Halldór Blöndal: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. Kennsla vestnorrænnar menningar í grunnskólum, 10. október 2006
 2. Sameiginleg stefna í ferðamálum fyrir Vestur-Norðurlönd, 10. október 2006
 3. Samkomulag við Færeyjar og Grænland um skipti á ræðismönnum, 10. október 2006
 4. Samvinna vestnorrænna landa í baráttunni gegn reykingum, 10. október 2006
 5. Uppbygging ferðaþjónustu á Melrakkasléttu, 9. október 2006
 6. Útvíkkun fríverslunarsamnings Færeyja og Íslands, 10. október 2006
 7. Vegagerð um Stórasand, 10. október 2006

132. þing, 2005–2006

 1. Rannsóknir á loftslagsbreytingum við Norður-Atlantshaf, 10. nóvember 2005
 2. Samstarf til að styrkja rannsóknir á hvalastofnum í Norður-Atlantshafi, 16. febrúar 2006
 3. Samstarf vestnorrænna landa í orkumálum, 10. nóvember 2005
 4. Samstarf Vestur-Norðurlanda um baráttu fyrir sjálfbærri nýtingu náttúruauðæfa og umhverfisvernd, 16. febrúar 2006
 5. Samstarf Vestur-Norðurlanda um markmið í fiskveiðimálum, 10. nóvember 2005
 6. Stofnun og fjármögnun vestnorrænna rithöfundanámskeiða, 16. febrúar 2006
 7. Vegagerð um Stórasand, 10. október 2005

130. þing, 2003–2004

 1. Vegagerð um Stórasand, 5. apríl 2004

128. þing, 2002–2003

 1. Uppbygging ferðaþjónustu á Melrakkasléttu, 10. mars 2003

126. þing, 2000–2001

 1. Stytt landleið milli Reykjavíkur og Akureyrar, 2. maí 2001

123. þing, 1998–1999

 1. Hafnaáætlun 1999-2002, 30. nóvember 1998

122. þing, 1997–1998

 1. Flugmálaáætlun 1998-2001, 23. október 1997
 2. Langtímaáætlun í vegagerð, 19. desember 1997
 3. Vegáætlun 1998-2002, 19. desember 1997

121. þing, 1996–1997

 1. Flugmálaáætlun 1997, 20. desember 1996
 2. Hafnaáætlun 1997--2000, 21. mars 1997
 3. Vegáætlun 1997 og 1998, 4. febrúar 1997

120. þing, 1995–1996

 1. Flugmálaáætlun 1996--1999, 29. febrúar 1996
 2. Vegáætlun 1995--1998 (endurskoðun fyrir 1996) , 6. febrúar 1996

118. þing, 1994–1995

 1. Flugmálaáætlun 1994--1997 (lækkun framkvæmdafjár) , 14. febrúar 1995
 2. Vegáætlun 1995--1998, 19. desember 1994
 3. Vegtenging um utanverðan Hvalfjörð (breyting á samningi) , 20. febrúar 1995

117. þing, 1993–1994

 1. Flugmálaáætlun 1994--1997, 14. mars 1994
 2. Vegtenging um utanverðan Hvalfjörð, 29. mars 1994

116. þing, 1992–1993

 1. Hafnaáætlun 1993--1996, 6. maí 1993
 2. Vegáætlun 1992, 3. nóvember 1992
 3. Vegáætlun 1993--1996, 7. desember 1992

115. þing, 1991–1992

 1. Flugmálaáætlun 1992--1995, 12. desember 1991
 2. Vegáætlun 1991--1994, 18. desember 1991

110. þing, 1987–1988

 1. Vegarstæði milli Norður- og Austurlands, 11. apríl 1988

109. þing, 1986–1987

 1. Áreiðanleiki skoðanakannana, 4. nóvember 1986

108. þing, 1985–1986

 1. Aðild Íslands að alþjóðastofnunum, 18. mars 1986

107. þing, 1984–1985

 1. Bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs, 28. febrúar 1985

105. þing, 1982–1983

 1. Stefnumörkun í húsnæðismálum, 25. október 1982

104. þing, 1981–1982

 1. Atvinnumál á Raufarhöfn og Siglufirði, 25. mars 1982

103. þing, 1980–1981

 1. Launasjóður rithöfunda, 30. október 1980
 2. Skoðanakannanir, 16. maí 1981
 3. Starfsskilyrði myndlistarmanna, 1. apríl 1981

94. þing, 1973–1974

 1. Kaup á jarðbor, 18. febrúar 1974
 2. Starfsréttindi kennara, 18. febrúar 1974
 3. Stytting vinnutíma skólanemenda, 7. nóvember 1973

93. þing, 1972–1973

 1. Endurskoðun fræðslulaga, 15. desember 1972

Meðflutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. Friðlýsing Jökulsár á Fjöllum, 10. október 2006
 2. Skipulögð leit að krabbameini í ristli, 16. október 2006
 3. Stofnun Hreindýrastofu á Austurlandi, 17. mars 2007

132. þing, 2005–2006

 1. Framhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörð, 12. október 2005
 2. Friðlýsing Jökulsár á Fjöllum, 10. október 2005
 3. Skipulögð leit að krabbameini í ristli, 4. október 2005

131. þing, 2004–2005

 1. Framhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörð, 7. október 2004
 2. Friðlýsing Jökulsár á Fjöllum, 6. október 2004
 3. Skipulögð leit að krabbameini í ristli, 22. febrúar 2005
 4. Útsendingar sjónvarps og hljóðvarps um gervitungl, 20. október 2004
 5. Vegagerð og veggjöld, 5. október 2004

130. þing, 2003–2004

 1. Útsendingar sjónvarps og hljóðvarps um gervitungl, 12. desember 2003
 2. Úttekt á vegagerð og veggjöldum, 15. apríl 2004

128. þing, 2002–2003

 1. Útsendingar sjónvarps og útvarps um gervitungl, 2. október 2002

127. þing, 2001–2002

 1. Forvarnir gegn krabbameinssjúkdómum í meltingarvegi, 8. október 2001
 2. Útsendingar sjónvarps og útvarps um gervitungl, 7. desember 2001

125. þing, 1999–2000

 1. Notkun íslenskra veðurhugtaka hjá Veðurstofu Íslands, 30. nóvember 1999

113. þing, 1990–1991

 1. Jarðgöng milli Ólafsfjarðar og Siglufjarðar, 24. október 1990
 2. Ný stefna í byggðamálum, 12. mars 1991
 3. Veiðar á hrefnu og langreyði, 12. mars 1991
 4. Viðurkenning á fullveldi Eistlands, Lettlands og Litáens, 15. október 1990

112. þing, 1989–1990

 1. Efling löggæslu, 27. nóvember 1989
 2. Forkönnun Mannvirkjasjóðs Atlantshafsbandalagsins, 23. nóvember 1989
 3. Frelsi í gjaldeyrismálum, 8. mars 1990
 4. Jarðgöng milli lands og Eyja, 7. nóvember 1989
 5. Jarðgöng milli Ólafsfjarðar og Siglufjarðar, 27. mars 1990
 6. Landgræðsla, 17. október 1989
 7. Skráningarkerfi bifreiða (föst númer), 7. nóvember 1989
 8. Stóriðjuver á landsbyggðinni, 27. mars 1990
 9. Varnargarðar sunnan nýju Markarfljótsbrúarinnar, 7. nóvember 1989
 10. Viðurkenning Íslands á fullveldi Litáens, 28. mars 1990

111. þing, 1988–1989

 1. Efling hafbeitar á Íslandi, 29. nóvember 1988
 2. Efling löggæslu, 19. desember 1988
 3. Forkönnun Mannvirkjasjóðs Atlantshafsbandalagsins á varaflugvelli á Íslandi, 11. apríl 1989
 4. Landgræðsla, 10. apríl 1989
 5. Varnar- og öryggismál, 10. apríl 1989
 6. Vinnuvernd í verslunum, 20. desember 1988

110. þing, 1987–1988

 1. Efling atvinnulífs í Mývatnssveit, 12. apríl 1988
 2. Hálendisvegir, 10. mars 1988
 3. Skoðanakannanir, 26. nóvember 1987
 4. Úrbætur í raforkumálum Norður-Þingeyjarsýslu, 13. janúar 1988
 5. Varnargarðar sunnan Markarfljótsbrúarinnar, 9. mars 1988
 6. Vinnuvernd í verslunum, 11. apríl 1988

109. þing, 1986–1987

 1. Efling atvinnu og byggðar í sveitum, 3. desember 1986
 2. Mannréttindamál, 9. desember 1986
 3. Stefnumótun í umhverfismálum, 24. nóvember 1986
 4. Varaflugvöllur á Akureyri, 24. nóvember 1986
 5. Þjóðhagsstofnun, 29. janúar 1987

108. þing, 1985–1986

 1. Sölu- og markaðsmál, 10. febrúar 1986

107. þing, 1984–1985

 1. Afvopnun og takmörkun vígbúnaðar, 22. október 1984
 2. Náttúrufræðisafn á höfuðborgarsvæðinu, 15. maí 1985
 3. Sölu- og markaðsmál, 14. febrúar 1985

106. þing, 1983–1984

 1. Framburðarkennsla í íslensku, 29. mars 1984
 2. Hagnýting Íslandsmiða utan efnahagslögsögunnar, 31. janúar 1984
 3. Takmörkun fiskveiða í skammdeginu, 31. janúar 1984
 4. Útflutningur iðnaðarvara, 5. mars 1984

105. þing, 1982–1983

 1. Afvopnun, 23. nóvember 1982
 2. Hafsbotnsréttindi Íslands í suðri, 19. október 1982
 3. Heimilisfræði í grunnskólum, 6. desember 1982
 4. Kapalkerfi, 7. mars 1983
 5. Stefnumörkun í landbúnaði, 9. nóvember 1982
 6. Stóriðnaður á Norðurlandi, 14. október 1982
 7. Viðræðunefnd við Alusuisse, 14. október 1982

104. þing, 1981–1982

 1. Ár aldraðra, 13. október 1981
 2. Hagnýting orkulinda, 2. desember 1981
 3. Iðnaðarstefna, 9. nóvember 1981
 4. Listiðnaður, 15. febrúar 1982
 5. Skattafrádráttur, 22. október 1981
 6. Slysa-, líf- og örorkutryggingar björgunarmanna, 18. febrúar 1982
 7. Stefnumörkun í landbúnaði, 14. október 1981
 8. Stóriðnaður á Norðurlandi, 13. október 1981

103. þing, 1980–1981

 1. Árangur nemenda í grunnskólum og framhaldsskólum, 27. nóvember 1980
 2. Nýting silungastofna, 12. nóvember 1980
 3. Staðarval stóriðnaðar á Norðurlandi (um staðarval stóriðnaðar á Norðurlandi), 5. maí 1981
 4. Stefnumörkun í landbúnaði, 17. nóvember 1980
 5. Stóriðjumál, 16. október 1980
 6. Stóriðjumál, 1. apríl 1981
 7. Vegagerð, 13. nóvember 1980

102. þing, 1979–1980

 1. Framkvæmdaáætlun í orkumálum vegna húshitunar, 11. febrúar 1980
 2. Graskögglaverksmiðjur, 17. desember 1979
 3. Jöfnun húshitunarkostnaðar, 21. desember 1979
 4. Launasjóður rithöfunda, 17. maí 1980
 5. Raforkuvinnsla og skipulag orkumála, 19. maí 1980
 6. Smíði nýs varðskips, 12. maí 1980
 7. Stefnumörkun í landbúnaði, 19. maí 1980
 8. Stefnumörkun í málefnum landbúnaðarins, 28. janúar 1980

96. þing, 1974–1975

 1. Bætt skilyrði til viðtöku hljóðvarps- og sjónvarpssendinga, 11. nóvember 1974

94. þing, 1973–1974

 1. Búseta á Hólsfjöllum og á Efra-Fjalli, 6. mars 1974
 2. Bygging rannsóknarskips, 18. apríl 1974
 3. Bættar vetrarsamgöngur, 30. október 1973
 4. Farkennsla í meðferð fiskileitar- og siglingatækja, 18. apríl 1974
 5. Samgönguáætlun fyrir Norðurland, 29. október 1973
 6. Sjónvarp á sveitabæi, 17. október 1973
 7. Staðarval stóriðju á Norðurlandi, 5. nóvember 1973
 8. Vararaforkustöðvar á Ólafsfirði, Dalvík, Grenivík og Kópaskeri, 20. febrúar 1974

93. þing, 1972–1973

 1. Greiðsla ríkisframlaga samkvæmt jarðræktarlögum, 4. desember 1972
 2. Vantraust á ríkisstjórnina, 18. desember 1972
 3. Verðjöfnunarsjóður vöruflutninga, 12. desember 1972

92. þing, 1971–1972

 1. Gjaldskrá Landsímans, 13. desember 1971