Þórunn Sveinbjarnardóttir: frumvörp

1. flutningsmaður

152. þing, 2021–2022

 1. Kosningalög (atkvæðagreiðslur meðal íbúa sveitarfélaga) , 15. desember 2021
 2. Kosningalög og starfsemi stjórnmálasamtaka (viðmiðunardagur kjörskrár o.fl.) , 2. mars 2022

138. þing, 2009–2010

 1. Úrvinnslugjald (frestun gjalds) , 14. desember 2009

136. þing, 2008–2009

 1. Dýravernd (hlutverk tilraunadýranefndar og gjaldtökuheimild) , 3. desember 2008
 2. Uppbygging og rekstur fráveitna (heildarlög) , 3. desember 2008

135. þing, 2007–2008

 1. Brunavarnir (flutningur verkefna Brunamálastofnunar o.fl.) , 6. febrúar 2008
 2. Efni og efnablöndur (EES-reglur) , 25. febrúar 2008
 3. Mannvirki (heildarlög) , 6. febrúar 2008
 4. Matvæli (EES-reglur, rekjanleiki umbúða) , 13. desember 2007
 5. Meðhöndlun úrgangs (EES-reglur, rafeindatækjaúrgangur) , 13. desember 2007
 6. Skipulagslög (heildarlög) , 6. febrúar 2008
 7. Úrvinnslugjald (frestun og fjárhæð gjalds) , 19. nóvember 2007
 8. Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (hættumat í dreifbýli) , 19. nóvember 2007
 9. Veðurstofa Íslands (heildarlög) , 2. apríl 2008
 10. Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (hækkun gjalds fyrir veiðikort) , 12. mars 2008

Meðflutningsmaður

152. þing, 2021–2022

 1. Almenn hegningarlög (samfélagsþjónusta ungra brotamanna), 28. desember 2021
 2. Almenn hegningarlög (bælingarmeðferð), 19. janúar 2022
 3. Hjúskaparlög (hjónaskilnaðir), 17. janúar 2022
 4. Kosningalög (jöfnun atkvæðavægis), 1. apríl 2022
 5. Leikskólar (innritun í leikskóla), 6. apríl 2022
 6. Loftslagsmál (aukinn metnaður, gagnsæi og aðhald), 2. desember 2021
 7. Opinber fjármál (styrkir og framlög ráðherra), 1. desember 2021
 8. Ráðherraábyrgð (upplýsingaskylda ráðherra), 8. mars 2022
 9. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (sjálfstæði eftirlitsstofnana Alþingis), 1. apríl 2022
 10. Stéttarfélög og vinnudeilur (atkvæðagreiðslur), 1. febrúar 2022
 11. Stjórn fiskveiða (tengdir aðilar og raunveruleg yfirráð), 1. desember 2021
 12. Umferðarlög (nagladekk), 1. desember 2021
 13. Útlendingalög nr. 80/2016, 30. maí 2022

139. þing, 2010–2011

 1. Almannatryggingar (heimild til að hækka bætur), 16. maí 2011
 2. Greiðsluaðlögun einstaklinga o.fl. (framkvæmd og virkni greiðsluaðlögunar), 5. nóvember 2010
 3. Kosningar til Alþingis (persónukjör þvert á flokka), 7. apríl 2011
 4. Meðferð einkamála (skilyrði gjafsóknar), 3. mars 2011
 5. Stofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur o.fl. (stjórnarformaður, kynjahlutfall í stjórn), 18. október 2010
 6. Vörugjald af ökutækjum (endurgreiðsla gjalds af breyttum metanbílum), 19. október 2010
 7. Þingsköp Alþingis (nefndaskipan, eftirlitshlutverk Alþingis o.fl.), 14. mars 2011

138. þing, 2009–2010

 1. Fæðingar- og foreldraorlof (réttur einstæðra mæðra), 6. nóvember 2009
 2. Gjaldþrotaskipti o.fl. (frestir til riftunar ráðstafana þrotamanna), 12. nóvember 2009
 3. Hlutaskrá og safnreikningar (gagnsæi eignarhalds hlutafélaga), 25. febrúar 2010
 4. Lyfjalög (gildistaka ákvæðis um smásölu), 14. desember 2009
 5. Orlof húsmæðra, 19. október 2009
 6. Sjúkratryggingar (gjaldtaka fyrir dvöl á sjúkrahóteli), 14. desember 2009
 7. Stjórn fiskveiða (vísindaveiðar), 2. febrúar 2010
 8. Stjórnarskipunarlög (landið eitt kjördæmi), 16. mars 2010
 9. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (bann við nektarsýningum), 5. október 2009
 10. Þingsköp Alþingis (líftími þingmála), 31. mars 2010

137. þing, 2009

 1. Gjaldþrotaskipti o.fl. (frestir til riftunar ráðstafana þrotamanna), 25. maí 2009
 2. Meðferð einkamála (skilyrði gjafsóknar), 25. maí 2009
 3. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (bann við nektarsýningum), 20. maí 2009

136. þing, 2008–2009

 1. Almenn hegningarlög (bann við kaupum á vændi), 25. febrúar 2009
 2. Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja, 17. nóvember 2008
 3. Húsnæðismál (heimild sveitarfélaga til að afla leiguhúsnæðis með leigusamningum), 19. febrúar 2009

133. þing, 2006–2007

 1. Almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum), 31. október 2006
 2. Bótaréttur heimildarmanna (rof á þagnarskyldu), 6. nóvember 2006
 3. Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar á landsbyggðinni, 12. október 2006
 4. Fæðingar- og foreldraorlof (viðmiðunartímabil tekna o.fl.), 16. október 2006
 5. Greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna (framkvæmd laganna, réttur til greiðslna o.fl.), 10. október 2006
 6. Grunnskólar (afnám samræmdra lokaprófa), 9. október 2006
 7. Lánasjóður íslenskra námsmanna (fyrirframgreiðsla lána, ábyrgðarmenn o.fl.), 10. október 2006
 8. Mat á umhverfisáhrifum (útblástursheimildir), 9. október 2006
 9. Rannsóknarnefndir (heildarlög), 3. nóvember 2006
 10. Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu og raforkulög (rannsóknar- og nýtingarleyfi), 4. október 2006
 11. Ráðherraábyrgð (rangar upplýsingar á Alþingi), 1. nóvember 2006
 12. Sinubrennur og meðferð elds á víðavangi (bann við sinubrennum), 7. nóvember 2006
 13. Stjórn fiskveiða (vistvæn veiðarfæri), 19. október 2006
 14. Stjórnarráð Íslands (skipting í ráðuneyti), 16. október 2006
 15. Sveitarstjórnarlög (lágmarksstærð sveitarfélaga), 10. október 2006
 16. Tekjuskattur (barnabætur), 9. október 2006
 17. Umferðarlög (bifreiðastæði fatlaðra), 16. október 2006
 18. Vernd trúnaðarsambands fjölmiðla og heimildarmanna þeirra (breyting ýmissa laga), 6. nóvember 2006

132. þing, 2005–2006

 1. Almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum), 17. október 2005
 2. Bótaréttur heimildarmanna, 30. mars 2006
 3. Fjarskipti (flutningsskylda og flutningsréttur dreifiveitu), 6. febrúar 2006
 4. Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar á landsbyggðinni, 22. nóvember 2005
 5. Hlutafélög (opinber hlutafélög), 20. janúar 2006
 6. Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (bann við launaleynd), 5. desember 2005
 7. Lánasjóður íslenskra námsmanna (fyrirframgreiðsla lána, ábyrgðarmenn o.fl.), 11. október 2005
 8. Rannsóknarnefndir, 25. nóvember 2005
 9. Seðlabanki Íslands (bankastjórar, peningastefnunefnd), 20. október 2005
 10. Sinubrennur og meðferð elds á víðavangi (bann við sinubrennum), 5. apríl 2006
 11. Stjórn fiskveiða (vistvæn veiðarfæri), 12. október 2005
 12. Stjórnarráð Íslands (skipting í ráðuneyti), 2. mars 2006
 13. Stjórnarskipunarlög (samráð við Alþingi um stuðning við stríð), 11. október 2005
 14. Tannlækningar (gjaldskrár), 3. nóvember 2005
 15. Umferðarlög (bifreiðastæði fatlaðra), 5. apríl 2006
 16. Vernd trúnaðarsambands fjölmiðla og heimildarmanna þeirra (breyting ýmissa laga), 30. mars 2006
 17. Þingsköp Alþingis (rannsóknarvald þingnefnda), 11. október 2005

131. þing, 2004–2005

 1. Almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum), 7. október 2004
 2. Áfengislög (aldursmark), 11. október 2004
 3. Dómstólar (skipun hæstaréttardómara), 4. október 2004
 4. Fjármálafyrirtæki (stofnfjáraukning í sparisjóði), 14. október 2004
 5. Gjald af áfengi og tóbaki (hlutdeild Forvarnasjóðs), 9. nóvember 2004
 6. Stjórn fiskveiða (vistvæn veiðarfæri), 2. nóvember 2004
 7. Stjórnarskipunarlög (landið eitt kjördæmi), 4. nóvember 2004
 8. Stjórnarskipunarlög (samráð við Alþingi um stuðning við stríð), 27. janúar 2005
 9. Tannlækningar (gjaldskrár), 17. mars 2005
 10. Varnir gegn mengun hafs og stranda (mengunarlögsaga), 18. október 2004
 11. Virðisaukaskattur (matvörur), 4. október 2004
 12. Þingsköp Alþingis (rannsóknarvald þingnefnda), 11. október 2004

130. þing, 2003–2004

 1. Almenn hegningarlög (vændi), 6. október 2003
 2. Áfengislög (aldursmark), 16. október 2003
 3. Gjald af áfengi og tóbaki (framlag til Forvarnasjóðs), 16. október 2003
 4. Samkeppnislög (meðferð brota, verkaskipting o.fl.), 2. október 2003
 5. Sveitarstjórnarlög (lágmarksstærð sveitarfélags), 3. október 2003
 6. Tollalög (landbúnaðarhráefni), 11. desember 2003
 7. Virðisaukaskattur (matvæli), 2. október 2003
 8. Þingsköp Alþingis (rannsóknarvald þingnefnda), 8. október 2003
 9. Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra (þjónusta við börn, endurgreiðslur), 13. október 2003

128. þing, 2002–2003

 1. Ábyrgðarmenn, 4. október 2002
 2. Fjárreiður stjórnmálasamtaka og frambjóðenda, 4. mars 2003
 3. Grunnskólar (fulltrúar nemenda), 21. janúar 2003
 4. Hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga), 3. desember 2002
 5. Húsaleigubætur (foreldrar með sameiginlega forsjá o.fl.), 4. október 2002
 6. Lánasjóður íslenskra námsmanna (fyrirframgreiðsla lána, ábyrgðarmenn o.fl.), 7. nóvember 2002
 7. Náttúruvernd (rekstur þjóðgarða), 8. október 2002
 8. Stjórn fiskveiða (úthlutun aflaheimilda o.fl.), 4. október 2002
 9. Stjórnarskipunarlög (landið eitt kjördæmi), 23. október 2002
 10. Sveitarstjórnarlög (lágmarksstærð sveitarfélags), 7. október 2002
 11. Tekjuskattur og eignarskattur (íþróttastyrkir og heilsuvernd), 23. október 2002
 12. Úrvinnslugjald (frestun gjaldtöku, brottfall tollnúmera), 30. janúar 2003
 13. Þingsköp Alþingis (upplýsingar um hlutafélög), 3. desember 2002
 14. Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra (þjónusta við börn, endurgreiðslur), 22. janúar 2003

127. þing, 2001–2002

 1. Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (fiskiðnaður), 8. október 2001
 2. Fjárreiður stjórnmálasamtaka og frambjóðenda, 18. október 2001
 3. Hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga), 18. febrúar 2002
 4. Kosningar til sveitarstjórna (kosningarréttur erlendra ríkisborgara), 30. október 2001
 5. Loftferðir (leiðarflugsgjöld), 4. október 2001
 6. Náttúruvernd (gróðurvinjar á hálendinu), 30. október 2001
 7. Náttúruvernd (rekstur þjóðgarða), 26. mars 2002
 8. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (barnalífeyrir), 4. febrúar 2002
 9. Stjórn fiskveiða (úthlutun aflahlutdeilda o.fl.), 2. október 2001
 10. Stjórnarskipunarlög (landið eitt kjördæmi), 15. nóvember 2001
 11. Sveitarstjórnarlög (lágmarksstærð sveitarfélags), 19. nóvember 2001
 12. Þingsköp Alþingis (upplýsingar um hlutafélög), 18. febrúar 2002
 13. Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra (þjónusta við börn, endurgreiðslur), 3. apríl 2002

126. þing, 2000–2001

 1. Almannatryggingar (tekjutenging bóta), 3. október 2000
 2. Atvinnuréttindi útlendinga (erlendir makar íslenskra ríkisborgara), 5. október 2000
 3. Barnalög (talsmaður barns), 22. nóvember 2000
 4. Barnalög (ráðgjöf um forsjá og umgengni), 22. nóvember 2000
 5. Dómstólar (skipun hæstaréttardómara), 8. febrúar 2001
 6. Fjarskipti (hljóðritun símtala), 19. október 2000
 7. Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (fiskiðnaður), 3. október 2000
 8. Fjárreiður stjórnmálasamtaka og frambjóðenda, 28. mars 2001
 9. Loftferðir (leiðarflugsgjöld), 5. október 2000
 10. Meðferð opinberra mála (starfsemi ákæruvaldsins), 26. febrúar 2001
 11. Náttúruvernd (gróðurvinjar á hálendinu), 14. mars 2001
 12. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (aldursmörk), 31. október 2000
 13. Sinubrennur og meðferð elds á víðavangi, 1. nóvember 2000
 14. Stjórn fiskveiða (úthlutun aflahlutdeilda o.fl.), 5. desember 2000
 15. Sveitarstjórnarlög (lágmarksstærð sveitarfélaga), 17. október 2000
 16. Tímareikningur á Íslandi, 17. október 2000
 17. Upplýsingalög (úrskurðarnefnd), 20. febrúar 2001
 18. Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra (þjónusta við börn, endurgreiðslur), 17. október 2000

125. þing, 1999–2000

 1. Almannatryggingar (tekjutenging bóta), 3. apríl 2000
 2. Almenn hegningarlög (barnaklám), 18. nóvember 1999
 3. Ábyrgðarmenn, 3. apríl 2000
 4. Barnalög (ráðgjöf um forsjá og umgengni), 14. febrúar 2000
 5. Barnalög (talsmaður barns í umgengnisdeilu), 24. febrúar 2000
 6. Dómstólar (skipun hæstaréttardómara), 3. apríl 2000
 7. Eftirlit með fjármálastarfsemi (stjórnsýsluleg staða, valdheimildir, o.fl.), 14. október 1999
 8. Fjárreiður ríkisins (söluandvirði eigna), 4. nóvember 1999
 9. Mat á umhverfisáhrifum (undanþáguákvæði), 17. nóvember 1999
 10. Náttúruvernd, 22. febrúar 2000
 11. Samkeppnislög (bannregla, markaðsráðandi staða, frestir o.fl.), 14. október 1999
 12. Stjórn fiskveiða (úthlutun aflahlutdeildar o.fl.), 3. apríl 2000
 13. Tímareikningar á Íslandi (heildarlög), 21. mars 2000
 14. Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (hættumatsnefnd), 8. maí 2000
 15. Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra, 3. apríl 2000

121. þing, 1996–1997

 1. Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum, 12. nóvember 1996