Finnur Jónsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

70. þing, 1950–1951

 1. 162 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, atvinnuaukning í kaupstöðun og kauptúnum
 2. 224 breytingartillaga, aðstoð til bænda á óþurrkasvæðunum (austan- og norðanlands)
 3. 235 breytingartillaga, gengisskráning o.fl.
 4. 347 breytingartillaga, aðstoð til útvegsmanna
 5. 446 breytingartillaga, aðstoð til útvegsmanna
 6. 461 breytingartillaga, almannatryggingar
 7. 465 breytingartillaga, gengisskráning o.fl.
 8. 684 breytingartillaga, skömmtun á byggingarvörum
 9. 750 breytingartillaga, sjóveðskröfur síldveiðisjómanna
 10. 791 breytingartillaga, þorskveiðitilraunir með herpinót

69. þing, 1949–1950

 1. 106 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 2. 123 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir fiskiskip
 3. 303 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 4. 353 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, skipamælingar
 5. 355 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarsoð
 6. 483 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, fiskimálasjóður
 7. 538 nál. með brtt., hvíldartími háseta á togurum
 8. 586 breytingartillaga, verðlag, verðlagseftirlit og verðlagsdómur
 9. 626 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 10. 628 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, hlutatryggingasjóður bátaútvegsins
 11. 651 nál. með rökst. minnihluta allsherjarnefndar, útflutningur veiðiskipa
 12. 684 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Keflavíkur- og Njarðvíkurhreppum
 13. 740 framhaldsnefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, útflutningur veiðiskipa
 14. 754 breytingartillaga, verðjöfnun á benzíni

68. þing, 1948–1949

 1. 116 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, síldarbræðsluskip
 2. 334 breytingartillaga, samkomudagur reglulegs Alþingis 1949
 3. 359 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Höfn í Hornafirði
 4. 373 breytingartillaga, áburðarverksmiðja
 5. 449 nefndarálit, húsaleiga
 6. 494 breytingartillaga, fjárlög 1949
 7. 547 breytingartillaga, jeppabifreiðar
 8. 637 breytingartillaga, áburðarverksmiðja
 9. 718 breytingartillaga, fjárlög 1949
 10. 763 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, hlutatryggingarsjóður bátaútvegsins
 11. 816 rökstudd dagskrá, óeirðirnar 30. marz 1949

67. þing, 1947–1948

 1. 50 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands
 2. 405 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, hvíldartími háseta á botnvörpuskipum
 3. 436 breytingartillaga, sóknargjöld
 4. 485 breytingartillaga, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)
 5. 511 breytingartillaga, Sinfóníuhljómsveit Íslands
 6. 551 rökstudd dagskrá, Reykjavíkurhöfn
 7. 663 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting nokkurra laga

66. þing, 1946–1947

 1. 251 breytingartillaga, bátaútvegurinn o. fl.
 2. 261 breytingartillaga, bátaútvegurinn o. fl.
 3. 527 breytingartillaga, innlend endurtrygging, stríðsslysatrygging skipshafna o. fl.

64. þing, 1945–1946

 1. 532 breytingartillaga, útflutningur á afurðum bátaútvegsins

63. þing, 1944–1945

 1. 67 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, nýbygging fiskiskipa
 2. 219 breytingartillaga, nýbygging fiskiskipa
 3. 504 breytingartillaga, heilsuverndarstöðvar
 4. 754 breytingartillaga, skipun læknishéraða
 5. 1253 breytingartillaga, endurveiting borgararéttinda

62. þing, 1943

 1. 252 breytingartillaga, vinnuhæli berklasjúklinga
 2. 395 breytingartillaga, rafmagnsveita Reykjaness
 3. 517 breytingartillaga, fjárlög 1944
 4. 520 breytingartillaga, heilsuhæli fyrir drykkjumenn

61. þing, 1942–1943

 1. 164 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, fiskveiðasjóður Íslands
 2. 310 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, nýjar síldarverksmiðjur
 3. 466 breytingartillaga, jarðræktarlög
 4. 572 nefndarálit meirihluta ar, aðflutningstollar á efni til rafvirkjana
 5. 593 nefndarálit minnihluta ar, aukauppbót á styrki til skálda, rithöfunda, vísindamanna og listamanna
 6. 643 breytingartillaga, síldartunnur
 7. 669 breytingartillaga, síldarmjöl til fóðurbætis

60. þing, 1942

 1. 38 breytingartillaga, söluverð á síldarmjöli til fóðurbætis
 2. 108 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, úthlutun bifreiða
 3. 165 nefndarálit minnihluta ar, drykkjumannahæli

59. þing, 1942

 1. 108 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, dómnefnd í kaupgjalds- og verðlagsmálum
 2. 156 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, jöfnunarsjóður aflahluta
 3. 269 breytingartillaga, ábyrgð fyrir lánum til rafveituframkvæmda
 4. 343 breytingartillaga, hlutatryggingafélög
 5. 349 nefndarálit allsherjarnefndar, lækningaleyfi

56. þing, 1941

 1. 373 breytingartillaga, húsmæðrafræðsla í kaupstöðum
 2. 583 breytingartillaga, sala Hvanneyrar í Siglufirði
 3. 700 breytingartillaga, fjárlög

54. þing, 1939–1940

 1. 31 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, skuldaskilasjóður vélbátaeigenda
 2. 40 breytingartillaga, síldarverksmiðjur ríkisins
 3. 114 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 4. 237 breytingartillaga, síldarverksmiðjur ríkisins
 5. 241 breytingartillaga, síldarverksmiðjur ríkisins
 6. 408 breytingartillaga, fjárlög 1940
 7. 562 breytingartillaga, héraðsskólar
 8. 601 breytingartillaga, bráðabirgðaráðstafanir
 9. 602 breytingartillaga, fiskimálanefnd
 10. 612 breytingartillaga, síldarverksmiðja á Raufarhöfn o. fl.
 11. 629 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, fiskimálanefnd
 12. 630 breytingartillaga, síldarverksmiðja á Raufarhöfn o. fl.
 13. 706 breytingartillaga, hlutarútgerðarfélög

53. þing, 1938

 1. 102 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Raufarhöfn
 2. 107 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi
 3. 123 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, togaraútgerðarnefnd
 4. 134 breytingartillaga, húsmæðrafræðsla í sveitum
 5. 185 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vitabyggingar
 6. 206 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, mat á matjessíld og skozkverkaðri síld
 7. 242 breytingartillaga, fjárlög 1939
 8. 292 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðjur ríkisins
 9. 316 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 10. 403 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 11. 424 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðasjóður Íslands
 12. 457 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, rekstrarlánafélög
 13. 568 breytingartillaga, hitaveita í Reykjavík
 14. 578 breytingartillaga, atvinna við siglingar

52. þing, 1937

 1. 116 breytingartillaga, vátryggingarfélög fyrir vélbáta
 2. 191 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, hraðfrystihús fyrir fisk
 3. 192 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, niðursuðuverksmiðjur
 4. 193 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af saltfiski
 5. 194 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, fiskimálanefnd o. fl.
 6. 199 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 7. 358 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, vigt á síld
 8. 431 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðjur ríkisins

51. þing, 1937

 1. 106 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skipsstjóraréttindi til handa Pétri Sigurðssyni
 2. 117 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skuldaskilasjóður vélbátaeigenda
 3. 134 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, skuldaskilasjóður vélbátaeigenda
 4. 174 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, skuldaskilasjóður vélbátaeigenda
 5. 184 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi
 6. 225 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðjur ríkisins
 7. 247 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskimálanefnd o. fl.
 8. 248 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Þórshöfn
 9. 258 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldveiðar með botnvörpu
 10. 259 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar
 11. 264 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hraðfrysting fisks
 12. 315 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vitabyggingar
 13. 339 nefndarálit, hampspuni
 14. 360 breytingartillaga, landhelgisgæzla
 15. 370 breytingartillaga, virkjun Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

50. þing, 1936

 1. 82 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald
 2. 85 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, botnvörpuveiðar
 3. 149 nefndarálit, dragnótaveiði í landhelgi
 4. 184 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, fiskimálanefnd o. fl.
 5. 279 breytingartillaga, gjaldeyrisverzlun o. fl.
 6. 372 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 7. 389 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, kennsla í vélfræði
 8. 489 nefndarálit, útgerð ríkis og bæja
 9. 524 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stýrimannaskólinn
 10. 628 breytingartillaga, Ítalíufiskur

49. þing, 1935

 1. 37 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, hafnsaga í Ísafjarðarkaupstað
 2. 135 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, gæðamerki
 3. 206 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Skuldaskilasjóður vélbátaeigenda
 4. 411 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskimálanefnd o.fl.
 5. 489 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Skuldaskilasjóður vélbátaeigenda
 6. 490 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fiskimat
 7. 603 breytingartillaga, vörugjald Sauðárkrókshrepps
 8. 609 nál. með rökst. meirihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald
 9. 661 nefndarálit, loftskeytastöðvar í skipum
 10. 752 breytingartillaga, fjárlög 1936
 11. 774 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, útgerð ríkis og bæja
 12. 796 nál. með brtt. meirihluta samgöngumálanefndar, brúargerðir
 13. 865 breytingartillaga, framfærslulög
 14. 877 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 15. 932 breytingartillaga, fjárlög 1936

48. þing, 1934

 1. 311 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarbræðslustöð
 2. 313 nál. með rökst. meirihluta sjávarútvegsnefndar, fiskiráð
 3. 341 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðjur ríkisins
 4. 396 breytingartillaga, tollundanþága fyrir tunnuefni og hamp
 5. 423 breytingartillaga samgöngumálanefndar, stjórn og starfræksla póst- og símamála
 6. 618 breytingartillaga, síldarverksmiðjur ríkisins
 7. 650 breytingartillaga, síldarverksmiðjur ríkisins
 8. 662 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, fiskimálanefnd
 9. 692 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, vátryggingar opinna vélbáta
 10. 739 nál. með rökst. meirihluta sjávarútvegsnefndar, Skuldaskilasjóður útgerðarmanna
 11. 743 breytingartillaga, síldarútvegsnefnd
 12. 759 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, vélgæsla á mótorskipum

Meðflutningsmaður

71. þing, 1951–1952

 1. 314 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 2. 406 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 3. 467 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 4. 699 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, samkomulag reglulegs Alþingis 1952

70. þing, 1950–1951

 1. 57 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, friðun rjúpu
 2. 186 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 3. 200 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 4. 210 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, dagskrárfé útvarpsins
 5. 227 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 6. 256 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 7. 273 nefndarálit allsherjarnefndar, hegningarlög
 8. 326 nefndarálit allsherjarnefndar, verðlag
 9. 330 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lóðaskrásetning á Akureyri
 10. 350 nefndarálit allsherjarnefndar, lögtak og fjárnám (lögtak og fjárnám án undanfarins dóms eða sáttar)
 11. 351 nefndarálit allsherjarnefndar, friðun arnar og vals
 12. 373 nál. með brtt. allsherjarnefndar, áfengislög
 13. 401 nefndarálit allsherjarnefndar, talstöðvaþjónusta landssímans
 14. 476 nefndarálit allsherjarnefndar, uppeldisheimili handa vangæfum börnum og unglingum
 15. 491 nál. með brtt. allsherjarnefndar, viðbúnaður vegna ófriðarhættu
 16. 493 nefndarálit allsherjarnefndar, gæðamat iðnaðarvara
 17. 520 nál. með brtt. allsherjarnefndar, endurheimt handrita frá Danmörku
 18. 593 nál. með brtt. allsherjarnefndar, endurskoðun áfengislöggjafar
 19. 639 nál. með rökst. allsherjarnefndar, vélræn upptaka á þingræðum
 20. 681 nál. með brtt. allsherjarnefndar, jöfnunarverð á olíu og benzíni
 21. 708 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur (veiting ríkisborgararéttar)
 22. 709 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög
 23. 811 nefndarálit allsherjarnefndar, námslánasjóður

69. þing, 1949–1950

 1. 80 breytingartillaga, tjón bænda vegna harðinda (rannsókn á tjóni bænda af völdum harðinda vorið 1949)
 2. 108 nál. með brtt. allsherjarnefndar, heimilistæki (innflutningur heimilistækja)
 3. 151 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna (aðstoð til síldarútvegsmanna)
 4. 294 nefndarálit allsherjarnefndar, vinnuhjálp húsmæðra
 5. 468 breytingartillaga, gengisskráning o.fl.
 6. 475 nál. með brtt. allsherjarnefndar, réttarstaða og atvinnuskilyrði kvenna
 7. 518 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lóðakaup í Reykjavík (kaup á lóðum í Grjótaþorpinu í Reykjavík)
 8. 549 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, friðun rjúpu
 9. 550 nál. með brtt. allsherjarnefndar, kristfjárjarðir o.fl.
 10. 669 breytingartillaga, fjárhagsráð
 11. 771 nefndarálit allsherjarnefndar, vélræn upptaka á þingræðum

68. þing, 1948–1949

 1. 68 nefndarálit allsherjarnefndar, byggingarmálefni Reykjavíkur
 2. 77 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar
 3. 102 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar
 4. 117 breytingartillaga, vegalagabreyting
 5. 150 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, aðstoð til síldarútvegsmanna
 6. 154 nefndarálit allsherjarnefndar, lóðasala í Reykjavík
 7. 179 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, aðstoð til síldarútvegsmanna
 8. 195 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, aðstoð til síldarútvegsmanna
 9. 289 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 10. 319 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 11. 329 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 12. 361 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 13. 385 nefndarálit allsherjarnefndar, kyrrsetning og lögbann
 14. 387 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Keflavík
 15. 463 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 16. 478 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 17. 492 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 18. 576 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnámsheimild á Efri-Skútu og Neðri-Skútu
 19. 582 nefndarálit allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi Neskaupstaðar
 20. 584 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 21. 599 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, utanríkisráðuneytið og fulltrúar þess erlendis
 22. 648 nefndarálit allsherjarnefndar, erfðalög
 23. 712 breytingartillaga, fjárlög 1949
 24. 717 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskiðjuver í Reykjavík
 25. 725 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 26. 776 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, loftflutningur milli landa
 27. 778 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðungaruppboð

67. þing, 1947–1948

 1. 137 nefndarálit allsherjarnefndar, nafnbreyting Vinnuveitendafélags Íslands
 2. 180 rökstudd dagskrá, Faxaflóasíld
 3. 237 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stýrimannsskírteini og vélstjóraskírteini
 4. 309 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis 1948
 5. 310 breytingartillaga, samkomudagur reglulegs Alþingis 1948
 6. 336 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 7. 337 nefndarálit allsherjarnefndar, réttindi Sameinuðu þjóðanna
 8. 342 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar
 9. 344 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar í landhelgi
 10. 362 nefndarálit allsherjarnefndar, fésektir
 11. 368 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, togarasmíði í tilraunaskyni
 12. 369 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skráning skipa
 13. 395 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 14. 401 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 15. 402 nefndarálit allsherjarnefndar, brunavarnir og brunamál
 16. 582 breytingartillaga, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)
 17. 607 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskmat o.fl.
 18. 616 nál. með rökst. sjávarútvegsnefndar, Faxaflóasíld
 19. 619 nefndarálit allsherjarnefndar, bifreiðalög
 20. 652 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, verndun fiskimiða landgrunnsins

66. þing, 1946–1947

 1. 296 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, verbúðir
 2. 381 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir fiskiskip
 3. 396 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 4. 417 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 5. 418 nál. með brtt. allsherjarnefndar, Laxá í Suður-Þingeyjarsýslu
 6. 426 nál. með rökst. allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 7. 432 nefndarálit allsherjarnefndar, bætt starfsskilyrði á Alþingi
 8. 456 nál. með brtt. allsherjarnefndar, alþjóðaflug
 9. 484 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, innlend endurtrygging, stríðsslysatrygging skipshafna o. fl.
 10. 524 nál. með brtt. allsherjarnefndar, heimilisvélar
 11. 525 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 12. 526 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, héraðabönn
 13. 528 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, innlend endurtrygging, stríðsslysatrygging skipshafna o. fl.
 14. 539 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, innlend endurtrygging, stríðsslysatrygging skipshafna o. fl.
 15. 572 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 16. 611 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lögræði
 17. 615 nefndarálit allsherjarnefndar, sala Hringverskots í Ólafsfirði
 18. 627 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, síldarniðursuðuverksmiðja ríkisins
 19. 669 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, nýjar síldarverksmiðjur á Norðurlandi
 20. 670 breytingartillaga, matsveina- og veitingaþjónaskóli
 21. 676 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, innlend endurtrygging, stríðsslysatrygging skipshafna o. fl.
 22. 719 nefndarálit allsherjarnefndar, siglingarlög og sjómannalög
 23. 720 nefndarálit allsherjarnefndar, varahlutar til bifreiða
 24. 722 nefndarálit allsherjarnefndar, millilandasiglingar strandferðaskipa
 25. 735 nál. með brtt. allsherjarnefndar, eftirlit með verksmiðjum og vélum
 26. 760 nál. með brtt. allsherjarnefndar, kirkjumálalöggjöf
 27. 787 nefndarálit allsherjarnefndar, embættaveitingar og ráðning opinberra starfsmanna
 28. 819 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, útsvör
 29. 838 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir fiskiskip
 30. 839 nefndarálit allsherjarnefndar, húsaleiga
 31. 843 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fiskimálasjóður
 32. 946 nál. með rökst. allsherjarnefndar, öryggi verkamanna við vinnu
 33. 947 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 34. 949 nefndarálit allsherjarnefndar, lögtak og fjárnám
 35. 966 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 36. 1003 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn og fiskiðjuver á Rifi

64. þing, 1945–1946

 1. 362 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1946
 2. 366 breytingartillaga, fjárlög 1946
 3. 623 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stofnlánadeild sjávarútvegsins
 4. 700 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stofnlánadeild sjávarútvegsins

63. þing, 1944–1945

 1. 140 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, úrkomumælingar á hálendi Íslands
 2. 143 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárskipti í Suður-Þingeyjarsýslu
 3. 156 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, launauppbót til embættis- og starfsmanna ríkisins vegna barna á framfærslualdri

62. þing, 1943

 1. 163 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Hnífsdal
 2. 201 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Stöðvarfirði
 3. 207 nefndarálit meirihluta ar, vegagerð yfir Hellisheiði og Svínahraun
 4. 220 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Vogum
 5. 221 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarbótasjóður
 6. 236 nefndarálit meirihluta ar, greiðsla á skuldum ríkissjóðs
 7. 276 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Ólafsfjörð
 8. 277 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Dalvík
 9. 296 breytingartillaga ar, fjárlög 1944
 10. 297 nefndarálit meirihluta ar, fjárlög 1944
 11. 298 nefndarálit ar, fjáraukalög 1940
 12. 299 breytingartillaga ar, fjáraukalög 1940
 13. 311 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, reikningaskrifstofa sjávarútvegsins
 14. 342 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Grindavík
 15. 358 nefndarálit, kaup á hlutabréfum Útvegsbanka Íslands h/f
 16. 367 nefndarálit ar, fjörefnarannsóknir
 17. 388 nefndarálit meirihluta ar, rafmagnsveita Reykjaness
 18. 438 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Keflavík
 19. 448 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, olíugeymar o.fl.
 20. 473 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 21. 474 breytingartillaga ar, fjárlög 1944
 22. 492 nefndarálit meirihluta ar, ljósviti á Æðey og á Sléttueyri
 23. 493 nefndarálit meirihluta ar, bygging ljós-, hljóð- og radiovita á Seley við Reyðarfjörð og hljóðvita við Berufjörð
 24. 500 nefndarálit ar, kaup á efni í rafveitur
 25. 502 nefndarálit ar, símakerfi í Barðastrandarsýslu
 26. 507 nefndarálit ar, rafveita Húsavíkur
 27. 527 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Siglufjarðarkaupstað
 28. 554 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Siglufjarðarkaupstað
 29. 575 nefndarálit ar, radioviti og miðunarstöð
 30. 604 breytingartillaga ar, fjárlög 1944
 31. 605 breytingartillaga, fjárlög 1944
 32. 609 breytingartillaga, fjárlög 1944
 33. 610 breytingartillaga ar, fjárlög 1944
 34. 615 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað
 35. 622 breytingartillaga, fjárlög 1944
 36. 658 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stríðsslysatrygging íslenzkra skipshafna

61. þing, 1942–1943

 1. 188 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarskilyrði á Þórshöfn
 2. 189 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð í Bolungavík
 3. 206 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Hafnarfjarðarkaupstað
 4. 210 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, jöfnunarsjóður aflahluta
 5. 223 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Bakkagerði í Borgarfirði
 6. 236 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Hornafirði
 7. 255 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Keflavík
 8. 268 nefndarálit ar, fjárlög fyrir árið 1943
 9. 269 breytingartillaga ar, fjárlög fyrir árið 1943
 10. 288 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, jöfnunarsjóður aflahluta
 11. 387 breytingartillaga ar, fjárlög fyrir árið 1943
 12. 390 breytingartillaga ar, fjárlög fyrir árið 1943
 13. 419 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 14. 420 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 15. 425 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 16. 426 breytingartillaga ar, fjárlög fyrir árið 1943
 17. 427 breytingartillaga ar, fjárlög fyrir árið 1943
 18. 462 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi
 19. 528 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Húsavík
 20. 552 nefndarálit ar, verðuppbætur á útflutt refa- og minkaskinn
 21. 598 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðjur ríkisins
 22. 599 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur á Vattarnesi
 23. 606 nefndarálit ar, milliþinganefnd í póstmálum
 24. 608 nefndarálit ar, talskeytamóttökutæki í Vestmannaeyjum
 25. 625 nefndarálit ar, kaup gistihúsið Valhöll
 26. 652 nefndarálit ar, síldarbræðsluverksmiðjan Ægir í Krossanesi
 27. 653 nefndarálit ar, rafveita Ísafjarðar og Eyrarhrepps
 28. 677 nefndarálit ar, strandferðabátur fyrir Austurland
 29. 721 nefndarálit ar, virkjun Andakílsár

60. þing, 1942

 1. 37 nefndarálit ar, söluverð á síldarmjöli til fóðurbætis
 2. 84 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, nýjar síldarverksmiðjur
 3. 85 nefndarálit allsherjarnefndar, erlendar fóðurvörur
 4. 113 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur á Skálum
 5. 114 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Grundarfjörð
 6. 173 nefndarálit ar, vöru- og farþegaflutningar með ströndum fram og flugleiðis

59. þing, 1942

 1. 16 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðasamþykktir og lendingarsjóður
 2. 48 nefndarálit allsherjarnefndar, loftvarnir
 3. 67 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Akranes
 4. 81 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur á Stokkseyri
 5. 82 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ársskýrslur síldarverksmiðja ríkisins
 6. 90 breytingartillaga, skemmtanaskattur
 7. 106 nefndarálit allsherjarnefndar, málflytjendur
 8. 149 nefndarálit allsherjarnefndar, læknaráð
 9. 150 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 10. 153 nefndarálit allsherjarnefndar, vegabréf innanlands
 11. 184 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Skipavík
 12. 205 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stýrimannaskólinn í Reykjavík
 13. 211 nefndarálit allsherjarnefndar, aðstoðarlæknar héraðslækna
 14. 213 nefndarálit allsherjarnefndar, læknisvitjanasjóður
 15. 214 breytingartillaga allsherjarnefndar, læknisvitjanasjóður
 16. 218 nefndarálit allsherjarnefndar, læknaráð
 17. 246 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnám hluta af Vatnsenda
 18. 252 nefndarálit allsherjarnefndar, sala Hvanneyrar í Siglufirði
 19. 273 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Patreksfjörð
 20. 274 breytingartillaga, byggingarsamvinnufélög
 21. 275 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Skipavík
 22. 283 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðfáni Íslendinga
 23. 284 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 24. 286 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Skipavík
 25. 291 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Neskaupsstað
 26. 318 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi
 27. 330 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglueftirlit utan kaupstaða
 28. 344 nefndarálit allsherjarnefndar, Baldur Óli Jónsson, tannsmiður
 29. 379 nefndarálit allsherjarnefndar, verksmiðja til að hreinsa og herða síldarlýsi
 30. 400 breytingartillaga, Brunabótafélag Íslands
 31. 427 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir vélbáta
 32. 449 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með ungmennum o.fl.
 33. 455 nefndarálit allsherjarnefndar, hreppamörk Borgar- og Stafholtstungnahreppa o.fl.
 34. 456 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnám landa á hverasvæðinu í Ölfusi
 35. 457 nefndarálit allsherjarnefndar, sala landspildu úr Sauðhússkógi
 36. 458 nefndarálit allsherjarnefndar, sala Hólms í Seltjarnarneshreppi
 37. 459 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnámsheimild á heitu vatni og landi í Siglufirði
 38. 504 nefndarálit allsherjarnefndar, Eyri við Ingólfsfjörð

58. þing, 1941

 1. 72 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, trúnaðarbrot við Alþingi
 2. 310 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir vélbáta

56. þing, 1941

 1. 72 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðjur ríkisins
 2. 208 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélag
 3. 245 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vigt á síld
 4. 262 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Skagaströnd
 5. 264 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Akranesi
 6. 296 nefndarálit allsherjarnefndar, handrita- og skjalasöfn ríkisins
 7. 378 nefndarálit allsherjarnefndar, efni til skipasmíða og smíðastöð
 8. 489 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bygging sjómannaskóla
 9. 518 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, afla og útgerðarskýrlsur
 10. 621 nefndarálit allsherjarnefndar, milliþinganefnd um skólamál
 11. 622 breytingartillaga, fjárlög
 12. 624 nefndarálit allsherjarnefndar, orlof
 13. 638 breytingartillaga, fjárlög
 14. 654 breytingartillaga, fjárlög
 15. 736 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stríðstryggingafélag skipshafna

55. þing, 1940

 1. 44 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 2. 76 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vitabyggingar
 3. 108 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir vélbáta
 4. 155 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi
 5. 189 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, jöfnunarsjóður aflahluta
 6. 337 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, saltfisksveiðar togara
 7. 353 nefndarálit allsherjarnefndar, lýðræðið og öryggi ríkisins
 8. 440 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, talstöðvar í fiskiskip o. fl.
 9. 482 nefndarálit allsherjarnefndar, innflutningur á heimilisnauðsynjum farmanna
 10. 483 nefndarálit allsherjarnefndar, verðhækkun á fasteignum
 11. 484 nefndarálit allsherjarnefndar, innflutningur á byggingarefni o. fl.
 12. 564 nefndarálit allsherjarnefndar, athugun á fjárhag þjóðarinnar
 13. 565 nefndarálit allsherjarnefndar, vegagerð milli Reykjavíkur og Suðurlandsundirlendisins

54. þing, 1939–1940

 1. 32 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðjur ríkisins
 2. 54 breytingartillaga, skuldaskilasjóður vélbátaeigenda
 3. 123 breytingartillaga, gengisskráning og ráðstafanir í því sambandi
 4. 149 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur á Eyrarbakka
 5. 150 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldartunnur
 6. 151 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir vélbáta
 7. 229 breytingartillaga, skattgreiðsla útgerðarfyrirtækja
 8. 290 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi
 9. 350 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð í Stykkishólmi
 10. 384 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðja á Raufarhöfn o. fl.
 11. 399 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, jöfnunarsjóður aflahluta
 12. 446 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, jöfnunarsjóður aflahluta
 13. 500 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi
 14. 619 breytingartillaga, fjárlög 1940
 15. 637 breytingartillaga, fjárlög 1940
 16. 639 breytingartillaga, fjárlög 1940
 17. 653 breytingartillaga, fjárlög 1940

53. þing, 1938

 1. 60 nefndarálit fjárhagsnefndar, ýmis gjöld 1939 með viðauka
 2. 73 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjur bæjar- og sveitarfélaga
 3. 74 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtollur
 4. 183 breytingartillaga, vitabyggingar
 5. 186 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður ljósmæðra
 6. 260 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 7. 286 nefndarálit fjárhagsnefndar, hreppstjóralaun og aukatekjur m. fl.
 8. 287 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörugjald fyrir Vestmannaeyjakaupstað
 9. 288 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 10. 363 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga
 11. 366 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun embætissmanna
 12. 367 breytingartillaga fjárhagsnefndar, laun embætissmanna
 13. 433 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1936
 14. 477 nefndarálit fjárhagsnefndar, skrifstofufé sýslumanna og bæjarfógeta o. fl.
 15. 488 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, lántaka fyrir ríkissjóð
 16. 549 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun fyrir Hafnarfjörð
 17. 550 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattgreiðsla útgerðarfyrirtækja botnvörpuskipa
 18. 556 nefndarálit fjárhagsnefndar, hitaveita í Reykjavík

52. þing, 1937

 1. 105 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 2. 106 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skuldaskilasjóður vélbátaeigenda
 3. 115 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir vélbáta
 4. 149 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir vélbáta
 5. 151 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af síld o. fl.
 6. 164 breytingartillaga, vátryggingarfélög fyrir vélbáta
 7. 363 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Suðureyri
 8. 366 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Hofsósi
 9. 400 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðja á Raufarhöfn o. fl.
 10. 422 nefndarálit samgöngumálanefndar, fjárlög 1938
 11. 427 breytingartillaga, fjárlög 1938
 12. 467 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðja á Raufarhöfn o. fl.

50. þing, 1936

 1. 281 breytingartillaga samgöngumálanefndar, brúargerðir
 2. 392 nefndarálit samgöngumálanefndar, vegalög
 3. 515 nefndarálit samgöngumálanefndar, fjárlög 1937
 4. 547 breytingartillaga, fjárlög 1937

49. þing, 1935

 1. 133 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar
 2. 235 nál. með rökst. meirihluta sjávarútvegsnefndar, frystigjald beitusíldar
 3. 273 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, hafnarlög Siglufjarðar
 4. 315 breytingartillaga, hafnarlög Siglufjarðar
 5. 377 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 6. 435 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af síld
 7. 466 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, síldar- og ufsaveiði
 8. 564 breytingartillaga, bráðabirgðaverðtollur
 9. 592 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, sala og útflutningur á ýmsum íslenzkum afurðum
 10. 684 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, strandvarnir við Vestmannaeyjar
 11. 698 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útgeðrarsamvinnufélög
 12. 730 nál. með rökst. samgöngumálanefndar, vegalög
 13. 829 breytingartillaga, bráðabirgðatekjuöflun til ríkissjóðs
 14. 858 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1936
 15. 885 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1936
 16. 901 breytingartillaga, bráðabirgðaverðtollur

48. þing, 1934

 1. 77 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Skagaströnd
 2. 141 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðjan á Raufarhöfn
 3. 191 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarbræðsluverksmiðja á Norðurlandi
 4. 197 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, fiskimatsstjóri
 5. 285 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldar- og ufsaveiði
 6. 317 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Hornafirði
 7. 342 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, vélgæsla á mótorskipum
 8. 343 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 9. 391 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, útflutningur á síldarmjöli
 10. 426 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 11. 461 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, markaðs- og verðjöfnunarsjóður
 12. 462 breytingartillaga, markaðs- og verðjöfnunarsjóður
 13. 463 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, mat á fiskúrgangi
 14. 565 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, miðunarstöð í Vestamannaeyjum
 15. 583 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Vestmannaeyjavitinn á Stórhöfða
 16. 619 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, varðskip landsins og skipverja á þeim
 17. 778 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útgerðarsamvinnufélag
 18. 843 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bráðabirgðaútflutningsskýrslur
 19. 883 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Siglufjarðarkaupstað

47. þing, 1933

 1. 77 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Tunnuverksmiðja Akureyrar
 2. 96 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, síldarbræðsluverksmiðja á Norðurlandi
 3. 100 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerði á Skagaströnd
 4. 142 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, talstöðvar
 5. 185 nefndarálit samgöngumálanefndar, talstöðin í Papey
 6. 199 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, styrkingu Vestmannaeyjakaupstaðar til kaupa á dýpkunarækjum
 7. 205 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, samvinnufélagið
 8. 206 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Samvinnufélag sjómanna á Stokkseyri
 9. 288 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, samvinnufélag Flateyjar
 10. 378 nefndarálit samgöngumálanefndar, ritsíma og talsímakerfi Íslands