Kolbrún Halldórsdóttir: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. Aðgerðaáætlun gegn mansali fyrirspurn til félags- og tryggingamálaráðherra
 2. Fjöldi starfsmanna í umhverfisráðuneyti, Umhverfisstofnun og Skipulagsstofnun munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 3. Fullgilding Árósasamningsins svar við óundirbúinni fyrirspurn sem umhverfisráðherra
 4. Geymslumál safna fyrirspurn til menntamálaráðherra
 5. Háhraðanetþjónusta fyrirspurn til samgönguráðherra
 6. Innlent leikið sjónvarpsefni fyrirspurn til menntamálaráðherra
 7. Innsöfnun, endurnýting og endurvinnsla munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 8. Kortlagning vega og slóða á hálendinu munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 9. Losunarheimildir á koltvísýringi í flugi svar við óundirbúinni fyrirspurn sem umhverfisráðherra
 10. Lögleiðing ákvæða Árósasamningsins fyrirspurn til umhverfisráðherra
 11. Málefni tveggja hælisleitenda óundirbúin fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 12. Náttúruvernd við Mývatn og Laxá fyrirspurn til umhverfisráðherra
 13. Norrænn markaður fyrir heilbrigðisþjónustu óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 14. Sérsveit ríkislögreglustjóra fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 15. Stuðningur ríkisins við fráveitur svar sem umhverfisráðherra
 16. Tekjur af endurflutningi hugverka fyrirspurn til fjármálaráðherra
 17. Umhverfismat svar sem umhverfisráðherra
 18. Uppbygging álvers í Helguvík munnlegt svar sem umhverfisráðherra

135. þing, 2007–2008

 1. Aðgreining kynjanna við fæðingu fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 2. Aðstoð við fyrrverandi vistmenn upptökuheimila fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu óundirbúin fyrirspurn til samgönguráðherra
 4. Áskoranir frá Bandalagi íslenskra listamanna fyrirspurn til menntamálaráðherra
 5. Erfðabreytt matvæli fyrirspurn til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
 6. Framganga lögreglu gagnvart mótmælendum stóriðjuframkvæmda beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 7. Framkvæmd náttúruverndaráætlunar óundirbúin fyrirspurn til umhverfisráðherra
 8. Listgreinakennsla í framhaldsskólum fyrirspurn til menntamálaráðherra
 9. Losun gróðurhúsalofttegunda frá jarðvarmavirkjunum fyrirspurn til umhverfisráðherra
 10. Mismunandi hrygningarstofnar þorsks og veiðiráðgjöf fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 11. Náttúruvernd við Mývatn og Laxá í Suður-Þingeyjarsýslu fyrirspurn til umhverfisráðherra
 12. Neyðarbíll án læknis óundirbúin fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 13. Niðurstaða nefndar um skattlagningu eldsneytis óundirbúin fyrirspurn til fjármálaráðherra
 14. Rannsókn á Kumbaravogsheimilinu óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 15. Stuðningur við frjáls félagasamtök fyrirspurn til samgönguráðherra
 16. Stuðningur við frjáls félagasamtök fyrirspurn til umhverfisráðherra
 17. Stuðningur við frjáls félagasamtök fyrirspurn til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
 18. Stuðningur við frjáls félagasamtök fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 19. Stuðningur við frjáls félagasamtök fyrirspurn til utanríkisráðherra
 20. Stuðningur við frjáls félagasamtök fyrirspurn til forsætisráðherra
 21. Stuðningur við frjáls félagasamtök fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 22. Táknmálstúlkun og lögverndun starfsheitis táknmálstúlka fyrirspurn til menntamálaráðherra
 23. Tekjur af endursölu hugverka fyrirspurn til fjármálaráðherra
 24. Tæknifrjóvganir fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 25. Umhverfisáhrif Nesjavallavirkjunar fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 26. Upplýsingar um launakjör hjá RÚV óundirbúin fyrirspurn til menntamálaráðherra
 27. Útstreymi gróðurhúsalofttegunda fyrirspurn til umhverfisráðherra
 28. Vernd fyrir þolendur heimilisofbeldis fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 29. Vernd til handa fórnarlömbum mansals fyrirspurn til dómsmálaráðherra

133. þing, 2006–2007

 1. Aðgerðaáætlun til að stemma stigu við mansali fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 2. Eldfjallagarður á Reykjanesi fyrirspurn til umhverfisráðherra
 3. Fjárhagsstaða Ríkisútvarpsins fyrirspurn til menntamálaráðherra
 4. Fornleifaskráning fyrirspurn til menntamálaráðherra
 5. Framkvæmdaáætlun um sjálfbæra þróun fyrirspurn til umhverfisráðherra
 6. Greinargerð um jafnréttisáætlun fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 7. Járnblendiverksmiðja á Grundartanga fyrirspurn til umhverfisráðherra
 8. Nám í listdansi fyrirspurn til menntamálaráðherra
 9. Rannsóknarboranir á háhitasvæðum fyrirspurn til umhverfisráðherra
 10. Rannsóknir vegna Kárahnjúkavirkjunar fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 11. Stjórnsýsla í tengslum við stækkandi þjóðlendur fyrirspurn til forsætisráðherra
 12. Tónlistarnám og fjárhagslegur stuðningur við tónlistarskóla fyrirspurn til menntamálaráðherra
 13. Tónlistarskólar fyrirspurn til menntamálaráðherra
 14. Upplýsingar um fjárhagsstöðu RÚV óundirbúin fyrirspurn til menntamálaráðherra
 15. Varðveisla og miðlun 20. aldar minja fyrirspurn til menntamálaráðherra
 16. Þáttur flugsamgangna í losun gróðurhúsalofttegunda fyrirspurn til umhverfisráðherra
 17. Þjóðarátak gegn lélegri umgengni um landið fyrirspurn til umhverfisráðherra

132. þing, 2005–2006

 1. Athugasemdir mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 2. Fjarskiptasafn Landssímans fyrirspurn til menntamálaráðherra
 3. Framkvæmdir við Kárahnjúkavirkjun fyrirspurn til umhverfisráðherra
 4. Framtíð Hönnunarsafns Íslands fyrirspurn til menntamálaráðherra
 5. Jafn réttur til tónlistarnáms fyrirspurn til menntamálaráðherra
 6. Kynbundið ofbeldi fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 7. Könnun á fjarsölu og kostun fyrirspurn til menntamálaráðherra
 8. Mat á listnámi fyrirspurn til menntamálaráðherra
 9. Málefni listmeðferðarfræðinga fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 10. Námsefni framleitt af aðilum utan skólakerfisins fyrirspurn til menntamálaráðherra
 11. Náttúruminjasafn Íslands fyrirspurn til menntamálaráðherra
 12. Réttur sjúklinga við val á meðferð fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 13. Umferð um Reykjavíkurflugvöll fyrirspurn til samgönguráðherra
 14. Umferð vélknúinna farartækja í ósnortinni náttúru fyrirspurn til umhverfisráðherra
 15. Undirbúningur nýrrar fangelsisbyggingar fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 16. Útgáfa talnaefnis um umhverfismál fyrirspurn til ráðherra Hagstofu Íslands
 17. Vöktun og bókhald yfir útstreymi gróðurhúsalofttegunda fyrirspurn til umhverfisráðherra
 18. Vöktun vegna teknesíum-99 í hafinu fyrirspurn til umhverfisráðherra
 19. Þjónusta barna- og unglingageðlækna óundirbúin fyrirspurn til heilbrigðisráðherra

131. þing, 2004–2005

 1. Endurheimt votlendis fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 2. Erfðabreytt matvæli fyrirspurn til umhverfisráðherra
 3. Hjólreiðabrautir meðfram Vesturlandsvegi fyrirspurn til samgönguráðherra
 4. Hvalveiðar í vísindaskyni fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 5. Kostun dagskrárliða í útvarpi og sjónvarpi fyrirspurn til menntamálaráðherra
 6. Kynbundið ofbeldi fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 7. Listaverkakaup Listasafns Íslands fyrirspurn til menntamálaráðherra
 8. Listmeðferð fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 9. Loftslagssamningurinn og stefna Íslands óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 10. Mannréttindaskrifstofa Íslands fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 11. Sameining Tækniháskóla Íslands og Háskólans í Reykjavík fyrirspurn til menntamálaráðherra
 12. Samræmt gæðaeftirlit með háskólum fyrirspurn til menntamálaráðherra
 13. Stóriðja og mengun fyrirspurn til umhverfisráðherra
 14. Tilmæli fastanefndar Bernarsáttmálans fyrirspurn til umhverfisráðherra
 15. Varðveisla gamalla skipa og báta fyrirspurn til menntamálaráðherra
 16. Vinnustaðanám fyrirspurn til menntamálaráðherra

130. þing, 2003–2004

 1. Árósasamningurinn fyrirspurn til utanríkisráðherra
 2. Dýrahald í atvinnuskyni fyrirspurn til umhverfisráðherra
 3. Endurgreiðslubyrði námslána fyrirspurn til menntamálaráðherra
 4. Ferðaþjónusta á Íslandi fyrirspurn til samgönguráðherra
 5. Félags- og tómstundamál fyrirspurn til menntamálaráðherra
 6. Fiskeldis- og hafbeitarstöðvar fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 7. Fylgiréttargjald á listaverk fyrirspurn til menntamálaráðherra
 8. Fölsun listaverka fyrirspurn til menntamálaráðherra
 9. Íslensk byggingarlist fyrirspurn til menntamálaráðherra
 10. Íslensk leikritun fyrirspurn til menntamálaráðherra
 11. Kynning á málstað Íslands í hvalveiðimálum fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 12. Kælimiðlar fyrirspurn til umhverfisráðherra
 13. Megináherslur íslenskra stjórnvalda í Barentsráðinu fyrirspurn til umhverfisráðherra
 14. Neyðarmóttaka vegna nauðgana fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 15. Notkun hættulegra efna við virkjunarframkvæmdir fyrirspurn til umhverfisráðherra
 16. Samkeppnisstaða háskóla óundirbúin fyrirspurn til menntamálaráðherra
 17. Sjókvíaeldi óundirbúin fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 18. Skaðleg efni og efnavara fyrirspurn til umhverfisráðherra
 19. Umferð hjólandi vegfarenda um Reykjanesbraut fyrirspurn til samgönguráðherra
 20. Upplýsingaveitan "Opin menning" fyrirspurn til menntamálaráðherra
 21. Vernd ungmenna gegn kynferðisofbeldi fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 22. Vistferilsgreining fyrirspurn til umhverfisráðherra
 23. Þing aðildarríkja loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna fyrirspurn til umhverfisráðherra

128. þing, 2002–2003

 1. Bann við notkun á nónýlfenól-etoxýlötum (NFE) í hreinsiefnum fyrirspurn til umhverfisráðherra
 2. Erfðabreytt matvæli fyrirspurn til umhverfisráðherra
 3. Erfðabreyttar lífverur fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 4. Erfðabreyttar lífverur fyrirspurn til umhverfisráðherra
 5. Framkvæmdaleyfi og samráð vegna Kárahnjúkavirkjunar fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 6. Framkvæmdir við Kárahnjúkavirkjun óundirbúin fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 7. Fullgilding Árósasamningsins óundirbúin fyrirspurn til utanríkisráðherra
 8. Háspennulínur yfir miðhálendið fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 9. Íslenskt táknmál fyrirspurn til menntamálaráðherra
 10. Kostnaður við undirbúning álvers í Reyðarfirði fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 11. Kynningarmál Landsvirkjunar, Rafmagnsveitna ríkisins og Orkubús Vestfjarða fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 12. Mótmæli gegn Kárahnjúkavirkjun erlendis frá fyrirspurn til forsætisráðherra
 13. Mótmæli gegn Kárahnjúkavirkjun erlendis frá fyrirspurn til umhverfisráðherra
 14. Mótmæli gegn Kárahnjúkavirkjun erlendis frá fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 15. Niðurstöður starfshóps um samþættingu fjárlagagerðar og jafnréttis fyrirspurn til fjármálaráðherra
 16. Rekstraröryggi Kárahnjúkavirkjunar og álvers í Reyðarfirði fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 17. Samstarf Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna til að stemma stigu við glæpastarfsemi fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 18. Sérstakir slysastaðir í vegakerfinu fyrirspurn til samgönguráðherra
 19. Staða íslenska táknmálsins fyrirspurn til forsætisráðherra
 20. Stuðningur við frjáls félagasamtök fyrirspurn til samgönguráðherra
 21. Stuðningur við frjáls félagasamtök fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 22. Stuðningur við frjáls félagasamtök fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 23. Stuðningur við frjáls félagasamtök fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 24. Stuðningur við frjáls félagasamtök fyrirspurn til umhverfisráðherra
 25. Stuðningur við kvikmyndagerð fyrirspurn til umhverfisráðherra
 26. Úrræði fyrir fullorðna sem eiga við læsisvanda að etja fyrirspurn til menntamálaráðherra
 27. Úrskurður vegna jarðarsölu í Skorradal fyrirspurn til landbúnaðarráðherra

127. þing, 2001–2002

 1. Akstur utan vega fyrirspurn til umhverfisráðherra
 2. Einkavæðing ríkisfyrirtækja fyrirspurn til forsætisráðherra
 3. Fullgilding Árósasamningsins óundirbúin fyrirspurn til utanríkisráðherra
 4. Fyrirkomulag ökuprófa óundirbúin fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 5. Gildi lands norðan Vatnajökuls fyrir náttúruvernd og þjóðgarð fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 6. Heimsráðstefna Sameinuðu þjóðanna í Jóhannesarborg fyrirspurn til umhverfisráðherra
 7. Kostnaður Landsvirkjunar við undirbúning orkuöflunar í þágu Noral-verkefnisins fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 8. Loftslagsþing Sameinuðu þjóðanna í Marrakesh óundirbúin fyrirspurn til umhverfisráðherra
 9. Mat á umhverfisáhrifum djúpborunar eftir jarðhita fyrirspurn til umhverfisráðherra
 10. Mat á umhverfisáhrifum skógræktarverkefna fyrirspurn til umhverfisráðherra
 11. Mat umsjónarnefndar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma á gildi lands norðan Vatnajökuls fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 12. Málefni Þjóðminjasafnsins fyrirspurn til menntamálaráðherra
 13. Meginreglur umhverfisréttar fyrirspurn til umhverfisráðherra
 14. Nauðgunarmál fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 15. Nýting orku frá Kárahnjúkavirkjun óundirbúin fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 16. Ráðstöfunarfé ráðherra og ráðstöfun óskipts fjár á safnliðum fyrirspurn til menntamálaráðherra
 17. Samtenging sjúkraskráa fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 18. Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi fyrirspurn til umhverfisráðherra
 19. Skemmtanahald á útihátíðum fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 20. Skipulag innan þjóðgarðsins á Þingvöllum fyrirspurn til forsætisráðherra
 21. Starfsemi Fjárfestingarstofu -- orkusviðs fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 22. Stuðningur við frjáls félagasamtök fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 23. Stuðningur við frjáls félagasamtök fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 24. Stuðningur við frjáls félagasamtök fyrirspurn til umhverfisráðherra
 25. Stuðningur við frjáls félagasamtök fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 26. Stuðningur við frjáls félagasamtök fyrirspurn til samgönguráðherra
 27. Stuðningur við frjáls félagasamtök á sviði umhverfis- og náttúruverndarmála fyrirspurn til menntamálaráðherra
 28. Tilnefning á heimsminjaskrá UNESCO fyrirspurn til menntamálaráðherra
 29. Umhverfisstofnun óundirbúin fyrirspurn til umhverfisráðherra
 30. Úthlutun listamannalauna árin 2000, 2001 og 2002 fyrirspurn til menntamálaráðherra
 31. Þátttaka Landsvirkjunar í menningartengdu starfi fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 32. Þátttaka opinberra stofnana í velvildarstarfi fyrirspurn til fjármálaráðherra
 33. Þátttaka ríkissjóðs í kostnaði við undirbúning álvers í Reyðarfirði fyrirspurn til iðnaðarráðherra

126. þing, 2000–2001

 1. Ályktanir NASCO fyrirspurn til utanríkisráðherra
 2. Dreifing á erótísku sjónvarpsefni óundirbúin fyrirspurn til menntamálaráðherra
 3. Erindi verkefnisstjórnar rammaáætlunar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 4. Fjöldi og orsakir umferðarslysa á Reykjanesbraut fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 5. Framkvæmdir tengdar Reykjanesbraut fyrirspurn til samgönguráðherra
 6. Hjólreiðamenn á Reykjanesbraut fyrirspurn til samgönguráðherra
 7. Kísilgúrvinnsla úr Mývatni fyrirspurn til umhverfisráðherra
 8. Kynningarstarf Flugmálastjórnar fyrirspurn til samgönguráðherra
 9. Manneldis- og neyslustefna fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 10. Mat á umhverfisáhrifum þjóðgarðs á svæðinu norðan Vatnajökuls fyrirspurn til umhverfisráðherra
 11. Nýting sláturúrgangs í dýrafóður fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 12. Rekstrarleyfi veitinga- og gististaða fyrirspurn til samgönguráðherra
 13. Samtenging sjúkraskráa fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 14. Skógræktarverkefni fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 15. Staða Íslands gagnvart rammasamningi um loftslagsbreytingar fyrirspurn til umhverfisráðherra
 16. Tillaga stjórnvalda um svokallað íslenskt ákvæði Kyoto-bókunarinnar fyrirspurn til umhverfisráðherra
 17. Tilraunaskólar og nýjungar í skólastarfi fyrirspurn til menntamálaráðherra
 18. Varúðarregla, 15. regla Ríó-yfirlýsingarinnar fyrirspurn til umhverfisráðherra
 19. Yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri, skipulagðri glæpastarfsemi fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 20. Þátttaka Íslendinga í þingi Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar fyrirspurn til umhverfisráðherra

125. þing, 1999–2000

 1. Aðgerðir til að vinna gegn áhrifum loftslagsbreytinga fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 2. Aðgerðir til að vinna gegn áhrifum loftslagsbreytinga fyrirspurn til samgönguráðherra
 3. Áhrif stórrar álbræðslu á fámennt samfélag fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 4. Breyting á verkaskiptingu innan Stjórnarráðsins fyrirspurn til forsætisráðherra
 5. Endurskoðun laga um mat á umhverfisáhrifum fyrirspurn til umhverfisráðherra
 6. Erfðabreyttar afurðir fyrirspurn til umhverfisráðherra
 7. Forgangur kostaðra dagskrárliða Ríkisútvarpsins fyrirspurn til menntamálaráðherra
 8. Framleiðsla og markaðssetning vistvænna og lífrænna afurða fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 9. Frummatsskýrsla um álver á Reyðarfirði fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 10. Fullorðinsfræðsla fatlaðra fyrirspurn til menntamálaráðherra
 11. Gerð vega og vegslóða í óbyggðum fyrirspurn til umhverfisráðherra
 12. Gjald af ferðamönnum á friðlýstum svæðum fyrirspurn til umhverfisráðherra
 13. Heimasíða "Hraunals" um álverið á Reyðarfirði óundirbúin fyrirspurn til umhverfisráðherra
 14. Kortlagning ósnortinna víðerna fyrirspurn til umhverfisráðherra
 15. Kostnaður af losun gróðurhúsalofttegunda fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 16. Kostun dagskrár Ríkisútvarpsins fyrirspurn til menntamálaráðherra
 17. Kyoto-bókunin fyrirspurn til utanríkisráðherra
 18. Náttúruverndarþing fyrirspurn til umhverfisráðherra
 19. Nefnd um innlenda orkugjafa fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 20. Samningur um líffræðilega fjölbreytni fyrirspurn til umhverfisráðherra
 21. Samningur um raforkusölu til álbræðslu á Reyðarfirði fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 22. Sérstaða framhaldsskóla með bekkjakerfi óundirbúin fyrirspurn til menntamálaráðherra
 23. Staða Íslands gagnvart rammasamningi Sameinuðu þjóðanna um umhverfisáhrif fyrirspurn til umhverfisráðherra
 24. Staðardagskrá 21 fyrirspurn til umhverfisráðherra
 25. Starfsemi kjarnorkuendurvinnslustöðvanna í Dounreay og Sellafield fyrirspurn til umhverfisráðherra
 26. Umhverfisstefna í ríkisrekstri fyrirspurn til umhverfisráðherra

124. þing, 1999

 1. Fyrirhugaðar heræfingar NATO á Íslandi óundirbúin fyrirspurn til umhverfisráðherra

Meðflutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. Framkvæmdir við Gjábakkaveg fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 2. Mengunarmælingar við Þingvallavatn fyrirspurn til munnlegs svars til umhverfisráðherra
 3. Peningamarkaðs- og skammtímasjóðir beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra

135. þing, 2007–2008

 1. Kostnaður við Kárahnjúkavirkjun beiðni um skýrslu til iðnaðarráðherra
 2. Kostnaður við Kárahnjúkavirkjun fyrirspurn til fjármálaráðherra
 3. Náms- og starfsráðgjöf fyrirspurn til menntamálaráðherra
 4. Norrænt samstarf 2007 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs
 5. Samningar, viljayfirlýsingar og fyrirheit ráðherra beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 6. Skuldbindingar íslenskra sveitarfélaga í EES-samningnum beiðni um skýrslu til utanríkisráðherra
 7. Teigsskógur fyrirspurn til samgönguráðherra
 8. Teigsskógur fyrirspurn til umhverfisráðherra

134. þing, 2007

 1. Samningar, viljayfirlýsingar og fyrirheit ráðherra beiðni um skýrslu til forsætisráðherra

133. þing, 2006–2007

 1. Kostnaður ríkisins við rannsókn og rekstur Baugsmálsins fyrirspurn til dómsmálaráðherra

131. þing, 2004–2005

 1. Langtímaatvinnuleysi fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra

130. þing, 2003–2004

 1. Framkvæmd alþingiskosninganna 10. maí 2003 beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 2. Störf einkavæðingarnefndar beiðni um skýrslu til forsætisráðherra

127. þing, 2001–2002

 1. Ráðstöfunarfé ráðherra og ráðstöfun óskipts fjár á safnliðum fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Skattfríðindi í skjóli laga um alþjóðleg viðskiptafélög fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 3. Tækniháskóli Íslands fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra

125. þing, 1999–2000

 1. Tilfærsla á aflahlutdeild beiðni um skýrslu til sjávarútvegsráðherra
 2. Tilfærsla á aflamarki beiðni um skýrslu til sjávarútvegsráðherra