Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 535, 125. löggjafarþing 161. mál: Seðlabanki Íslands (lausafé lánastofnana).
Lög nr. 96 27. desember 1999.

Lög um breytingu á lögum nr. 36/1986, um Seðlabanka Íslands, með síðari breytingum.


1. gr.

     3. mgr. 8. gr. laganna, sbr. 4. gr. laga nr. 88/1998, orðast svo:
     Seðlabankanum er heimilt að setja reglur um lágmark eða meðaltal lauss fjár lánastofnana sem þeim ber ætíð að hafa yfir að ráða í þeim tilgangi að mæta fyrirsjáanlegum og hugsanlegum greiðsluskuldbindingum á tilteknu tímabili. Í þeim má ákveða að mismunandi ákvæði gildi um einstaka flokka lánastofnana.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 21. desember 1999.