Ólafur G. Einarsson: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. Aðstaða fatlaðra nemenda í Menntaskólanum við Hamrahlíð munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Aðstaða nemenda við Fjölbrautaskólann í Breiðholti munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 3. Álitsgerðir Háskóla Íslands um ESB-aðild svar sem menntamálaráðherra
 4. Bókmenntakynningarsjóður svar sem menntamálaráðherra
 5. Dreifikerfi Ríkisútvarpsins svar sem menntamálaráðherra
 6. Fiskvinnsluskólinn munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 7. Flutningur leikskóla Heyrnleysingjaskólans svar við óundirbúinni fyrirspurn sem menntamálaráðherra
 8. Flutningur tónlistar og leikhúsverka í sjónvarpi munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 9. Forgangsröð kennslu erlendra tungumála munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 10. Framkvæmd jafnréttislaga (fræðsla um jafnréttismál o.fl.) svar sem menntamálaráðherra
 11. Framtíðarnýting Safnahússins munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 12. Fræðsla í fjármálaumsýslu í skólum svar sem menntamálaráðherra
 13. Húsnæðisaðstaða Fjölbrautaskólans við Ármúla munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 14. Íþróttakennaraskóli Íslands að Laugarvatni svar sem menntamálaráðherra
 15. Kennsla faggreina í netagerð munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 16. Kostnaður við dagskrárgerð í Ríkisútvarpinu svar sem menntamálaráðherra
 17. Lán til náms í iðnhönnun munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 18. Listskreytingasjóður ríkisins svar sem menntamálaráðherra
 19. Miðstöð fyrir nám í matvælagreinum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 20. Niðurfelling afnotagjalda af útvarpi svar sem menntamálaráðherra
 21. Reglur Lánasjóðs íslenskra námsmanna munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 22. Reglur LÍN um nám foreldra fatlaðra barna munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 23. Rekstur svæðisstöðva Ríkisútvarpsins svar sem menntamálaráðherra
 24. Samningar við kennarafélögin svar við óundirbúinni fyrirspurn sem menntamálaráðherra
 25. Samskipti LÍN og stúdenta í Þýskalandi svar sem menntamálaráðherra
 26. Samstarf Alþýðuskólans á Eiðum og Menntaskólans á Egilsstöðum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 27. Samstarfsnefnd um málefni útlendinga á Íslandi svar við óundirbúinni fyrirspurn sem menntamálaráðherra
 28. Sjóður til að styrkja efnilega íþróttamenn munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 29. Skólar á háskólastigi svar sem menntamálaráðherra
 30. Skólar fyrir fatlaða svar sem menntamálaráðherra
 31. Stefnumótun á sviði fullorðinsfræðslu svar sem menntamálaráðherra
 32. Sumarmissiri við Háskóla Íslands munnlegt svar sem menntamálaráðherra

117. þing, 1993–1994

 1. Aðgerðir fyrir ungmenni sem hafa flosnað upp úr skóla munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Aðstæður fatlaðra í skólum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 3. Athugasemdir Ríkisendurskoðunar og yfirskoðunarmanna ríkisreiknings svar sem menntamálaráðherra
 4. Auglýsing frá Morgunblaðinu munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 5. Átak gegn einelti munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 6. Biðlaunaréttur svar sem menntamálaráðherra
 7. Breyttar úthlutunarreglur LÍN svar við óundirbúinni fyrirspurn sem menntamálaráðherra
 8. Bygging framhaldsskóla í Borgarholti svar sem menntamálaráðherra
 9. Endurbætur á Þjóðminjasafni munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 10. Endurskoðun grunnskólalaga svar við óundirbúinni fyrirspurn sem menntamálaráðherra
 11. Forvarnir í skólum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 12. Framlög til vísindarannsókna munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 13. Framtíðarskipulag á Laugarvatni munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 14. Fullorðinsfræðsla svar sem menntamálaráðherra
 15. Háskólinn á Akureyri svar sem menntamálaráðherra
 16. Heimildarmyndir munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 17. Héraðsskólinn í Reykjanesi munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 18. Húsrými Þjóðarbókhlöðu svar við óundirbúinni fyrirspurn sem menntamálaráðherra
 19. Íþróttakennsla í framhaldsskólum svar sem menntamálaráðherra
 20. Kvikmyndaeftirlit munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 21. Lánasjóður íslenskra námsmanna munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 22. Leyfi setts framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins svar við óundirbúinni fyrirspurn sem menntamálaráðherra
 23. Listaháskóli svar við óundirbúinni fyrirspurn sem menntamálaráðherra
 24. Listaverkakaup Listasafns Íslands svar sem menntamálaráðherra
 25. Málefni Blindrabókasafns munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 26. Námsefni í fíknivörnum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 27. Ofbeldi í myndmiðlum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 28. Rekstur grunnskóla svar sem menntamálaráðherra
 29. Safnahúsið munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 30. Skipan nefndar til að kanna áhrif laga um LÍN á hagi námsmanna svar við óundirbúinni fyrirspurn sem menntamálaráðherra
 31. Skólamannvirki á Laugarvatni svar sem menntamálaráðherra
 32. Skólanefndir munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 33. Skólaskip munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 34. Skólastarf í grunn- og framhaldsskólum sl. þrjú ár skýrsla menntamálaráðherra skv. beiðni
 35. Starfsemi héraðsskóla svar sem menntamálaráðherra
 36. Starfsþjálfun iðnnema svar sem menntamálaráðherra
 37. Styrkir úr Íþróttasjóði svar sem menntamálaráðherra
 38. Störf útvarpslaganefndar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem menntamálaráðherra
 39. Uppeldisháskóli á Íslandi svar við óundirbúinni fyrirspurn sem menntamálaráðherra
 40. Útboð á ræstingu í framhaldsskólum svar sem menntamálaráðherra
 41. Verknámskennsla í framhaldsskólum svar sem menntamálaráðherra
 42. Þjónusta Ríkisútvarpsins við heyrnarskerta og heyrnarlausa munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 43. Þróun og rannsóknir á táknmáli svar sem menntamálaráðherra
 44. Þróun samstarfs Kennaraháskólans og Þroskaþjálfaskólans svar sem menntamálaráðherra

116. þing, 1992–1993

 1. Barnasjónvarp munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Bókaútgáfa á vegum ríkisins munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 3. Bréf menntamálaráðuneytisins til Norræna kvikmyndasjóðsins svar við óundirbúinni fyrirspurn sem menntamálaráðherra
 4. Bygging húsnæðis fyrir matvælaiðjubraut Menntaskólans í Kópavogi munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 5. Bæklingur meiri hluta stjórnar LÍN munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 6. Efling íþróttaiðkunar kvenna munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 7. Einsetinn skóli svar sem menntamálaráðherra
 8. Endurskoðun laga um grunn- og framhaldsskóla munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 9. Endurskoðun laga um Lánasjóð íslenskra námsmanna munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 10. Endurskoðun laga um Þjóðleikhús munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 11. Farskóli Kennaraháskóla Íslands munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 12. Fjöldi leiðbeinenda í grunnskólum svar sem menntamálaráðherra
 13. Flutningur á rekstri grunnskóla til sveitarfélaga munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 14. Framhaldsnám í listgreinum svar sem menntamálaráðherra
 15. Framtíð húss gamla Stýrimannaskólans munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 16. Framtíð húss gamla Stýrimannaskólans munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 17. Fræðsluefni um EES munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 18. Fullorðinsfræðsla svar sem menntamálaráðherra
 19. Héraðsskólar munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 20. Íslenskukennsla fyrir fullorðna nýbúa munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 21. Íþróttir, æskulýðs- og tómstundastarfsemi munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 22. Kennsla í táknmálstúlkun munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 23. Lánasjóður íslenskra námsmanna (fækkun lánsumsókna) svar sem menntamálaráðherra
 24. Lánasjóður íslenskra námsmanna (nám í listgreinum) svar sem menntamálaráðherra
 25. Málefni Ríkisútvarpsins munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 26. Móttökuskilyrði sjónvarps og hljóðvarps á Djúpavogi svar sem menntamálaráðherra
 27. Nám og námskröfur innan EES svar sem menntamálaráðherra
 28. Námsgagnastofnun munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 29. Námskeið og námsgögn fyrir nýbúabörn munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 30. Námsstyrkir doktorsefna munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 31. Niðurskurður kennslu í skólakerfinu svar sem menntamálaráðherra
 32. Niðurskurður kennslustunda 1992 svar sem menntamálaráðherra
 33. Rannsókna- og vísindastefna ríkisstjórnarinnar skýrsla menntamálaráðherra skv. beiðni
 34. Ráðstafanir til að sporna við ólæsi munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 35. Skilyrði útvarps- og sjónvarpssendinga í Austurlandskjördæmi svar sem menntamálaráðherra
 36. Skólamáltíðir svar sem menntamálaráðherra
 37. Starf og eignir húsmæðraskóla svar sem menntamálaráðherra
 38. Starfsemi Menningarsjóðs útvarpsstöðva svar sem menntamálaráðherra
 39. Útboð á vegum menntamálaráðuneytisins svar sem menntamálaráðherra
 40. Úthlutanir úr Kvikmyndasjóði Íslands svar sem menntamálaráðherra
 41. Varsla minja í umsjá Þjóðminjasafns svar sem menntamálaráðherra
 42. Verkmenntun í framhaldsskólum svar sem menntamálaráðherra

115. þing, 1991–1992

 1. Aðgangur íslenskra námsmanna að háskólum ríkja Evrópubandalagsins munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Auglýsinga- og kynningarkostnaður menntamálaráðuneytis svar sem menntamálaráðherra
 3. Beiting lögregluvalds í forræðismálum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 4. Bókmenntaverðlaun Halldórs Laxness munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 5. Endurskoðun laga um grunnskóla og framhaldsskóla munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 6. Fjöldi leiðbeinenda í grunnskólum svar sem menntamálaráðherra
 7. Framhaldsdeildir við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 8. Fræðsla í fjármálaumsýslu í skólum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 9. Fræðsla í íslensku fyrir innflytjendur munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 10. Fræðsla í skyndihjáp í grunnskólum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 11. Fullorðinsfræðsla munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 12. Háskólamenntun í listum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 13. Hlutleysi Fréttastofu Ríkisútvarpsins svar við óundirbúinni fyrirspurn sem menntamálaráðherra
 14. Innheimta og ráðstöfun sérstaks eignarskatts svar sem menntamálaráðherra
 15. Inntaka nýnema í framhaldsskóla og háskóla munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 16. Kennaramenntun munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 17. Kennaranám með fjarkennslusniði munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 18. Kennarar og leiðbeinendur í framhaldsskólum svar sem menntamálaráðherra
 19. Kennslutímar í grunnskólum svar sem menntamálaráðherra
 20. Málefni grunnskóla og framhaldsskóla svar sem menntamálaráðherra
 21. Málefni leikskólans svar sem menntamálaráðherra
 22. Móttökuskilyrði hljóðvarps og sjónvarps á Vopnafirði munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 23. Móttökuskilyrði útvarps og sjónvarps munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 24. Myndbirtingar af börnum í dagblöðum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 25. Nefnd til að endurskoða útvarpslögin svar við óundirbúinni fyrirspurn sem menntamálaráðherra
 26. Niðurskurður á þjónustu í grunnskólum og framhaldsskólum svar sem menntamálaráðherra
 27. Nýr langbylgjusendir munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 28. Ráðning skólastjóra Leiklistarskólans munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 29. Skólagjöld svar sem menntamálaráðherra
 30. Staða táknmálstúlkunar munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 31. Starfsemi skóla munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 32. Stofnun sjávarútvegsskóla munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 33. Svæðisútvarp á Vesturlandi munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 34. Textavarp munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 35. Umhverfisfræðsla munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 36. Útskrifaðir kennarar frá Kennaraháskóla Íslands svar sem menntamálaráðherra
 37. Verndun Stýrimannaskólans munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 38. Þátttaka Íslands í Ólympíuskákmótinu svar við óundirbúinni fyrirspurn sem menntamálaráðherra

113. þing, 1990–1991

 1. Norrænt samstarf skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs

111. þing, 1988–1989

 1. Afkoma ríkissjóðs beiðni um skýrslu til ríkisendurskoðandi
 2. Norrænt samstarf 1988-1989 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs

110. þing, 1987–1988

 1. Norrænt samstarf 1987-1988 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs

109. þing, 1986–1987

 1. Norrænt samstarf 1986 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs

100. þing, 1978–1979

 1. Atvinnumál aldraðra fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 2. Eignarráð á flugstöðinni á Keflavíkurflugvelli fyrirspurn til utanríkisráðherra
 3. Málefni Landakotsspítala fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 4. Störf nefndar til að kanna framleiðslu- og þjónustustarfssemi hins opinbera fyrirspurn til fjármálaráðherra
 5. Útbreiðsla sjónvarps fyrirspurn til menntamálaráðherra

96. þing, 1974–1975

 1. Kaup á Nesstofu fyrirspurn til menntamálaráðherra

94. þing, 1973–1974

 1. Almenningsbókasöfn fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Álag á útsvör fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 3. Réttarstaða tjónaþola fyrirspurn til dómsmálaráðherra

93. þing, 1972–1973

 1. Inngönguréttindi kennara í háskólanum fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Opinberar framkvæmdir í Reykjaneskjördæmi fyrirspurn til forsætisráðherra
 3. Orlof og þjónusta staðgöngumanna í landbúnaði fyrirspurn til landbúnaðarráðherra

Meðflutningsmaður

123. þing, 1998–1999

 1. Vestnorræna ráðið 1998 skýrsla Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins

122. þing, 1997–1998

 1. Vestnorræna ráðið 1997 skýrsla Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins

115. þing, 1991–1992

 1. Endurskoðun laga um grunnskóla og framhaldsskóla munnlegt svar sem menntamálaráðherra

113. þing, 1990–1991

 1. Staða samningaviðræðna EFTA og EB og aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu beiðni um skýrslu til utanríkisráðherra
 2. Vaxtamál beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra

112. þing, 1989–1990

 1. Norrænt samstarf 1989 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs
 2. Nýtt álver beiðni um skýrslu til iðnaðarráðherra

111. þing, 1988–1989

 1. Aðalnámsskrá fyrir grunnskóla beiðni um skýrslu til menntamálaráðherra
 2. Eftirgjöf opinberra gjalda beiðni um skýrslu til ríkisendurskoðandi
 3. Málefni Sigló hf. og fleira beiðni um skýrslu til ríkisendurskoðandi

109. þing, 1986–1987

 1. Jöfnunargjald af innfluttum kartöflum beiðni um skýrslu til landbúnaðarráðherra

108. þing, 1985–1986

 1. Löggæsla á höfuðborgarsvæðinu fyrirspurn til munnlegs svars til dómsmálaráðherra
 2. Norrænt samstarf 1985 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs

107. þing, 1984–1985

 1. Norrænt samstarf 1984 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs

105. þing, 1982–1983

 1. Byggðaþróun í Árneshreppi fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 2. Hlutdeild Hafnarfjarðarkaupstaðar í framleiðslugjaldstekjum af ÍSAL fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra
 3. Kostnaður vegna athugunar á starfsemi Íslenska álfélagsins fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 4. Veðurfregnir fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra

104. þing, 1981–1982

 1. Framkvæmd jöfnunar á starfsskilyrðum atvinnuveganna beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 2. Hlutdeild Hafnarfjarðarbæjar í framleiðslugjöldum ÍSALs fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra

94. þing, 1973–1974

 1. Aðaldalsflugvöllur og flugsamgöngur við Kópasker fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 2. Embætti umboðsmanns Alþingis fyrirspurn til munnlegs svars til dómsmálaráðherra
 3. Hitun húsa með raforku fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 4. Málefni útflutningsiðnaðar og lagmetis fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 5. Raforkumál á Snæfellsnesi fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 6. Störf stjórnarskrárnefndar fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra
 7. Verðlagning ríkisjarða fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra