Stefán Jóh. Stefánsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

72. þing, 1952–1953

 1. 109 breytingartillaga, gengisskráning o. fl.
 2. 213 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, verðlag
 3. 277 breytingartillaga, áburðarverksmiðja
 4. 347 breytingartillaga, tekjuskattsviðauki
 5. 615 nál. með brtt., framkvæmdabanki Íslands
 6. 708 nefndarálit, kaup á togurum og togveiðibát

71. þing, 1951–1952

 1. 563 breytingartillaga, ræðuritun á Alþingi
 2. 583 breytingartillaga, greiðsluafgangur ríkissjóðs

70. þing, 1950–1951

 1. 74 breytingartillaga, vélræn upptaka á þingræðum
 2. 662 breytingartillaga, atvinnuréttindi útlendinga

69. þing, 1949–1950

 1. 80 breytingartillaga, tjón bænda vegna harðinda (rannsókn á tjóni bænda af völdum harðinda vorið 1949)
 2. 239 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, Evrópuráðið (þátttaka Íslands)
 3. 551 breytingartillaga, verðlag, verðlagseftirlit og verðlagsdómur
 4. 557 nál. með rökst. minnihluta allsherjarnefndar, húsaleiga
 5. 705 breytingartillaga, vélræn upptaka á þingræðum

68. þing, 1948–1949

 1. 732 breytingartillaga, fjárlög 1949

66. þing, 1946–1947

 1. 203 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, aldurshámark opinberra starfsmanna
 2. 214 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 3. 244 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, aldurshámark opinberra starfsmanna

65. þing, 1946

 1. 54 breytingartillaga, ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Danmerkur

64. þing, 1945–1946

 1. 253 breytingartillaga, innflutningur og gjaldeyrismeðferð (heildarlög)
 2. 335 breytingartillaga, landsvistarleyfi nokkurra útlendinga
 3. 584 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarvísitala
 4. 751 nefndarálit, húsaleiga
 5. 833 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, skipakaup ríkisins
 6. 834 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, áhrif kjötverðs á framfærsluvísitölu
 7. 913 breytingartillaga, íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum

63. þing, 1944–1945

 1. 548 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarnám

61. þing, 1942–1943

 1. 137 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, áfengislög
 2. 301 breytingartillaga, húsaleiga
 3. 350 breytingartillaga, verkleg framkvæmd efitr styrjöldina og skipulag stóratvinnurekstrar
 4. 615 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, tímarit til rökræðna um landsmál
 5. 674 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir

56. þing, 1941

 1. 444 breytingartillaga, stríðsslysatrygging sjómanna
 2. 461 breytingartillaga, alþýðutryggingar
 3. 495 breytingartillaga, alþýðutryggingar
 4. 585 breytingartillaga, verkamannabústaðir

54. þing, 1939–1940

 1. 413 breytingartillaga, stríðstryggingafélag skipshafna

51. þing, 1937

 1. 116 breytingartillaga, meðferð einkamála í héraði
 2. 331 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, Landsbanki Íslands
 3. 332 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, skiptameðferð á búi h/f Kveldúlfs
 4. 336 breytingartillaga, virkjun Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu
 5. 414 breytingartillaga, dánarbætur o. fl.

50. þing, 1936

 1. 138 breytingartillaga, þingsköp Alþingis
 2. 203 breytingartillaga, sveitarstjórnarkosningar
 3. 229 breytingartillaga, sveitarstjórnarkosningar
 4. 234 breytingartillaga, meðferð einkamála í héraði
 5. 518 breytingartillaga, framfærslulög
 6. 568 breytingartillaga, tekjur bæjar- og sveitarfélaga
 7. 569 breytingartillaga, tekjur bæjar- og sveitarfélaga

49. þing, 1935

 1. 137 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 2. 139 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, bæjargjöld á Ísafirði
 3. 236 breytingartillaga, sveitarstjórnarkosningar
 4. 278 breytingartillaga, sveitarstjórnarkosningar
 5. 554 nefndarálit allsherjarnefndar, samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar
 6. 558 nál. með rökst. minnihluta fjárhagsnefndar, vörugjald Sauðárkrókshrepps
 7. 649 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, landssmiðja
 8. 650 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 9. 666 nál. með brtt. minnihluta allsherjarnefndar, ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla
 10. 714 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 11. 760 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun til ríkissjóðs
 12. 766 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með matvælum
 13. 768 breytingartillaga, eftirlit með matvælum
 14. 790 breytingartillaga, framfærslulög
 15. 799 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, fangelsi

48. þing, 1934

 1. 83 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, vinnumiðlun
 2. 106 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 3. 156 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, opinber ákærandi
 4. 166 breytingartillaga, verkamannabústaðir
 5. 185 nefndarálit allsherjarnefndar, verslunarlóð Ísafjarðar
 6. 206 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, prestssetur í Grundarþingaprestakalli
 7. 252 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tolllög
 8. 305 breytingartillaga, útvarpsrekstur ríkisins
 9. 489 breytingartillaga, áfengislög
 10. 601 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, bæjargjöld á Akureyri
 11. 826 breytingartillaga, eftirlit með sjóðum
 12. 882 breytingartillaga, eftirlit með sjóðum

Meðflutningsmaður

72. þing, 1952–1953

 1. 97 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 2. 98 nefndarálit fjárhagsnefndar, gengisskráning o. fl.
 3. 99 nefndarálit fjárhagsnefndar, bann við okri, dráttarvöxtum o. fl.
 4. 201 nefndarálit fjárhagsnefndar, Sogs- og Laxárvirkjun
 5. 202 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, áburðarverksmiðja
 6. 203 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun forseta Íslands
 7. 204 nefndarálit fjárhagsnefndar, Samband íslenskra berklasjúklinga
 8. 209 nefndarálit fjárhagsnefndar, smáíbúðabyggingar
 9. 320 breytingartillaga, fjárlög 1953
 10. 369 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandaráð
 11. 378 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki
 12. 481 breytingartillaga fjárhagsnefndar, jafnvirðiskaup og vöruskipti
 13. 487 nefndarálit utanríkismálanefndar, mannréttindi og mannfrelsi
 14. 526 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 15. 527 nefndarálit fjárhagsnefndar, gengisskráning
 16. 539 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 17. 545 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 18. 601 breytingartillaga, fjárlög 1953
 19. 603 breytingartillaga, fjárlög 1953
 20. 670 nefndarálit fjárhagsnefndar, lánsfé til íbúðabygginga

71. þing, 1951–1952

 1. 188 nefndarálit meirihluta varnarsamningsnefndar, varnarsamningur

69. þing, 1949–1950

 1. 324 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis 1950
 2. 468 breytingartillaga, gengisskráning o.fl.
 3. 487 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 4. 501 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, byggingarlán og húsaleigulækkun
 5. 502 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, utanríkisráðuneytið og fulltrúar þess erlendis
 6. 503 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 7. 534 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 8. 564 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 9. 669 breytingartillaga, fjárhagsráð
 10. 704 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, útsvör
 11. 717 nál. með rökst. allsherjarnefndar, verðjöfnun á benzíni

67. þing, 1947–1948

 1. 614 breytingartillaga, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)

66. þing, 1946–1947

 1. 124 nefndarálit allsherjarnefndar, heimilisfang
 2. 215 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, stéttarfélög og vinnudeilur
 3. 217 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 4. 218 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 5. 223 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 6. 332 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala spildu úr landi Englands
 7. 343 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 8. 436 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ræktunarsjóður Íslands
 9. 678 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 10. 776 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ræktunarsjóður Íslands

65. þing, 1946

 1. 11 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, bandalag hinna sameinuðu þjóða
 2. 38 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, niðurfelling herverndarsamningsins frá 1941 o.fl.
 3. 41 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 4. 48 nefndarálit allsherjarnefndar, ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Danmerkur
 5. 61 nefndarálit allsherjarnefndar, ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Danmerkur

64. þing, 1945–1946

 1. 77 nefndarálit allsherjarnefndar, sláturfélag Skagfirðinga
 2. 110 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 3. 137 nefndarálit allsherjarnefndar, sláturfélag Skagfirðinga
 4. 175 breytingartillaga iðnaðarnefndar, raforkulög
 5. 241 nefndarálit allsherjarnefndar, embættisbústaðir héraðsdómara
 6. 266 breytingartillaga iðnaðarnefndar, raforkulög
 7. 327 nefndarálit allsherjarnefndar, girðingar kringum hveri og laugar
 8. 362 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1946
 9. 366 breytingartillaga, fjárlög 1946
 10. 415 breytingartillaga iðnaðarnefndar, virkjun Sogsins
 11. 420 breytingartillaga allsherjarnefndar, girðingar kringum hveri og laugar
 12. 454 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sameining Selfossbyggðar í eitt hreppsfélag
 13. 472 nefndarálit allsherjarnefndar, verkfræðingar, húsameistarar, iðnfræðingar
 14. 500 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, gistihúsbygging í Reykjavík
 15. 501 nefndarálit allsherjarnefndar, gistihúsbygging í Reykjavík
 16. 525 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglustjórar í Fáskrúðsfirði og í Dalvík
 17. 526 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögreglustjórar í Fáskrúðsfirði og í Dalvík
 18. 546 breytingartillaga allsherjarnefndar, gistihúsbygging í Reykjavík
 19. 642 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sameining Selfossbyggðar í eitt hreppsfélag
 20. 657 nefndarálit allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðar
 21. 740 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, ljósmæðralög
 22. 741 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnlánasjóður
 23. 752 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnám lóðarréttinda og mannvirkja á Siglufirði
 24. 753 nefndarálit allsherjarnefndar, Tunnuverksmiðja á Siglufirði
 25. 804 nefndarálit allsherjarnefndar, endurreisn biskupsstóla að Skálholti og Hólum
 26. 821 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum
 27. 826 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 28. 882 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 29. 884 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, gistihúsbygging í Reykjavík
 30. 935 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 31. 936 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 32. 976 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 33. 999 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis

63. þing, 1944–1945

 1. 45 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipun læknishéraða
 2. 57 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipun læknishéraða
 3. 65 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipun læknishéraða
 4. 71 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 5. 99 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 6. 133 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, atkvæðagreiðsla um niðurfellingu dansk-íslenzka sambandslagasamningsins og lýðveldisstjórnarskrár Ís
 7. 197 breytingartillaga, norræn samvinna
 8. 253 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðfáni Íslendinga
 9. 270 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, endurveiting borgararéttinda
 10. 323 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heilsuverndarstöðvar
 11. 334 nefndarálit allsherjarnefndar, byggingarmálefni Reykjavíkur
 12. 390 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lækningaleyfi til handa dr. Karl Kroner
 13. 398 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Hjúkrunarkvennaskóli Íslands
 14. 408 nefndarálit allsherjarnefndar, Brunabótafélag Íslands
 15. 415 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Hjúkrunarkvennaskóli Íslands
 16. 443 nefndarálit allsherjarnefndar, vera herliðs hér á landi
 17. 462 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Ólafsfirði
 18. 471 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, ljósmæðralög
 19. 632 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, alþýðutryggingar
 20. 650 nefndarálit allsherjarnefndar, Ólafsfjarðarkaupstaður, eignarnám lóðarréttinda
 21. 655 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 22. 676 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, vatnalög
 23. 716 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, vatnalög
 24. 743 breytingartillaga, fjárlög 1945
 25. 769 nefndarálit allsherjarnefndar, veðmálastarfsemi í sambandi við kappreiðar og kappróður
 26. 785 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipun læknishéraða
 27. 786 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, manneldisráð
 28. 800 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, prófessorsembætti í heilbrigðisfræði
 29. 805 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, kjör forseta Íslands
 30. 847 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kjör forseta Íslands
 31. 922 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 32. 931 breytingartillaga allsherjarnefndar, útsvör
 33. 948 nefndarálit allsherjarnefndar, brunamál í Reykjavík
 34. 1024 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, vernd barna og ungmenna
 35. 1037 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, vernd barna og ungmenna
 36. 1145 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, endurveiting borgararéttinda

62. þing, 1943

 1. 137 nefndarálit allsherjarnefndar, dómsmálastörf, lögreglustjórn, gjaldheimta o.fl. í Reykjavík
 2. 169 breytingartillaga allsherjarnefndar, dómsmálastörf, lögreglustjórn, gjaldheimta o.fl. í Reykjavík
 3. 222 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla
 4. 239 nefndarálit allsherjarnefndar, jarðhiti
 5. 270 nefndarálit allsherjarnefndar, birting laga og stjórnvaldserinda
 6. 309 nefndarálit allsherjarnefndar, málflytjendur
 7. 368 nefndarálit allsherjarnefndar, erfðalög
 8. 423 nefndarálit allsherjarnefndar, fyrning skulda og annarra kröfuréttinda
 9. 424 nefndarálit allsherjarnefndar, lóðir og lönd Reykjavíkurkaupstaðar
 10. 425 nefndarálit allsherjarnefndar, brunatryggingar í Reykjavík
 11. 426 nefndarálit allsherjarnefndar, byggingarsamþykktir
 12. 495 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heilsuhæli fyrir drykkjumenn
 13. 499 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 14. 509 nefndarálit allsherjarnefndar, starfsmannaskrá ríkisins
 15. 517 breytingartillaga, fjárlög 1944
 16. 594 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvarsinnheimta 1944
 17. 595 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 18. 599 breytingartillaga, fjárlög 1944
 19. 605 breytingartillaga, fjárlög 1944
 20. 609 breytingartillaga, fjárlög 1944
 21. 622 breytingartillaga, fjárlög 1944
 22. 650 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, alþýðutryggingar
 23. 651 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, alþýðutryggingar

61. þing, 1942–1943

 1. 125 nefndarálit allsherjarnefndar, dómnefnd í verðlagsmálum
 2. 136 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvar
 3. 151 nefndarálit allsherjarnefndar, alþýðutryggingar
 4. 201 nefndarálit allsherjarnefndar, verzlunaratvinna
 5. 235 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnámsheimild á Höfn í Siglufirði
 6. 300 nefndarálit allsherjarnefndar, húsaleiga
 7. 308 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 8. 309 nefndarálit allsherjarnefndar, orlof
 9. 317 nefndarálit allsherjarnefndar, taka ljósmynda og meðferð ljósmyndavéla
 10. 320 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 11. 372 breytingartillaga allsherjarnefndar, húsaleiga
 12. 404 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 13. 405 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi Reykjavíkur
 14. 406 nefndarálit allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi Neskaupstaðar
 15. 410 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 16. 419 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 17. 425 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 18. 450 nefndarálit allsherjarnefndar, greiðsla íslenzkra afurða
 19. 454 nefndarálit allsherjarnefndar, útvarpsrekstur ríkisins
 20. 546 breytingartillaga allsherjarnefndar, taka ljósmynda og meðferð ljósmyndavéla
 21. 564 nefndarálit allsherjarnefndar, verndun barna og ungmenna
 22. 580 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 23. 607 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 24. 612 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkrahús o.fl.
 25. 619 nefndarálit allsherjarnefndar, alþýðutryggingar
 26. 646 breytingartillaga allsherjarnefndar, húsaleiga
 27. 647 breytingartillaga, húsaleiga
 28. 656 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, lögreglustjórn
 29. 716 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 30. 717 nefndarálit allsherjarnefndar, skipun læknishéraða
 31. 729 nefndarálit allsherjarnefndar, óskilgetin börn

60. þing, 1942

 1. 99 nefndarálit allsherjarnefndar, alþýðutryggingar
 2. 104 nefndarálit allsherjarnefndar, sala Ólafsvíkur og Ytra-Bugs

51. þing, 1937

 1. 47 nefndarálit allsherjarnefndar, Kreppulánasjóður
 2. 60 nefndarálit allsherjarnefndar, sparisjóðurinn Gullfoss
 3. 61 nefndarálit allsherjarnefndar, sala Sanda í Dýrafirði
 4. 66 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtollur
 5. 79 breytingartillaga, Kreppulánasjóður
 6. 98 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 7. 168 nefndarálit allsherjarnefndar, löggilding verzlunarstaðar í Örlygshöfn
 8. 178 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 9. 179 nefndarálit fjárhagsnefndar, tolllög
 10. 180 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörutollur
 11. 208 nefndarálit allsherjarnefndar, fjárforráð ómyndugra
 12. 214 nefndarálit allsherjarnefndar, læknishéruð
 13. 215 nefndarálit utanríkismálanefndar, meðferð utanríkismála o. fl.
 14. 245 nefndarálit fjárveitinganefndar, bæjargjöld í Vestmannaeyjum
 15. 320 nefndarálit fjárhagsnefndar, fasteignaveðslán
 16. 330 nefndarálit fjárhagsnefndar, virkjun Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu
 17. 355 nefndarálit allsherjarnefndar, alþýðutryggingar
 18. 356 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, alþýðutryggingar
 19. 360 breytingartillaga, landhelgisgæzla
 20. 365 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, verðlag á almennum nauðsynjavörum

50. þing, 1936

 1. 35 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 2. 74 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtollur og bráðabirgðaverðtollur
 3. 75 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun til ríkissjóðs
 4. 101 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 5. 111 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 6. 119 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, landssmiðja
 7. 130 nefndarálit allsherjarnefndar, vinnumiðlun
 8. 143 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 9. 156 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 10. 162 breytingartillaga, landssmiðja
 11. 185 nefndarálit fjárhagsnefndar, atvinnumöguleikar á Bíldudal
 12. 186 nefndarálit fjárveitinganefndar, kaup á Bíldudalseign
 13. 189 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 14. 194 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með útlendingum
 15. 205 nefndarálit allsherjarnefndar, eyðing svartbaks
 16. 235 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, gjaldeyrisverzlun o. fl.
 17. 236 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 18. 242 nefndarálit fjárveitinganefndar, gjaldeyrisverzlun o. fl.
 19. 252 nefndarálit allsherjarnefndar, dómþinghá í Djúpárhreppi
 20. 260 breytingartillaga, sveitarstjórnarkosningar
 21. 262 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, gjaldeyrisverzlun o. fl.
 22. 276 nefndarálit allsherjarnefndar, afmáning veðskuldbindinga úr veðmálabókum
 23. 306 nefndarálit allsherjarnefndar, ólöglegar fiskveiðar
 24. 324 breytingartillaga, eyðing svartbaks
 25. 325 nefndarálit allsherjarnefndar, Raufarhafnarlæknishérað
 26. 327 breytingartillaga allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 27. 431 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningurinn 1934
 28. 435 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, bæjargjöld í Vestmannaeyjum
 29. 442 nefndarálit, vinnudeilur
 30. 459 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla
 31. 460 nefndarálit, framfærslulög
 32. 462 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 33. 466 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, tekjuöflun fyrir ríkissjóð
 34. 551 nefndarálit allsherjarnefndar, brunamál
 35. 559 nefndarálit allsherjarnefndar, alþýðutryggingar
 36. 567 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjur bæjar- og sveitarfélaga

49. þing, 1935

 1. 34 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtollur og bráðabirgðaverðtollur
 2. 35 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 3. 96 nefndarálit allsherjarnefndar, löggilding verzlunarstaða í Hraunhöfn
 4. 121 nefndarálit allsherjarnefndar, erfðir og skipti á dánarbúi
 5. 140 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, gjöld 1936 með viðauka
 6. 152 nefndarálit allsherjarnefndar, hæstiréttur
 7. 202 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglusamþykktir utan kaupstaða
 8. 203 nál. með brtt. allsherjarnefndar, eftirlit með verksmiðjum og vélum
 9. 237 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 10. 279 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, sparisjóðir
 11. 281 breytingartillaga allsherjarnefndar, eftirlit með verksmiðjum og vélum
 12. 295 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Söfnunarsjóður Íslands
 13. 311 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lokunartími sölubúða
 14. 319 frumvarp eftir 2. umræðu, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 15. 442 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 16. 499 nefndarálit fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 17. 534 nál. með rökst. allsherjarnefndar, barnavernd
 18. 535 nál. með brtt. allsherjarnefndar, aldurshámark opinberra embættis- og starfsmanna
 19. 553 nefndarálit allsherjarnefndar, Brunabótafélag Íslands
 20. 555 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sameining Blönduóskauptúns í eitt hreppsfélag
 21. 588 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningurinn 1933
 22. 632 nefndarálit allsherjarnefndar, skipun prestakalla
 23. 635 nefndarálit allsherjarnefndar, lokunartími sölubúða
 24. 652 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Neskaupstað
 25. 667 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, alþýðutryggingar
 26. 676 breytingartillaga, alþýðutryggingar
 27. 679 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fávitahæli
 28. 695 breytingartillaga, alþýðutryggingar
 29. 715 nefndarálit allsherjarnefndar, framfærslulög
 30. 747 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, alþýðutryggingar
 31. 748 breytingartillaga, framfærslulög
 32. 756 breytingartillaga, alþýðutryggingar
 33. 761 breytingartillaga, alþýðutryggingar
 34. 767 nál. með rökst. allsherjarnefndar, prentsmiðjur
 35. 789 breytingartillaga, framfærslulög
 36. 798 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skotvopn og skotfæri
 37. 824 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun til ríkissjóðs
 38. 825 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun til ríkissjóðs
 39. 826 breytingartillaga, framfærslulög
 40. 893 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, Ferðaskrifstofa ríkisins
 41. 943 breytingartillaga allsherjarnefndar, Ferðaskrifstofa ríkisins

48. þing, 1934

 1. 56 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 2. 63 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekju- og eignarskattsauki
 3. 78 nál. með brtt. allsherjarnefndar, verkamannabústaðir
 4. 90 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn því að verða barnshafandi og fóstureyðingar
 5. 98 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, eldspýtur og vindlingapappír
 6. 99 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kosningar í málefnum sveita og kaupstaða
 7. 107 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 8. 108 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, einkasala á áfengi
 9. 131 nál. með brtt. allsherjarnefndar, hagfræðiskýrslur
 10. 167 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, eldspýtur og vindlingapappír
 11. 192 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 12. 193 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, útflutningsgjald
 13. 208 nefndarálit allsherjarnefndar, löggilding verslunarstaða
 14. 236 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 15. 248 breytingartillaga allsherjarnefndar, útvarpsrekstur ríkisins
 16. 249 breytingartillaga allsherjarnefndar, ferðamannaskrifstofa
 17. 256 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðaverðtollur
 18. 257 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtollur
 19. 258 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 20. 267 nefndarálit allsherjarnefndar, hafnargerð í Ólafsvík
 21. 270 breytingartillaga fjárhagsnefndar, útflutningsgjald
 22. 276 breytingartillaga, áfengislög
 23. 287 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skipulagsnefnd atvinnumála
 24. 316 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 25. 369 nefndarálit allsherjarnefndar, heimild rannsóknarstofnana ríkisins til lyfjasölu
 26. 395 nefndarálit allsherjarnefndar, niðurlagning prestlaunasjóðs
 27. 432 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 28. 443 breytingartillaga, áfengislög
 29. 464 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, bæjargjöld á Akureyri
 30. 472 breytingartillaga, áfengislög
 31. 507 breytingartillaga, áfengislög
 32. 523 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 33. 527 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög
 34. 528 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningur 1932
 35. 545 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, áfengislög
 36. 552 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 37. 571 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 38. 614 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldeyrisverslun o.fl.
 39. 615 nefndarálit fjárhagsnefndar, gengisviðauki
 40. 616 nefndarálit fjárhagsnefndar, einkasala á bifreiðum o.fl.
 41. 696 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, lögreglustjóri í Ólafsfirði
 42. 697 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, verslunarskuldir
 43. 706 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, gjaldeyrisverslun o.fl.
 44. 755 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 45. 761 breytingartillaga allsherjarnefndar, eftirlit með opinberum rekstri
 46. 783 nefndarálit allsherjarnefndar, aldurshámark opinberra embættis- og starfsmanna
 47. 794 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlit með sjóðum
 48. 885 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomudagur Alþingis árið 1935
 49. 892 breytingartillaga, samkomudagur Alþingis árið 1935