Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 746, 136. löggjafarþing 403. mál: virðisaukaskattur (samræming málsliða).
Lög nr. 19 24. mars 2009.

Lög um breyting á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað orðanna „af þjónustu arkitekta, verkfræðinga og tæknifræðinga“ í 2. málsl. 2. mgr. ákvæðis til bráðabirgða XV í lögunum kemur: af þjónustu hönnuða og eftirlitsaðila sem löggildingu hafa samkvæmt skipulags- og byggingarlögum.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 17. mars 2009.