Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 671, 133. löggjafarþing 190. mál: málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð).
Lög nr. 147 15. desember 2006.

Lög um breytingu á lögum nr. 125/1999, um málefni aldraðra, með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað fjárhæðarinnar „6.075“ í 2. málsl. 1. mgr. 10. gr. laganna kemur: 6.314.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu opinberra gjalda á árinu 2007 vegna tekna ársins 2006.

Samþykkt á Alþingi 9. desember 2006.