Ragnhildur Helgadóttir: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

113. þing, 1990–1991

 1. Evrópuráðið skýrsla Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins

112. þing, 1989–1990

 1. Evrópuráðið skýrsla Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins
 2. Norræna sjóréttarstofnunin fyrirspurn til menntamálaráðherra
 3. Norræna þjóðfræðistofnunin fyrirspurn til menntamálaráðherra

111. þing, 1988–1989

 1. Evrópuráðið skýrsla Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins
 2. Heimahjúkrun fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Staðfesting ýmissa sáttmála Evrópuráðsins fyrirspurn til utanríkisráðherra

110. þing, 1987–1988

 1. Evrópuráðið 1988 skýrsla Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins
 2. Fæðingarorlof fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Greiðsla fæðingarorlofs fyrirspurn til heilbrigðisráðherra

109. þing, 1986–1987

 1. Aðstoð við foreldra veikra barna munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 2. Alnæmissjúklingar munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 3. Geðheilbrigðismál munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 4. Heildarendurskoðun sóttvarnarlöggjafar munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 5. Hjálparkalltæki munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 6. Hjálparstöð fyrir börn og unglinga munnlegt svar sem forsætisráðherra
 7. Íslensk heilbrigðisáætlun skýrsla heilbrigðisráðherra
 8. Kaup ríkisins á Borgarspítalanum munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 9. Lokun deilda á sjúkrahúsum munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 10. Lyfjakostnaður munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 11. Samningaviðræður tannlækna og Tryggingastofnunar munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 12. Sálfræðiþjónusta á Austurlandi munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 13. Sjúkranuddarar munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 14. Skipan í héraðslæknisembætti á Vestfjörðum munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 15. Skortur á hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 16. Stefnumörkun í áfengismálum munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 17. Stöðugildi á heilbrigðisstofnunum svar sem heilbrigðisráðherra
 18. Vistunarvandi öryrkja munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra

108. þing, 1985–1986

 1. Athvarf fyrir unga fíkniefnaneytendur munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 2. Eftirlaun til aldraðra munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 3. Einkarekstur á heilsugæslustöðvum munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 4. Endurskoðun fjarskiptalaga munnlegt svar sem samgönguráðherra
 5. Fé tannverndarsjóðs munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 6. Fræðsla varðandi kynlíf og barneignir munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 7. Fæðingarorlof munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 8. Geðheilbrigðismál munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 9. Heilsugæsla á Vopnafirði munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 10. Heilsuhæli NLFÍ svar sem heilbrigðisráðherra
 11. Hollustuvernd ríkisins munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 12. Iðgjöld bifreiðatrygginga munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 13. Kostnaður af starfsemi Krabbameinsfélags Íslands munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 14. Leghálskrabbameinsleit munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 15. Leit að brjóstakrabbameini munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 16. Lækningarmáttur jarðsjávarins við Svartsengi munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 17. Málefni bótaþega almannatrygginga svar sem heilbrigðisráðherra
 18. Rannsóknir við Mývatn munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 19. Stefna í málefnum vímuefnaneytenda munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 20. Tóbaksvarnarlög munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 21. Útgjöld vegna læknis- og lyfjakostnaðar svar sem heilbrigðisráðherra
 22. Vímuefnasjúklingar munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra

107. þing, 1984–1985

 1. Bókmenntaverðlaun Jóns Sigurðssonar munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Fiskiðnskóli á Siglufirði munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 3. Framhaldsskólar og námsvistargjöld munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 4. Hlustunarskilyrði hljóðvarps munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 5. Höfundalög munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 6. Kjör og starfsaðstaða framhaldskólakennara munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 7. Leiðsögukennarar munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 8. Listiðnaður og iðnhönnun munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 9. Lögverndun á starfsheiti og starfsréttindum kennara munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 10. Nám á háskólastigi á Akureyri munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 11. Námaleyfi Kísiliðjunnar munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 12. Norskt sjónvarp um gervihnött munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 13. Reglur um byggingar framhaldsskóla munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 14. Samfelldur skólatími munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 15. Skipun nýs útvarpsstjóra munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 16. Skólakostnaður (um skólakostnað) munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 17. Starfsemi húsmæðraskóla munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 18. Sýningar Þjóðleikhússins munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 19. Söluskattur af bókum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 20. Tannsmíðanám munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 21. Uppeldisstörf á dagvistarheimilum munnlegt svar sem menntamálaráðherra

106. þing, 1983–1984

 1. Almenningsbókasöfn munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Átak gegn útbreiðslu ávana- og fíkniefna munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 3. Byggingarkostnaður við Útvarpshúsið munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 4. Byggingarkostnaður við Þjóðarbókhlöðuna munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 5. Fræðsla varðandi kynlíf og barneignir munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 6. Fullorðinsfræðsla munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 7. Íslenskt efni á myndsnældum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 8. Kvikmyndasafn Íslands munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 9. Lánasjóður íslenskra námsmanna munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 10. Lífríki Breiðafjarðar munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 11. Móttökuskilyrði sjónvarps í N-Þingeyjarsýslu munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 12. Námsgagnastofnun munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 13. Námsvistargjöld munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 14. Norrænt sjónvarpssamstarf munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 15. Notkun sjónvarpsefnis í skólum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 16. Ný þjóðminjalög munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 17. Rekstur grunnskóla munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 18. Staða skrifstofustjóra í menntamálaráðuneytinu munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 19. Staðfesting Flórens-sáttmála munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 20. Starfs- og endurmenntun vegna tækniþróunar munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 21. Starfsskilyrði myndlistarmanna munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 22. Umhverfismál munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 23. Útgáfa sérkennslugagna munnlegt svar sem menntamálaráðherra

103. þing, 1980–1981

 1. Undirbúningur mála í heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti fyrirspurn til heilbrigðisráðherra

100. þing, 1978–1979

 1. Könnun á persónulegum högum og viðhorfum nemenda í 8. bekk grunnskóla fyrirspurn til forsætisráðherra

98. þing, 1976–1977

 1. Norrænt samstarf 1976 skýrsla ráðherra norrænna samstarfsmálaÍslandsdeild Norðurlandaráðs

94. þing, 1973–1974

 1. Endurskoðun laga um almannatryggingar fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 2. Félagsráðgjöf fyrirspurn til menntamálaráðherra
 3. Lán til íbúðarhúsabygginga bænda fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 4. Mál togarans Henriette fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 5. Sala á tækjum til ölgerðar fyrirspurn til dómsmálaráðherra

80. þing, 1959–1960

 1. Fræðsla í þjóðfélagsfræðum fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Gjaldeyrislántaka fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 3. Vextir af íbúðarlánum sparisjóða fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 4. Þörf atvinnuveganna fyrir sérmenntað fólk fyrirspurn til menntamálaráðherra

Meðflutningsmaður

113. þing, 1990–1991

 1. Staða samningaviðræðna EFTA og EB og aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu beiðni um skýrslu til utanríkisráðherra
 2. Vaxtamál beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra

112. þing, 1989–1990

 1. Kaup Landsbanka Íslands á hlutabréfum Sambands íslenskra samvinnufélaga í Samvinnubankanum beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra
 2. Nýtt álver beiðni um skýrslu til iðnaðarráðherra
 3. Stefna Íslendinga gagnvart Evrópubandalaginu skýrsla sérnefnd

111. þing, 1988–1989

 1. Aðalnámsskrá fyrir grunnskóla beiðni um skýrslu til menntamálaráðherra

109. þing, 1986–1987

 1. Kaup ríkisins á Borgarspítalanum munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra

108. þing, 1985–1986

 1. Einkarekstur á heilsugæslustöðvum munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra

107. þing, 1984–1985

 1. Fiskiðnskóli á Siglufirði munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Söluskattur af bókum munnlegt svar sem menntamálaráðherra

106. þing, 1983–1984

 1. Fullorðinsfræðsla munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Starfs- og endurmenntun vegna tækniþróunar munnlegt svar sem menntamálaráðherra

98. þing, 1976–1977

 1. Geðdeild Landsspítalans fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra
 2. Kennaraskortur á grunnskólastigi fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 3. Málefni vangefinna og fjölfatlaðra fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra
 4. Rannsókn á reki gúmbjörgunarbáta fyrirspurn til munnlegs svars til dómsmálaráðherra

93. þing, 1972–1973

 1. Afkoma hraðfrystihúsa fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 2. Afkomu skuttogara fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 3. Málefni geðsjúkra fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra
 4. Rekstur hraðfrystihúsanna fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 5. Útbreiðsla sjónvarps fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra