Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1207, 126. löggjafarþing 414. mál: rannsóknir í þágu atvinnuveganna (aðild RALA að hlutafélögum).
Lög nr. 37 16. maí 2001.

Lög um breytingu á lögum nr. 64/1965, um rannsóknir í þágu atvinnuveganna.


1. gr.

     Við 37. gr. bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
     Rannsóknastofnun landbúnaðarins er heimilt, að fengnu samþykki stjórnar stofnunarinnar og landbúnaðarráðherra, að eiga aðild að og stofna rannsóknar- og þróunarfyrirtæki er séu hlutafélög eða önnur félög með takmarkaðri ábyrgð er þrói hugmyndir og hagnýti niðurstöður rannsóknar- og þróunarverkefna sem stofnunin vinnur að hverju sinni.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 9. maí 2001.