Sigrún Magnúsdóttir: frumvörp

1. flutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. Brunavarnir (brunaöryggi vöru, EES-reglur) , 4. apríl 2016
 2. Meðhöndlun úrgangs og ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur (EES-reglur, stjórnvaldssektir) , 4. apríl 2016
 3. Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur og verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu (sameining stofnana) , 25. nóvember 2015
 4. Náttúruvernd (varúðarregla, almannaréttur, sérstök vernd, framandi tegundir o.fl.) , 17. september 2015
 5. Ný skógræktarstofnun (sameining stofnana) , 4. apríl 2016
 6. Skipulagslög (grenndarkynning) , 9. október 2015
 7. Timbur og timburvara (EES-reglur) , 24. maí 2016
 8. Umhverfisstofnun (heildarlög) , 4. apríl 2016
 9. Uppbygging innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum (heildarlög) , 17. september 2015
 10. Uppbygging og rekstur fráveitna (gjaldtökuheimildir, réttindi og skyldur fráveitna) , 2. desember 2015
 11. Vatnajökulsþjóðgarður (stjórnfyrirkomulag, verndaráætlun, leyfisveitingar) , 4. apríl 2016
 12. Öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga (markaðseftirlit o.fl., EES-reglur) , 4. apríl 2016

144. þing, 2014–2015

 1. Efnalög (EES-reglur og eftirlit o.fl.) , 1. apríl 2015
 2. Landmælingar og grunnkortagerð (gjaldfrjáls landupplýsingagrunnur) , 23. febrúar 2015
 3. Meðferð elds og varnir gegn gróðureldum (heildarlög, strangari reglur) , 29. janúar 2015
 4. Náttúruvernd (frestun gildistöku) , 21. maí 2015
 5. Stjórn vatnamála (gjaldtaka fyrir vatnsþjónustu, EES-reglur) , 29. janúar 2015

Meðflutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (fánatími), 14. september 2015

144. þing, 2014–2015

 1. Endurupptaka vegna látinna dómþola í máli Hæstaréttar nr. 214/1978, 11. nóvember 2014
 2. Kosningar til Alþingis (sameiginlegur listi fyrir Reykjavíkurkjördæmin), 11. september 2014
 3. Skipulags- og mannvirkjamál á Reykjavíkurflugvelli (heildarlög, yfirstjórn og ábyrgð Alþingis), 6. nóvember 2014

143. þing, 2013–2014

 1. Greiðsluþjónusta (gjaldtaka), 3. október 2013
 2. Kosningar til Alþingis (sameiginlegur listi fyrir Reykjavíkurkjördæmin), 19. nóvember 2013
 3. Tekjuskattur (húsnæðissparnaður), 18. nóvember 2013
 4. Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fánans), 3. október 2013
 5. Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (fánatími), 10. október 2013