Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 818, 150. löggjafarþing 469. mál: kynrænt sjálfræði (skráning kyns).
Lög nr. 159 23. desember 2019.

Lög um breytingu á lögum um kynrænt sjálfræði, nr. 80/2019 (skráning kyns).


1. gr.

     Við 4. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
     Íslenskir ríkisborgarar búsettir erlendis hafa rétt til að breyta skráningu á kyni og nafni sínu skv. 1. mgr.

2. gr.

     Í stað orðanna „2.–4. mgr.“ í 3. málsl. 2. mgr. 5. gr. laganna kemur: 2.–5. mgr.

3. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 17. desember 2019.