Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 769, 128. löggjafarþing 412. mál: málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð).
Lög nr. 150 19. desember 2002.

Lög um breytingu á lögum um málefni aldraðra, nr. 125/1999, með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað fjárhæðarinnar „4.826 kr.“ í 2. málsl. 1. mgr. 10. gr. laganna kemur: 5.440 kr.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu opinberra gjalda á árinu 2003 vegna tekna ársins 2002.

Samþykkt á Alþingi 13. desember 2002.