Guðmundur H. Garðarsson: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

113. þing, 1990–1991

 1. Norður-Atlantshafsþingið 1990 skýrsla Íslandsdeild Norður-Atlantshafsþingsins
 2. Varaflugvöllur vegna alþjóðaflugs fyrirspurn til samgönguráðherra

112. þing, 1989–1990

 1. Leyfisveitingar til útflutnings sjávarafurða 1989 fyrirspurn til utanríkisráðherra
 2. Sjóðsstaða Húsnæðisstofnunar ríkisins fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 3. Varaflugvöllur fyrir alþjóðaflug fyrirspurn til samgönguráðherra
 4. Virðisaukaskattur í ríkjum Evrópubandalagsins fyrirspurn til fjármálaráðherra
 5. Þátttaka Mannvirkjasjóðs Atlantshafsbandalagsins í byggingu varaflugvallar fyrirspurn til utanríkisráðherra
 6. Þingmannasamtök Norður-Atlantshafsbandalagsins skýrsla Íslandsdeild Norður-Atlantshafsþingsins

111. þing, 1988–1989

 1. Kaup lífeyrissjóða á skuldabréfum Byggingarsjóðs fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 2. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins fyrirspurn til fjármálaráðherra
 3. Ráðstöfunarfé lífeyrissjóðanna fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 4. Starfsemi lífeyrissjóða fyrirspurn til fjármálaráðherra
 5. Tryggingar Landsbanka Íslands vegna skulda Sambands íslenskra samvinnufélaga beiðni um skýrslu til ríkisendurskoðandi

110. þing, 1987–1988

 1. Veiting leyfa til útflutnings á skreið beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra
 2. Veiting útflutningsleyfa á frystum sjávarafurðum til Bandaríkjanna fyrirspurn til viðskiptaráðherra

98. þing, 1976–1977

 1. Greiðslufyrirkomulag úr Fiskveiðasjóði vegna smíða fiskiskipa fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 2. Starfsemi Atvinnuleysistryggingasjóðs fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Vandi landshlutasamtakanna við að fjármagna rekstur fræðsluskrifstofa fyrirspurn til menntamálaráðherra

96. þing, 1974–1975

 1. Atvinnuleysistryggingasjóður fyrirspurn til
 2. Mötuneytarekstur ríkisins og ríkisstofnana fyrirspurn til fjármálaráðherra

Meðflutningsmaður

113. þing, 1990–1991

 1. Úthlutun á fiskveiðiheimildum fyrir smábáta beiðni um skýrslu til sjávarútvegsráðherra

112. þing, 1989–1990

 1. Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri á Íslandi beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 2. Framkvæmd ályktana Alþingis á síðastliðnum fimm árum beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 3. Hvalveiðimál og Andramál beiðni um skýrslu til utanríkisráðherra
 4. Nýtt álver beiðni um skýrslu til iðnaðarráðherra
 5. Stefna Íslendinga gagnvart Evrópubandalaginu skýrsla sérnefnd

111. þing, 1988–1989

 1. Eftirgjöf opinberra gjalda beiðni um skýrslu til ríkisendurskoðandi
 2. Framkvæmd ályktana Alþingis beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 3. Málefni Sigló hf. og fleira beiðni um skýrslu til ríkisendurskoðandi
 4. Staða og rekstur fiskvinnslufyrirtækja beiðni um skýrslu til forsætisráðherra

110. þing, 1987–1988

 1. Fréttaflutningur Ríkisútvarpsins um utanríkismál beiðni um skýrslu til menntamálaráðherra

109. þing, 1986–1987

 1. Jöfnunargjald af innfluttum kartöflum beiðni um skýrslu til landbúnaðarráðherra