Matthías Á. Mathiesen: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

110. þing, 1987–1988

 1. Flugmálaáætlun 1988--1991, 12. apríl 1988
 2. Vegáætlun 1987--1990, 12. apríl 1988

109. þing, 1986–1987

 1. Réttur norrænna ríkisborgara til að nota eigin tungu í öðru norrænu landi, 5. mars 1987
 2. Samningur milli Íslands og Bandaríkjanna, 13. október 1986
 3. Samningur um stofnun norræns þróunarsjóðs fyrir Fæeyjar, Grænland og Ísland, 19. desember 1986
 4. Stofnsamningur Evrópustofnunar fjarskipta um gervitungl, 11. mars 1987
 5. Viðbótarsamningar við Mannréttindasáttmála Evrópu, 13. mars 1987

108. þing, 1985–1986

 1. Alþjóðahugverkastofnunin, 10. mars 1986
 2. Alþjóðasamþykkt um öryggi fiskiskipa, 1. apríl 1986

107. þing, 1984–1985

 1. Vesturlandsvegur, 18. október 1984

106. þing, 1983–1984

 1. Vesturlandsvegur, 8. maí 1984

104. þing, 1981–1982

 1. Lækningarmáttur jarðsjávar við Svartsengi, 25. nóvember 1981

102. þing, 1979–1980

 1. Fjármögnun framkvæmda við Reykjanesbraut, 19. maí 1980

94. þing, 1973–1974

 1. Könnun á olíukaupum, 20. desember 1973
 2. Nýting jarðhita, 26. nóvember 1973

93. þing, 1972–1973

 1. Úrskurðarvald félagsmálaráðuneytisins um ályktanir sveitarstjórna, 26. október 1972

92. þing, 1971–1972

 1. Opinberar framkvæmdir í Reykjaneskjördæmi, 8. nóvember 1971

91. þing, 1970–1971

 1. Endurskoðun laga varðandi úrskurðarvald félagsmálaráðuneytisins (o.fl. um ályktanir sveitarstjórna) , 9. febrúar 1971

84. þing, 1963–1964

 1. Umferðarmál í Kópavogi og Garðahreppi, 31. október 1963

83. þing, 1962–1963

 1. Rafmagnsmál Kjalarneshrepps og Kjósarhrepps, 15. nóvember 1962
 2. Stéttarfélög og vinnudeilur, 28. febrúar 1963
 3. Tvöföld akbraut milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar, 21. mars 1963

81. þing, 1960–1961

 1. Slys við akstur dráttarvéla, 20. október 1960
 2. Umferðaröryggi á leiðinni Reykjavík -- Hafnarfjörður, 21. október 1960

80. þing, 1959–1960

 1. Jarðboranir í Krýsuvík og á Reykjanesi, 27. nóvember 1959
 2. Símgjöld bæjarsíma Reykjavíkur og Hafnarfjarðar, 9. mars 1960

Meðflutningsmaður

113. þing, 1990–1991

 1. Mótun fiskvinnslustefnu, 20. febrúar 1991
 2. Ný stefna í byggðamálum, 12. mars 1991
 3. Viðurkenning á fullveldi Eistlands, Lettlands og Litáens, 15. október 1990
 4. Yfirstjórn öryggismála, 11. október 1990

112. þing, 1989–1990

 1. Efling löggæslu, 27. nóvember 1989
 2. Veiðieftirlitsskip, 7. nóvember 1989
 3. Viðurkenning Íslands á fullveldi Litáens, 28. mars 1990
 4. Yfirstjórn öryggismála, 19. febrúar 1990

111. þing, 1988–1989

 1. Efling löggæslu, 19. desember 1988

105. þing, 1982–1983

 1. Afvopnun, 23. nóvember 1982
 2. Framkvæmd skrefatalningarinnar, 27. október 1982
 3. Hafsbotnsréttindi Íslands í suðri, 19. október 1982
 4. Samkomudagur Alþingis, 9. mars 1983
 5. Stefnumörkun í landbúnaði, 9. nóvember 1982
 6. Viðræðunefnd við Alusuisse, 14. október 1982

104. þing, 1981–1982

 1. Afstaða símnotenda til mismunandi valkosta við jöfnun símkostnaðar, 15. október 1981
 2. Ár aldraðra, 13. október 1981
 3. Efling innlends iðnaðar, 15. febrúar 1982
 4. Hagnýting orkulinda, 2. desember 1981
 5. Iðnaðarstefna, 9. nóvember 1981
 6. Orkubú Suðurnesja, 30. nóvember 1981
 7. Slysa-, líf- og örorkutryggingar björgunarmanna, 18. febrúar 1982
 8. Stefnumörkun í landbúnaði, 14. október 1981
 9. Votheysverkun, 13. október 1981

103. þing, 1980–1981

 1. Eldsneytisgeymar varnarliðsins, 17. nóvember 1980
 2. Stefnumörkun í landbúnaði, 17. nóvember 1980
 3. Stóriðjumál, 16. október 1980
 4. Vegagerð, 13. nóvember 1980
 5. Þingmannanefnd er vinni að auknu samstarfi Íslendinga, Færeyinga og Grænlendinga, 3. febrúar 1981

102. þing, 1979–1980

 1. Hafsbotnsréttindi Íslands og samvinna við Færeyinga, 7. maí 1980
 2. Stefnumörkun í landbúnaði, 19. maí 1980

100. þing, 1978–1979

 1. Fiskeldi að Laxalóni, 24. apríl 1979
 2. Þingrof og nýjar kosningar, 1. mars 1979

94. þing, 1973–1974

 1. Brottnám mannvirkja frá styrjaldarárunum, 5. nóvember 1973
 2. Útfærsla fiskveiðilandhelgi í 200 sjómílur, 16. október 1973
 3. Öryggis- og varnarmál, 17. apríl 1974

93. þing, 1972–1973

 1. Réttarstaða tjónaþola vegna skaða af völdum flugumferðar, 30. nóvember 1972
 2. Samkeppnisaðstaða íslensks skipasmíðaiðnaðar, 17. október 1972
 3. Vantraust á ríkisstjórnina, 18. desember 1972
 4. Viðvörunarkerfi á hraðbrautir, 22. nóvember 1972

92. þing, 1971–1972

 1. Dóms- og lögreglumál á Suðurnesjum, 17. nóvember 1971
 2. Fjárstyrkur vegna þátttöku íslenskra íþróttamanna á Olympíuleikum, 11. apríl 1972
 3. Landhelgi og verndun fiskistofna, 1. nóvember 1971
 4. Rafknúin samgöngutæki, 14. febrúar 1972
 5. Samkeppnisaðstaða íslensks skipasmíðaiðnaðar, 26. apríl 1972
 6. Stóriðja, 21. október 1971

91. þing, 1970–1971

 1. Endurskoðun hafnarlaga, 17. mars 1971

90. þing, 1969–1970

 1. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna, 7. apríl 1970

87. þing, 1966–1967

 1. Auknar sjúkratryggingar til sjúklinga sem leita þurfa læknishjálpar erlendis, 23. febrúar 1967
 2. Endurbygging togaraflotans, 20. mars 1967

83. þing, 1962–1963

 1. Ferðir íslenzkra fiskiskipa, 19. október 1962
 2. Hlutdeildar- og arðskiptifyrirkomulag í atvinnurekstri, 22. október 1962

82. þing, 1961–1962

 1. Aukin afköst og bættar geymsluaðferðir síldarverksmiðja, 12. febrúar 1962
 2. Ferðir íslenskra fiskiskipa, 12. mars 1962
 3. Gufuveita frá Krýsuvík, 17. nóvember 1961

81. þing, 1960–1961

 1. Fiskveiðar með netum, 8. nóvember 1960
 2. Fiskveiðar við vesturströnd Afríku (möguleikar), 25. október 1960

80. þing, 1959–1960

 1. Fjarskiptastöðvar í íslenskum skipum, 10. febrúar 1960
 2. Hlutdeildar- og arðskiptifyrirkomulag í atvinnurekstri Íslendinga, 5. apríl 1960
 3. Lagfæring vegarins frá Grindavík að Reykjanesvita, 10. maí 1960
 4. Steinsteypt ker til hafnabygginga, 27. apríl 1960
 5. Veiðitími og netjanotkun fiskiskipa, 3. maí 1960