Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1320, 112. löggjafarþing 576. mál: sveitarstjórnarlög (tryggingar Lánasjóðs sveitarfélaga).
Lög nr. 42 14. maí 1990.

Lög um breytingu á sveitarstjórnarlögum, nr. 8 18. apríl 1986.


1. gr.

     1. mgr. 89. gr. laganna orðist svo:
     Sveitarfélag getur veitt Lánasjóði sveitarfélaga tryggingar í tekjum sínum vegna lána sem það tekur hjá sjóðnum. Eigi má sveitarfélag veðsetja öðrum tekjur sínar né heldur fasteignir sem nauðsynlegar eru til þess að sveitarfélagið geti rækt lögskyld verkefni sín. Aðrar eignir getur sveitarfélag veðsett og heildareignir sveitarfélags standa til tryggingar skuldbindingum þess. Félagsmálaráðherra getur sett í reglugerð nánari ákvæði um tryggingar sjóðsins í tekjum sveitarfélaga.

2. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 15. júní 1990.

Samþykkt á Alþingi 5. maí 1990.