Halldór Blöndal: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. Brúargerð yfir Jökulsá á Fjöllum fyrirspurn til samgönguráðherra
 2. Hvalsnes- og Þvottárskriður fyrirspurn til samgönguráðherra
 3. Stytting þjóðleiðar milli Akureyrar og Reykjavíkur fyrirspurn til samgönguráðherra
 4. Veðurathuganir á Stórasandi fyrirspurn til samgönguráðherra
 5. Vestnorræna ráðið 2006 skýrsla Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins

132. þing, 2005–2006

 1. Brú yfir Jökulsá á Fjöllum fyrirspurn til samgönguráðherra
 2. Kötlugos fyrirspurn til samgönguráðherra
 3. Snjóflóðavarnir í Ólafsfjarðarmúla fyrirspurn til samgönguráðherra
 4. Stytting þjóðleiðarinnar milli Akureyrar og Reykjavíkur fyrirspurn til samgönguráðherra
 5. Veðurathuganir á Stórasandi fyrirspurn til samgönguráðherra
 6. Vestnorræna ráðið 2005 skýrsla Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins

130. þing, 2003–2004

 1. Kötlugos fyrirspurn til samgönguráðherra

128. þing, 2002–2003

 1. Viðskiptahættir á matvælamarkaði fyrirspurn til viðskiptaráðherra

126. þing, 2000–2001

 1. Mat á umhverfisáhrifum fyrirspurn til umhverfisráðherra
 2. Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn fyrirspurn til umhverfisráðherra

125. þing, 1999–2000

 1. Notkun íslenskra veðurhugtaka fyrirspurn til umhverfisráðherra

123. þing, 1998–1999

 1. Áhrif af Schengen-aðild á ferðaþjónustu munnlegt svar sem samgönguráðherra
 2. Breytingar á vélarstærð skipa svar sem samgönguráðherra
 3. Eftirlit með ferðaskrifstofum munnlegt svar sem samgönguráðherra
 4. Egilsstaðaflugvöllur sem varaflugvöllur í millilandaflugi munnlegt svar sem samgönguráðherra
 5. Endurskoðun slysabóta sjómanna svar sem samgönguráðherra
 6. Fjöldi erlendra ferðamanna munnlegt svar sem samgönguráðherra
 7. Flugsamgöngur á Vestfjörðum munnlegt svar sem samgönguráðherra
 8. Framboð gistirýma munnlegt svar sem samgönguráðherra
 9. Framkvæmd vegáætlunar 1998 skýrsla samgönguráðherra
 10. Framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálum svar sem samgönguráðherra
 11. Framkvæmdir við Reykjavíkurflugvöll svar við óundirbúinni fyrirspurn sem samgönguráðherra
 12. Fræðsla fyrir erlenda ferðamenn munnlegt svar sem samgönguráðherra
 13. Hafnarframkvæmdir 1997 skýrsla samgönguráðherra
 14. Loftskeytastöð á Siglufirði munnlegt svar sem samgönguráðherra
 15. Lögskráning sjómanna munnlegt svar sem samgönguráðherra
 16. Rannsóknir sjóslysa skýrsla samgönguráðherra
 17. Ráðstöfunarfé ráðherra svar sem samgönguráðherra
 18. Reglugerð um losunar- og sjósetningarbúnað gúmbjörgunarbáta svar sem samgönguráðherra
 19. Rekstrarkostnaður Flugmálastjórnar svar sem samgönguráðherra
 20. Rekstrarkostnaður Pósts og síma svar sem samgönguráðherra
 21. Rekstrarkostnaður Vegagerðarinnar svar sem samgönguráðherra
 22. Samgöngur á Vestfjörðum munnlegt svar sem samgönguráðherra
 23. Samkeppnisrekstur Landssímans svar sem samgönguráðherra
 24. Símalínur og tengibúnaður Landssímans á landsbyggðinni svar við óundirbúinni fyrirspurn sem samgönguráðherra
 25. Slys á Reykjanesbraut munnlegt svar sem samgönguráðherra
 26. Störf rannsóknanefndar flugslysa árið 1998 skýrsla samgönguráðherra
 27. Störf við loftskeytastöðina á Ísafirði munnlegt svar sem samgönguráðherra
 28. Vegtenging frá Stafnesi til Hafna, Ósabotnavegur svar sem samgönguráðherra
 29. Verðmunur á leigulínum um ljósleiðara munnlegt svar sem samgönguráðherra

122. þing, 1997–1998

 1. Aðstaða landsmanna til að nýta sér ljósleiðarann munnlegt svar sem samgönguráðherra
 2. Áhrif lýsingar við Reykjanesbraut á slysatíðni munnlegt svar sem samgönguráðherra
 3. Eldsneytisgjald á Keflavíkurflugvelli svar við óundirbúinni fyrirspurn sem samgönguráðherra
 4. Endurskoðun vegáætlunar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem samgönguráðherra
 5. Framkvæmd vegáætlunar 1997 skýrsla samgönguráðherra
 6. Greiðsla bóta til leigubílstjóra svar sem samgönguráðherra
 7. Hvíldar- og þjónustustaðir fyrir ökumenn flutningabifreiða munnlegt svar sem samgönguráðherra
 8. Kjör stjórnenda Pósts og síma hf. munnlegt svar sem samgönguráðherra
 9. Köfun niður að Æsu ÍS 87 munnlegt svar sem samgönguráðherra
 10. Ljósleiðari munnlegt svar sem samgönguráðherra
 11. Markaðshlutdeild fyrirtækja (áætlunarflug) munnlegt svar sem samgönguráðherra
 12. Markaðshlutdeild fyrirtækja (sjóflutningar) munnlegt svar sem samgönguráðherra
 13. Menntun leigubifreiðastjóra með tilliti til ferðaþjónustu munnlegt svar sem samgönguráðherra
 14. Póstburðargjöld munnlegt svar sem samgönguráðherra
 15. Rannsóknarnefnd sjóslysa svar sem samgönguráðherra
 16. Rannsóknarnefnd sjóslysa munnlegt svar sem samgönguráðherra
 17. Ráðstöfunarfé ráðherra svar sem samgönguráðherra
 18. Reiðvegir fyrir hestafólk munnlegt svar sem samgönguráðherra
 19. Rekstrarhagræðing svar sem samgönguráðherra
 20. Reykjavíkurflugvöllur svar við óundirbúinni fyrirspurn sem samgönguráðherra
 21. Ríkisstyrktar hafnaframkvæmdir samkvæmt hafnaáætlun 1997-2000 svar sem samgönguráðherra
 22. Ríkisstyrktar kaupskipaútgerðir á Norðurlöndum munnlegt svar sem samgönguráðherra
 23. Sala á Pósti og síma hf. svar við óundirbúinni fyrirspurn sem samgönguráðherra
 24. Samgöngur á Vestfjörðum munnlegt svar sem samgönguráðherra
 25. Sérleyfi til fólksflutninga svar sem samgönguráðherra
 26. Starfsleyfi atvinnubifreiðastjóra munnlegt svar sem samgönguráðherra
 27. Starfsstöð Vegagerðarinnar í Rangárvallasýslu munnlegt svar sem samgönguráðherra
 28. Stöðugleiki og öryggisbúnaður skipa munnlegt svar sem samgönguráðherra
 29. Útboðsskilmálar í vegagerð svar sem samgönguráðherra
 30. Vaxtatekjur Ferðamálasjóðs svar sem samgönguráðherra
 31. Vegakerfi á Suðurlandi svar sem samgönguráðherra
 32. Vegasamband við þéttbýlisstaði svar sem samgönguráðherra
 33. Vegtenging Vopnafjarðar við hringveg svar sem samgönguráðherra

121. þing, 1996–1997

 1. Afsláttarkjör á póstdreifingu Pósts og síma munnlegt svar sem samgönguráðherra
 2. Almenningssamgöngur á landsbyggðinni munnlegt svar sem samgönguráðherra
 3. Einbreiðar brýr svar við óundirbúinni fyrirspurn sem samgönguráðherra
 4. Endurskoðun siglingalaga munnlegt svar sem samgönguráðherra
 5. Ferðir Baldurs yfir Breiðafjörð munnlegt svar sem samgönguráðherra
 6. Fjárstyrkir til eflingar markaðsstarfi heilsárshótela svar sem samgönguráðherra
 7. Fjöldi slysa á helstu ferðamannastöðum svar sem samgönguráðherra
 8. Framkvæmd vegáætlunar 1996 skýrsla samgönguráðherra
 9. Hafnarframkvæmdir 1994 skýrsla samgönguráðherra
 10. Hafnarframkvæmdir 1995 skýrsla samgönguráðherra
 11. Hafnarframkvæmdir 1996 skýrsla samgönguráðherra
 12. Hæfniskröfur skipahönnuða og skipasmiða munnlegt svar sem samgönguráðherra
 13. Hækkun á gjaldskrá Pósts og síma svar við óundirbúinni fyrirspurn sem samgönguráðherra
 14. Langtímaáætlun í vegamálum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem samgönguráðherra
 15. Laun og starfskjör starfsmanna Pósts og síma svar sem samgönguráðherra
 16. Lýsing á Suðurlandsvegi um Hellisheiði munnlegt svar sem samgönguráðherra
 17. Reglur um tæki sem senda rafsegulbylgjur munnlegt svar sem samgönguráðherra
 18. Samkeppnisstarfsemi á vegum Póst- og símamálastofnunar munnlegt svar sem samgönguráðherra
 19. Símatorg munnlegt svar sem samgönguráðherra
 20. Sleppibúnaður gúmmíbáta svar við óundirbúinni fyrirspurn sem samgönguráðherra
 21. Slysabætur sjómanna munnlegt svar sem samgönguráðherra
 22. Starfsemi Póst- og símamálastofnunar skýrsla samgönguráðherra skv. beiðni
 23. Stefnumörkun í ferðaþjónustu svar við óundirbúinni fyrirspurn sem samgönguráðherra
 24. Takmarkanir á aðgangi að Símatorgi munnlegt svar sem samgönguráðherra

120. þing, 1995–1996

 1. Álag á vörugjald af millifrakt í alþjóðaflutningum munnlegt svar sem samgönguráðherra
 2. Ástand Reykjavíkurflugvallar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem samgönguráðherra
 3. Einbreiðar brýr munnlegt svar sem samgönguráðherra
 4. Endurskoðun slysabóta sjómanna svar við óundirbúinni fyrirspurn sem samgönguráðherra
 5. Ferjuflug um Keflavíkurflugvöll munnlegt svar sem samgönguráðherra
 6. Fjárveitingar til sýsluvega svar sem samgönguráðherra
 7. Framkvæmd vegáætlunar 1995 skýrsla samgönguráðherra
 8. Framkvæmdir á Reykjavíkurflugvelli í kjölfar hættumats svar sem samgönguráðherra
 9. Gilsfjarðarbrú svar við óundirbúinni fyrirspurn sem samgönguráðherra
 10. Gjaldskrá Pósts og síma munnlegt svar sem samgönguráðherra
 11. Gjaldtaka ríkisins af skemmtiferðaskipum svar sem samgönguráðherra
 12. Græn símanúmer munnlegt svar sem samgönguráðherra
 13. Lagning ljósleiðara um Snæfellsnes munnlegt svar sem samgönguráðherra
 14. Lokun þverbrautar á Patreksfjarðarflugvelli svar við óundirbúinni fyrirspurn sem samgönguráðherra
 15. Málefni ferðaþjónustu munnlegt svar sem samgönguráðherra
 16. Póstur og sími svar við óundirbúinni fyrirspurn sem samgönguráðherra
 17. Símgjöld stjórnmálasamtaka svar sem samgönguráðherra
 18. Sjóvarnargarðar í Hafnarfirði svar sem samgönguráðherra
 19. Umhverfisúrbætur á ferðamannastöðum svar sem samgönguráðherra
 20. Upptökumannvirki til skipaviðgerða munnlegt svar sem samgönguráðherra
 21. Varnir gegn landbroti munnlegt svar sem samgönguráðherra
 22. Vá vegna olíuflutninga munnlegt svar sem samgönguráðherra
 23. Vegur milli Þorlákshafnar og Grindavíkur munnlegt svar sem samgönguráðherra
 24. Þjónusta og kynning Egilsstaðaflugvallar munnlegt svar sem samgönguráðherra
 25. Þungaflutningar á þjóðvegum svar sem samgönguráðherra

118. þing, 1994–1995

 1. Alferðir munnlegt svar sem samgönguráðherra
 2. Áhættumat fyrir Reykjavíkurflugvöll munnlegt svar sem samgönguráðherra
 3. Bygging kjötmjölsverksmiðju munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 4. Dreifing pósts og skeyta á landsbyggðinni munnlegt svar sem samgönguráðherra
 5. Ferðaþjónusta munnlegt svar sem samgönguráðherra
 6. Framkvæmd búvörusamningsins skýrsla landbúnaðarráðherra skv. beiðni
 7. Framkvæmd reglna er lúta að siglingamálum svar sem samgönguráðherra
 8. Framkvæmd vegáætlunar 1994 skýrsla samgönguráðherra
 9. Framkvæmdir í samgöngumálum í kjölfar sameiningar sveitarfélaga munnlegt svar sem samgönguráðherra
 10. Hálkuvarnir á þjóðvegum svar sem samgönguráðherra
 11. Innflutningur garðávaxta munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 12. Jarðgöng undir Hvalfjörð svar sem samgönguráðherra
 13. Lausaganga búfjár svar sem landbúnaðarráðherra
 14. Lausaganga búfjár á Reykjanesi svar sem landbúnaðarráðherra
 15. Markaðssetning á íslenska hestinum svar sem landbúnaðarráðherra
 16. Málefni dýralækna á Vestfjörðum og afgreiðsla dýralyfja svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 17. Olíumengun á sjó munnlegt svar sem samgönguráðherra
 18. Radíóviti sem þjónar flugi til Önundarfjarðar og Súgandafjarðar svar sem samgönguráðherra
 19. Ráðstafanir vegna erfiðleika loðdýrabænda munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 20. Reglugerð um jöfnunargjöld á útfluttar landbúnaðarvörur svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 21. Reykjavíkurflugvöllur munnlegt svar sem samgönguráðherra
 22. Réttindalausir skipstjórnarmenn svar sem samgönguráðherra
 23. Setning laga og reglugerða um lífræna búvöru svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 24. Séríslenskir bókstafir í Inmarsat C fjarskiptakerfinu munnlegt svar sem samgönguráðherra
 25. Skipting á vegafé milli kjördæma svar sem samgönguráðherra
 26. Skuldir Vegasjóðs svar sem samgönguráðherra
 27. Tekjustofnar til vegagerðar svar sem samgönguráðherra
 28. Tengsl ferðaþjónustu við íslenska sögu munnlegt svar sem samgönguráðherra
 29. Útboð Vegagerðar ríkisins svar sem samgönguráðherra
 30. Varaflugvöllur á Egilsstöðum munnlegt svar sem samgönguráðherra
 31. Veðurathugunarstöð á Þverfjalli munnlegt svar sem samgönguráðherra
 32. Vegtenging milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar munnlegt svar sem samgönguráðherra

117. þing, 1993–1994

 1. Aðstoð við bændur vegna harðinda á síðasta ári munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 2. Athugasemdir Ríkisendurskoðunar og yfirskoðunarmanna ríkisreiknings svar sem landbúnaðarráðherra
 3. Athugasemdir Ríkisendurskoðunar og yfirskoðunarmanna ríkisreiknings svar sem samgönguráðherra
 4. Aukin verkefni í pósthúsum munnlegt svar sem samgönguráðherra
 5. Ágangur sjávar og hefting sandfoks við Vík í Mýrdal munnlegt svar sem samgönguráðherra
 6. Áhrif af notkun malbiks á umhverfið svar sem samgönguráðherra
 7. Árangur viðræðna við EB um landbúnaðarmál munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 8. Boðflutningur frá öryggiskerfum um símkerfi Póst- og símamálastofnunar svar sem samgönguráðherra
 9. Breyting á búvörulögum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 10. Bætur vegna samninga um riðuveiki munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 11. Eftirlit með innfluttu fóðri svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 12. Embætti héraðsdýralækna munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 13. Flokkun veitingastaða svar sem samgönguráðherra
 14. Flugsamgöngur til Vopnafjarðar svar sem samgönguráðherra
 15. Flutningastarfsemi á grundvelli EES-samningsins munnlegt svar sem samgönguráðherra
 16. Framkvæmd vegáætlunar 1993 skýrsla samgönguráðherra
 17. Framkvæmdir og rekstur á Egilsstaðaflugvelli munnlegt svar sem samgönguráðherra
 18. Gjaldskrá Pósts og síma svar sem samgönguráðherra
 19. Hafnarframkvæmdir 1993 skýrsla samgönguráðherra
 20. Héraðsskógar munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 21. Innflutningur á forunnum kartöflum svar sem landbúnaðarráðherra
 22. Innflutningur erlendra kartaflna svar sem landbúnaðarráðherra
 23. Jöfnun á rekstraraðstöðu mjólkursamlaga munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 24. Jöfnun á símkostnaði munnlegt svar sem samgönguráðherra
 25. Kaup á slökkvibílum fyrir Flugmálastjórn munnlegt svar sem samgönguráðherra
 26. Kostnaður við snjómokstur yfir Fjöllin veturinn 1993--1994 svar sem samgönguráðherra
 27. Landgræðslustörf bænda munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 28. Ljósleiðarar munnlegt svar sem samgönguráðherra
 29. Niðurgreiðslur á ull munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 30. Nýting heimilda samkvæmt jarðalögum svar sem landbúnaðarráðherra
 31. Reglur um þjálfun, skírteini og vaktstöður sjómanna munnlegt svar sem samgönguráðherra
 32. Rekstur lóranstöðvarinnar að Gufuskálum munnlegt svar sem samgönguráðherra
 33. Sala jarða til ríkisins svar sem landbúnaðarráðherra
 34. Sjálfvirkur sleppibúnaður um borð í skipum munnlegt svar sem samgönguráðherra
 35. Skráning notaðra skipa munnlegt svar sem samgönguráðherra
 36. Snjómokstur munnlegt svar sem samgönguráðherra
 37. Snjómokstur munnlegt svar sem samgönguráðherra
 38. Starfsemi Landgræðslu ríkisins munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 39. Stefnumörkun ríkisstjórnarinnar vegna átaks í sameiningu sveitarfélaga munnlegt svar sem samgönguráðherra
 40. Stjórnarfrumvarp um Héraðsskóga svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 41. Stjórnsýsluendurskoðun hjá Landgræðslu ríkisins svar sem landbúnaðarráðherra
 42. Umhverfisstefna og landkynning svar sem samgönguráðherra
 43. Útboð í landpóstaþjónustu munnlegt svar sem samgönguráðherra
 44. Veiting dýralæknisembætta svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 45. Virðisaukaskattur á flugfargjöld innan lands og ferðaþjónustu svar við óundirbúinni fyrirspurn sem samgönguráðherra

116. þing, 1992–1993

 1. Aðbúnaður um borð í veiðiskipum svar sem samgönguráðherra
 2. Aukinn þáttur bænda í landgræðslu svar sem landbúnaðarráðherra
 3. Álögur á ferðaþjónustu munnlegt svar sem samgönguráðherra
 4. Embætti dýralæknis á sunnanverðum Vestfjörðum munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 5. Endurskoðun laga um ferðamál munnlegt svar sem samgönguráðherra
 6. Ferjuflug svar sem samgönguráðherra
 7. Framkvæmd vegáætlunar 1992 skýrsla samgönguráðherra
 8. Framkvæmd ýmissa ákvæða sjómannalaga svar sem samgönguráðherra
 9. Hafnarframkvæmdir 1992 skýrsla samgönguráðherra
 10. Innheimta Pósts og síma munnlegt svar sem samgönguráðherra
 11. Jarðgangagerð á Austurlandi munnlegt svar sem samgönguráðherra
 12. Jöfnunargjald á innfluttar landbúnaðarafurðir svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 13. Kolbeinsey munnlegt svar sem samgönguráðherra
 14. Landbúnaðarstefna munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 15. Landeyðing vegna ágangs straumvatna svar sem samgönguráðherra
 16. Leiðsögumannsstörf svar sem samgönguráðherra
 17. Ljósleiðarar munnlegt svar sem samgönguráðherra
 18. Lyfjakistur um borð í skipum svar sem samgönguráðherra
 19. Opinber fjárframlög vegna móttöku ferðamanna svar sem samgönguráðherra
 20. Rannsóknir á innfluttum matvælum munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 21. Reiðvegaáætlun munnlegt svar sem samgönguráðherra
 22. Sala m/s Heklu svar við óundirbúinni fyrirspurn sem samgönguráðherra
 23. Sandfok á Mývatnssvæðinu munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 24. Skipting heildarútlána Stofnlánadeildar landbúnaðarins svar sem landbúnaðarráðherra
 25. Snjómokstur á Möðrudalsöræfum svar sem samgönguráðherra
 26. Snjómokstur og upplýsingar um færð svar sem samgönguráðherra
 27. Staða loðdýrabænda munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 28. Starfsskilyrði ferðaþjónustunnar munnlegt svar sem samgönguráðherra
 29. Strandferðir munnlegt svar sem samgönguráðherra
 30. Söluskattur af mannvirkjum loðdýrabúa munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 31. Útboð á vegum landbúnaðarráðuneytisins svar sem landbúnaðarráðherra
 32. Útboð á vegum samgönguráðuneytisins svar sem samgönguráðherra
 33. Útboð hjá Vegagerð ríkisins svar sem samgönguráðherra
 34. Vegaframkvæmdir í Vestur-Barðastrandarsýslu munnlegt svar sem samgönguráðherra
 35. Viðskipti Stofnlánadeildar og loðdýrabænda munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 36. Vistarverur áhafna og farþega skipa svar sem samgönguráðherra
 37. Vistfræðileg þróun landbúnaðar á Íslandi munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 38. Vörugjaldskrá hafna munnlegt svar sem samgönguráðherra

115. þing, 1991–1992

 1. Aðgerðir í fiskeldi munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 2. Afnot Ríkisútvarpsins af ljósleiðara munnlegt svar sem samgönguráðherra
 3. Auglýsinga- og kynningarkostnaður landbúnaðarráðuneytis svar sem landbúnaðarráðherra
 4. Auglýsinga- og kynningarkostnaður samgönguráðuneytis svar sem samgönguráðherra
 5. Áhrif aðildar að EES á þróun fjarskiptamála svar sem samgönguráðherra
 6. Burðarþol íslenskra vegamannvirkja svar sem samgönguráðherra
 7. Embættisbústaðir (landbrn.) svar sem landbúnaðarráðherra
 8. Endurbætur á Árnanesflugvelli í Hornafirði munnlegt svar sem samgönguráðherra
 9. Ferðaþjónusta munnlegt svar sem samgönguráðherra
 10. Fjarskiptaeftirlitið munnlegt svar sem samgönguráðherra
 11. Fjarskipti og sjónvarpsútsendingar á Vestfjarðamið munnlegt svar sem samgönguráðherra
 12. Fjárframlög til vegagerðar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem samgönguráðherra
 13. Fjöldi leiguliða og fullvirðisréttur munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 14. Flugrekstur svar sem samgönguráðherra
 15. Framkvæmd búvörusamnings svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 16. Framkvæmd búvörusamnings munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 17. Framkvæmd vegáætlunar 1991 skýrsla samgönguráðherra
 18. Gjaldtaka Flugmálastjórnar svar sem samgönguráðherra
 19. Hafnarframkvæmdir 1990 skýrsla samgönguráðherra
 20. Hafnarframkvæmdir 1991 skýrsla samgönguráðherra
 21. Hagsmunir íslensks landbúnaðar og EES-samningurinn svar við óundirbúinni fyrirspurn sem landbúnaðarráðherra
 22. Hópferðir erlendra aðila munnlegt svar sem samgönguráðherra
 23. Jarðgangaframkvæmdir á Austurlandi munnlegt svar sem samgönguráðherra
 24. Leiga á ökutækjum án ökumanns munnlegt svar sem samgönguráðherra
 25. Leyfisveitingar til leiguflugs svar við óundirbúinni fyrirspurn sem samgönguráðherra
 26. Lóranstöðin á Gufuskálum munnlegt svar sem samgönguráðherra
 27. Málefni flugfélaga á landsbyggðinni munnlegt svar sem samgönguráðherra
 28. Milliliðakostnaður í sölu landbúnaðarafurða munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 29. Ráðning erlendra sjómanna á íslensk kaupskip munnlegt svar sem samgönguráðherra
 30. Rekstur vinnuflokka Vegagerðar ríkisins svar sem samgönguráðherra
 31. Ríkisjarðir munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 32. Samningur um leigugjald fyrir notkun ljósleiðara svar við óundirbúinni fyrirspurn sem samgönguráðherra
 33. Sjálfvirkt tilkynningarkerfi fyrir skip munnlegt svar sem samgönguráðherra
 34. Staða leiguliða á bújörðum munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 35. Staðfesting á samkomulagi um sölu á nautgripakjöti munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 36. Stefna ríkisstjórnarinnar varðandi ríkisjarðir munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 37. Umferð á Reykjanesbraut munnlegt svar sem samgönguráðherra
 38. Vegaframkvæmdir á Vestfjörðum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem samgönguráðherra
 39. Vegar- og brúargerð yfir Gilsfjörð munnlegt svar sem samgönguráðherra
 40. Vegarlagning og jarðgöng milli Ólafsfjarðar og Siglufjarðar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem samgönguráðherra
 41. Vegrið munnlegt svar sem samgönguráðherra
 42. Öryggismál sjómanna munnlegt svar sem samgönguráðherra

113. þing, 1990–1991

 1. Úthlutun á fiskveiðiheimildum fyrir smábáta beiðni um skýrslu til sjávarútvegsráðherra

112. þing, 1989–1990

 1. Álver við Eyjafjörð fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 2. Endurgreiðsla á sérstöku gjaldi af erlendum lántökum fyrirspurn til fjármálaráðherra
 3. Erfiðleikar í loðdýrarækt fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 4. Forkönnun á hagkvæmni varaflugvallar fyrirspurn til utanríkisráðherra
 5. Kennsluefni í íslenskum bókmenntum fyrirspurn til menntamálaráðherra
 6. Kynningarrit í bókmenntum fyrirspurn til menntamálaráðherra
 7. Málefni LÍN fyrirspurn til menntamálaráðherra
 8. Tryggingasjóður fiskeldis fyrirspurn til landbúnaðarráðherra

111. þing, 1988–1989

 1. Afkoma fiskvinnslunnar fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Eindagi söluskatts fyrirspurn til fjármálaráðherra
 3. Ríkisábyrgð á skuldbindingum Atvinnutryggingarsjóðs útflutningsgreina fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 4. Rækjuveiðar og vinnsla fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 5. Skipasmíðaiðnaðurinn fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 6. Söluátak spariskírteina fyrirspurn til fjármálaráðherra
 7. Takmörkun rækjuveiða á næsta ári fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 8. Tryggingasjóður fiskeldislána fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 9. Varaflugvöllur fyrirspurn til samgönguráðherra
 10. Virðisaukaskattur (undirbúningur) fyrirspurn til fjármálaráðherra
 11. Þjóðargjaldþrot fyrirspurn til forsætisráðherra

110. þing, 1987–1988

 1. Samvinnufélög (endurskoðun laga) fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 2. Skipan prestakalla og prófastsdæma fyrirspurn til kirkjumálaráðherra
 3. Starfsmenn þjóðkirkju Íslands fyrirspurn til kirkjumálaráðherra

109. þing, 1986–1987

 1. Innlánsdeildir kaupfélaganna fyrirspurn til viðskiptaráðherra

107. þing, 1984–1985

 1. Skipaútgerð ríkisins fyrirspurn til samgönguráðherra

105. þing, 1982–1983

 1. Afurðalán landbúnaðarins fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 2. Beinar greiðslur til bænda fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 3. Endurskoðun á lögum um fuglafriðun fyrirspurn til menntamálaráðherra
 4. Löggjöf um samvinnufélög fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 5. Lögmannskostnaður og ríkisábyrgð á launum fyrirspurn til félagsmálaráðherra

104. þing, 1981–1982

 1. Áhrif viðskiptakjara á verðbætur á laun fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 2. Endurskoðun á lögum um fuglafriðun fyrirspurn til menntamálaráðherra
 3. Ráðstafanir vegna myntbreytingar fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 4. Útgáfa nýs lagasafns fyrirspurn til dómsmálaráðherra

103. þing, 1980–1981

 1. Efnahagsráðstafanir ríkisstjórnarinnar fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Samráð stjórnvalda við samtök launafólks og atvinnurekenda fyrirspurn til forsætisráðherra
 3. Skipan nefnda og verkefni þeirra fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 4. Útgáfa laga um dýralækna fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 5. Verðlagsmál fyrirspurn til viðskiptaráðherra

98. þing, 1976–1977

 1. Löggjöf um íslenska stafsetningu fyrirspurn til menntamálaráðherra

96. þing, 1974–1975

 1. Endurskoðun stjórnarskrárinnar fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Gerð landshlutaáætlunar Norður-Þingeyjarsýslu fyrirspurn til forsætisráðherra

94. þing, 1973–1974

 1. Nýbygging Fjórungssjúkrahúss á Akureyri fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 2. Reglur við úthlutun viðbótarritlauna fyrirspurn til menntamálaráðherra
 3. Trúarsöfnuður Ásatrúarmanna fyrirspurn til kirkjumálaráðherra
 4. Úthlutun viðbótarritlauna fyrirspurn til menntamálaráðherra

Meðflutningsmaður

123. þing, 1998–1999

 1. Slys á Reykjanesbraut munnlegt svar sem samgönguráðherra

121. þing, 1996–1997

 1. Lýsing á Suðurlandsvegi um Hellisheiði munnlegt svar sem samgönguráðherra

120. þing, 1995–1996

 1. Ferjuflug um Keflavíkurflugvöll munnlegt svar sem samgönguráðherra
 2. Varnir gegn landbroti munnlegt svar sem samgönguráðherra

113. þing, 1990–1991

 1. Staða samningaviðræðna EFTA og EB og aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu beiðni um skýrslu til utanríkisráðherra
 2. Varaflugvöllur Atlantshafsbandalagsins fyrirspurn til utanríkisráðherra
 3. Vaxtamál beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra

111. þing, 1988–1989

 1. Aðalnámsskrá fyrir grunnskóla beiðni um skýrslu til menntamálaráðherra
 2. Afkoma ríkissjóðs beiðni um skýrslu til ríkisendurskoðandi
 3. Fiskeldisfyrirtæki fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 4. Málefni Sigló hf. og fleira beiðni um skýrslu til ríkisendurskoðandi
 5. Starfsemi Þróunarfélags Íslands hf. beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 6. Tryggingar Landsbanka Íslands vegna skulda Sambands íslenskra samvinnufélaga beiðni um skýrslu til ríkisendurskoðandi

110. þing, 1987–1988

 1. Fréttaflutningur Ríkisútvarpsins um utanríkismál beiðni um skýrslu til menntamálaráðherra
 2. Veiting leyfa til útflutnings á skreið beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra

107. þing, 1984–1985

 1. Skýrsla fulltrúa Íslands á 36.þingi Evrópuráðsins skýrsla Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins

105. þing, 1982–1983

 1. Endurskoðun á reglugerð um ökukennslu fyrirspurn til munnlegs svars til dómsmálaráðherra
 2. Fræðsla um vöruvöndun fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra
 3. Val á listaverkum fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra

104. þing, 1981–1982

 1. Afkoma iðnfyrirtækja í eigu ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 2. Bifreiðaeftirlit fyrirspurn til munnlegs svars til dómsmálaráðherra
 3. Bókasafn Landsbankans og Seðlabankans fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra
 4. Fjáröflun fyrir Bjargráðasjóð fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 5. Flóð Þjórsár í Villingaholtshreppi fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 6. Harðindi norðanlands fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 7. Húsnæðismál fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 8. Lögmannskostnaður og ríkisábyrgð á launum fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 9. Myndvarp fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 10. Starfsskilyrði myndlistarmanna fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 11. Styrktaraðgerðir við iðnað í viðskiptalöndum okkar fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra
 12. Tollafgreiðslugjald á aðföng til iðnaðar fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 13. Útibú Veiðimálastofnunar á Austurlandi fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 14. Varnir gegn sjúkdómum á plöntum fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 15. Örbylgjustöðvar á Skaga og í Grímsey fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra

103. þing, 1980–1981

 1. Lánskjör Fiskveiðasjóðs fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 2. Málefni Ríkisútvarpsins beiðni um skýrslu til menntamálaráðherra
 3. Snjómokstursreglur á þjóðvegum fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra

102. þing, 1979–1980

 1. Áfengiskaup ráðuneyta fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 2. Íslenskukennsla í Ríkisútvarpinu fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 3. Listskreytingar ískólum fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 4. Störf milliþinganefndar í byggðamálum fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra
 5. Tollskrá o.fl. fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 6. Umsvif erlendra sendiráða fyrirspurn til munnlegs svars til utanríkisráðherra

97. þing, 1975–1976

 1. Staða Félagsheimilasjóðs fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 2. Vinnuálag í skólum fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra

94. þing, 1973–1974

 1. Bygging læknisbústaðar á Hólmavík fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra
 2. Flugvöllur í Grímsey fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 3. Hafnaáætlun fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 4. Landhelgissjóður fyrirspurn til munnlegs svars til dómsmálaráðherra
 5. Rekstrargrundvöllur skuttogara fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 6. Rekstur skuttogara fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 7. Stytting vinnutíma fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 8. Uppbætur á útfluttar ullarvörur fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 9. Verkfallsréttur opinberra starfsmanna fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra