Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1421, 126. löggjafarþing 521. mál: stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands (sala hlutafjár ríkissjóðs).
Lög nr. 70 26. maí 2001.

Lög um breytingu á lögum nr. 50/1997, um stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands, með síðari breytingum.


1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 6. gr. laganna:
  1. 2. mgr. orðast svo:
  2.      Heimilt er að selja hlutafé ríkissjóðs í Landsbanka Íslands hf. og Búnaðarbanka Íslands hf.
  3. 3. mgr. fellur brott.


2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 18. maí 2001.