitamál (vitagjald, sæstrengir) , 29. október 2002
 15. Þriðja kynslóð farsíma, 4. mars 2003

127. þing, 2001–2002

 1. Áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa (fiskiskip, varðskip, skemmtibátar o.fl.) , 4. mars 2002
 2. Fjarskipti (jöfnunargjald, heimtaugar) , 11. október 2001
 3. Fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (gjald fyrir rekstrarleyfi) , 14. nóvember 2001
 4. Hafnalög (heildarlög) , 22. janúar 2002
 5. Heimild til að staðfesta samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, 4. október 2001
 6. Lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl. (breyting ýmissa laga) , 22. janúar 2002
 7. Leigubifreiðar (heildarlög) , 15. október 2001
 8. Loftferðir (eftirlitsheimildir Flugmálastjórnar, flugvernd, gjöld o.fl.) , 6. nóvember 2001
 9. Lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla) , 27. febrúar 2002
 10. Póstþjónusta (heildarlög) , 15. október 2001
 11. Samgönguáætlun, 22. janúar 2002
 12. Skráning skipa (þurrleiguskráning fiskiskipa) , 15. nóvember 2001

126. þing, 2000–2001

 1. Áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa (heildarlög) , 11. desember 2000
 2. Fjarskipti (hljóðritun símtala) , 1. nóvember 2000
 3. Fjarskipti (skilyrði rekstrarleyfis) , 26. apríl 2001
 4. Fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (heildarlög, EES-reglur) , 2. apríl 2001
 5. Jöfnunargjald vegna alþjónustu árið 2001, 30. nóvember 2000
 6. Leigubifreiðar (heildarlög) , 2. apríl 2001
 7. Lögskráning sjómanna (breyting ýmissa laga) , 3. apríl 2001
 8. Póst- og fjarskiptastofnun (GSM-leyfi) , 1. nóvember 2000
 9. Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf., 26. apríl 2001
 10. Skráning skipa (kaupskip) , 16. október 2000

125. þing, 1999–2000

 1. Áhafnir íslenskra flutningaskipa, farþegaskipa, farþegabáta og skemmtibáta (heildarlög) , 12. nóvember 1999
 2. Bílaleigur, 3. apríl 2000
 3. Fjarskipti (heildarlög) , 1. nóvember 1999
 4. Jöfnunargjald vegna alþjónustu árið 2000, 16. mars 2000
 5. Loftferðir (gjaldtökuheimildir o.fl.) , 6. desember 1999
 6. Póst- og fjarskiptastofnun, 30. nóvember 1999
 7. Rannsókn sjóslysa, 3. apríl 2000
 8. Siglingalög (sjópróf) , 3. apríl 2000
 9. Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar (stimpilgjald) , 16. desember 1999
 10. Tilkynningarskylda íslenskra skipa (undanþágur) , 3. apríl 2000
 11. Vegalög (reiðvegir, girðingar) , 9. febrúar 2000
 12. Veitinga- og gististaðir (nektardansstaðir o.fl.) , 24. febrúar 2000
 13. Vitamál (heildarlög) , 5. október 1999

122. þing, 1997–1998

 1. Tekjuskattur og eignarskattur (rannsókna- og þróunarverkefni) , 8. október 1997
 2. Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (veiðitími á Breiðafirði) , 6. apríl 1998

121. þing, 1996–1997

 1. Sjóvarnir, 4. nóvember 1996
 2. Tekjuskattur og eignarskattur (rannsóknar- og þróunarverkefni) , 14. apríl 1997

120. þing, 1995–1996

 1. Sjóvarnir, 31. janúar 1996
 2. Tekjuskattur og eignarskattur (rannsóknar- og þróunarverkefni) , 17. maí 1996

118. þing, 1994–1995

 1. Sjóvarnir, 11. október 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Sjóvarnir, 8. mars 1994
 2. Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (veiðar með botnvörpu og flotvörpu í Breiðafirði) , 28. febrúar 1994

Meðflutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. Fjármálafyrirtæki, verðbréfasjóðir og fjárfestingarsjóðir (réttur viðskiptavina til upplýsinga), 25. febrúar 2009
 2. Gjaldþrotaskipti (skuldaaðlögun), 4. febrúar 2009
 3. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (tímabundin útgreiðsla séreignarsparnaðar), 4. febrúar 2009

123. þing, 1998–1999

 1. Virðisaukaskattur (útihátíðir), 6. janúar 1999
 2. Þingsköp Alþingis (nefndir, ræðutími o.fl.), 19. febrúar 1999

122. þing, 1997–1998

 1. Virðisaukaskattur (útihátíðir), 25. mars 1998

121. þing, 1996–1997

 1. Húsnæðissparnaðarreikningar (heildarlög), 6. nóvember 1996
 2. Ríkisendurskoðun (heildarlög), 20. desember 1996
 3. Tekjuskattur og eignarskattur (endurbætur og viðhald á eigin húsnæði), 7. október 1996
 4. Umboðsmaður Alþingis (heildarlög), 17. desember 1996

120. þing, 1995–1996

 1. Eftirlaun alþingismanna (forseti Alþingis, makalífeyrir), 3. júní 1996
 2. Húsnæðissparnaðarreikningar (heildarlög), 2. maí 1996
 3. Tekjuskattur og eignarskattur (endurbætur og viðhald á eigin húsnæði), 9. október 1995
 4. Þingfararkaup og þingfararkostnaður (skattskylda starfskostnaðar), 16. október 1995

118. þing, 1994–1995

 1. Eftirlit með skipum (innflutningur skipa eldri en 15 ára), 23. febrúar 1995
 2. Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands (löndun erlendra veiðiskipa), 7. desember 1994
 3. Tekjuskattur og eignarskattur (endurbætur og viðhald á eigin húsnæði), 4. október 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Eftirlit með skipum (innflutningur og skráning fiskiskipa), 4. maí 1994
 2. Kjarasamningar opinberra starfsmanna (atvinnuleysisbætur starfsmanna sveitarfélaga), 25. október 1993
 3. Leigubifreiðar (aldurshámark bifreiðastjóra), 24. mars 1994
 4. Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands (löndun erlendra veiðiskipa), 29. mars 1994
 5. Stjórn fiskveiða (afnám aflamarks og hlutfall meðafla), 29. mars 1994
 6. Tekjuskattur og eignarskattur (leigutekjur af íbúðarhúsnæði), 7. október 1993
 7. Tekjuskattur og eignarskattur (endurbætur og viðhald á eigin húsnæði), 6. apríl 1994

116. þing, 1992–1993

 1. Greiðslur úr ríkissjóði o.fl., 12. janúar 1993
 2. Innflutningur á björgunarbát, 24. mars 1993
 3. Tekjuskattur og eignarskattur (leigutekjur af íbúðarhúsnæði), 23. mars 1993

115. þing, 1991–1992

 1. Greiðslur úr ríkissjóði, 2. apríl 1992
 2. Sjóður til að styrkja efnilega íslenska íþróttamenn, 17. október 1991