Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 957, 128. löggjafarþing 566. mál: úrvinnslugjald (frestun gjaldtöku, brottfall tollnúmera).
Lög nr. 8 19. febrúar 2003.

Lög um breytingu á lögum um úrvinnslugjald, nr. 162/2002.


1. gr.

     Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða er orðast svo:
     Ákvæði 1. málsl. 2. mgr. 5. gr. laganna koma til framkvæmda 1. júlí 2003.

2. gr.

     Eftirfarandi tollskrárnúmer í viðauka II við lögin falla brott:
4811.5109 – – – Annars 22,23 kr./kg
4811.5900 – – Annar 22,23 kr./kg
4811.5909 – – – Annars 22,23 kr./kg
4811.6009 – – Annars 22,23 kr./kg
4819.2019 – – – Annars 22,23 kr./kg
4819.2099 – – – Annars 22,23 kr./kg


3. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 11. febrúar 2003.