Skúli Guðmundsson: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

87. þing, 1966–1967

 1. Afnám fálkaorðunnar, 3. nóvember 1966

85. þing, 1964–1965

 1. Lýsishersluverksmiðja, 11. nóvember 1964
 2. Raforkumál, 30. nóvember 1964

84. þing, 1963–1964

 1. Rafvæðingaráætlun, 19. nóvember 1963

83. þing, 1962–1963

 1. Raforkumál, 15. október 1962

82. þing, 1961–1962

 1. Raforkumál, 13. mars 1962

80. þing, 1959–1960

 1. Raforkumál, 1. febrúar 1960

75. þing, 1955–1956

 1. Innflutningur vörubifreiða, 6. mars 1956
 2. Kjarnorkumál, 17. október 1955
 3. Póstferðir, 21. október 1955
 4. Vélar og verkfæri til vega- og hafnargerða, 12. október 1955

72. þing, 1952–1953

 1. Verðtrygging sparifjár, 14. nóvember 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Fræðslulöggjöfin, 17. október 1951

70. þing, 1950–1951

 1. Framkvæmd áfengislaganna, 2. mars 1951
 2. Jarðarkaup Hvammstangahrepps, 25. janúar 1951
 3. Lánsfjárútvegun til iðnaðarins, 8. desember 1950

69. þing, 1949–1950

 1. Sérréttindi í áfengis- og tóbakskaupum (afnám sérréttinda) , 29. nóvember 1949
 2. Vínveitingar á kostnað ríkisins (afnám vínveitinga) , 29. nóvember 1949

68. þing, 1948–1949

 1. Sérréttindi í áfengis- og tóbakskaupum, 19. október 1948
 2. Vínveitingar á kostnað ríkisins, 19. október 1948

67. þing, 1947–1948

 1. Áhættuiðgjöld til Tryggingastofnunar ríkisins, 23. febrúar 1948
 2. Sérréttindi í áfengiskaupum, 14. október 1947
 3. Skipting innflutnings- og gjaldeyrisleyfa milli landshluta, 12. mars 1948
 4. Vínveitingar á kostnað ríkisins, 14. október 1947

66. þing, 1946–1947

 1. Afnám veitinga á kostnað ríkisins o. fl., 20. nóvember 1946
 2. Hlutfallstölur tekna hjá þjóðfélagsstéttunum, 21. janúar 1947

64. þing, 1945–1946

 1. Rafveita Norðurlands, 18. febrúar 1946

63. þing, 1944–1945

 1. Framleiðslutekjur þjóðarinnar, 14. september 1944
 2. Hækkun framlags til nokkurra skóla, 26. febrúar 1945
 3. Símamál, 11. janúar 1945

62. þing, 1943

 1. Starfsmannaskrá ríkisins, 11. nóvember 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Jarðeignarmál kaupstaða, kauptúna og sjávarþorpa, 9. mars 1943
 2. Útreikningar þjóðarteknanna, 15. mars 1943

59. þing, 1942

 1. Ársskýrslur síldarverksmiðja ríkisins, 6. mars 1942

54. þing, 1939–1940

 1. Launa- og kaupgjaldsmál, 3. janúar 1940

53. þing, 1938

 1. Milliþinganefnd í skattamálum, 5. mars 1938

Meðflutningsmaður

89. þing, 1968–1969

 1. Stórvirkjanir og hagnýting raforku, 12. febrúar 1969

86. þing, 1965–1966

 1. Verksmiðja á Skagaströnd, er framleiði sjólax, 10. mars 1966

85. þing, 1964–1965

 1. Síldarleit fyrir Vestfjörðum, Norðurlandi og Austfjörðum, 17. desember 1964
 2. Verðtrygging sparifjár, 28. október 1964

84. þing, 1963–1964

 1. Verðtrygging sparifjár, 7. apríl 1964
 2. Þjóðhagsáætlun fyrir árin 1964-1968, 23. október 1963

83. þing, 1962–1963

 1. Jarðhitarannsóknir á Norðurlandi vestra, 17. desember 1962

81. þing, 1960–1961

 1. Niðursuða síldar á Siglufirði (verksmiðja), 5. desember 1960
 2. Radíóviti á Sauðanesi (um byggingu), 16. desember 1960

80. þing, 1959–1960

 1. Radíóviti á Sauðanesi, 17. maí 1960
 2. Siglufjarðarvegur ytri, 5. desember 1959
 3. Vinnsla sjávarafurða á Siglufirði, 30. nóvember 1959

77. þing, 1957–1958

 1. Biskup í Skálholti, 28. mars 1958

75. þing, 1955–1956

 1. Eyðing refa og minka, 17. október 1955
 2. Framleiðslusamvinnufélög, 18. október 1955

74. þing, 1954–1955

 1. Jöfnun raforkuverðs, 25. október 1954
 2. Nýjar atvinnugreinar, 16. febrúar 1955
 3. Sjúkraflugvélar, 25. október 1954

73. þing, 1953–1954

 1. Endurskoðun skólalöggjafarinnar, 3. desember 1953

69. þing, 1949–1950

 1. Farkennaralaun, 2. desember 1949
 2. Innheimta á sölugjaldi bifreiða, 1. mars 1950

68. þing, 1948–1949

 1. Endurskoðun Keflavíkursamningsins, 25. mars 1949

66. þing, 1946–1947

 1. Héraðabönn, 22. nóvember 1946
 2. Landhelgi Íslands, 28. janúar 1947

64. þing, 1945–1946

 1. Endurgreiðsla á verðtolli, 17. apríl 1946
 2. Landssmiðjan, 23. apríl 1946
 3. Slysavarnafélag Íslands, 2. mars 1946

63. þing, 1944–1945

 1. Vinnuhæli berklasjúklinga, 10. janúar 1945

62. þing, 1943

 1. Lækka verð á vörum innan lands, 16. desember 1943
 2. Milliþinganefnd í skattamálum, 21. apríl 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Dýpkunarskip ríkisins, 2. desember 1942
 2. Kjarnafóður og síldarmjöl, 30. nóvember 1942
 3. Milliþinganefnd í póstmálum, 2. mars 1943
 4. Milliþinganefnd í sjávarútvegsmálum, 2. desember 1942
 5. Raforkumálanefnd, 22. febrúar 1943
 6. Vegagerð og símalagning, 16. desember 1942

60. þing, 1942

 1. Raforkumál, 10. ágúst 1942
 2. Verðuppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir, 20. ágúst 1942

59. þing, 1942

 1. Verksmiðja til að hreinsa og herða síldarlýsi, 6. mars 1942

58. þing, 1941

 1. Greiðsla ríkislána í Bretlandi, 31. október 1941

55. þing, 1940

 1. Verðhækkun á fasteignum, 27. febrúar 1940