Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1284, 111. löggjafarþing 356. mál: rannsóknir í þágu atvinnuveganna.
Lög nr. 71 30. maí 1989.

Lög um breytingu á lögum nr. 64 21. maí 1965, um rannsóknir í þágu atvinnuveganna.


1. gr.

     Á eftir 2. mgr. 28. gr. laganna komi ný málsgrein svohljóðandi:
     Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins er heimilt, að fengnu samþykki stjórnar stofnunarinnar og sjávarútvegsráðherra, að eiga aðild að rannsóknar- og þróunarfyrirtækjum er séu hlutafélög eða önnur félög með takmarkaðri ábyrgð er þrói hugmyndir og hagnýti niðurstöður rannsóknar- og þróunarverkefna sem stofnunin vinnur að hverju sinni.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 19. maí 1989.