Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1006, 116. löggjafarþing 338. mál: almenn hegningarlög (fíkniefnaviðskipti).
Lög nr. 39 4. maí 1993.

Lög um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febrúar 1940.


1. gr.

     Ný grein, 173. gr. b laganna, orðast svo:
     Hver, sem tekur við eða aflar sér eða öðrum ávinnings af broti gegn 173. gr. a, skal sæta fangelsi allt að 10 árum. Sömu refsingu skal sá sæta sem geymir eða flytur slíkan ávinning, aðstoðar við afhendingu hans eða stuðlar á annan sambærilegan hátt að því að tryggja öðrum ávinning af slíku broti.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 26. apríl 1993.